مطالب زیر بر اساس آرشیو تاریخ و تمدن ایران لیست شده اند.

تصویر: شب یلدا

شب یلدا


شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی شب یلدا ,ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین شب پاییز را که درازترین و...

 • ۰
 • ۹۶۸
تصویر: خوب بد جلف سریال می شود

خوب بد جلف سریال می شود


خوب بد جلف سریال می شود شود در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی خوب بد جلف سریال می شود ,پیمان قاسم خانی از ساخت سریال” خوب، بد،...

 • ۰
 • ۷۱۴
تصویر: اشنایی با گلیم دارستان _سیرجان

اشنایی با گلیم دارستان _سیرجان


اشنایی با گلیم دارستان _سیرجان در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی اشنایی با گلیم دارستان _سیرجان ,روستای دارستان در جنوب شرقی بخش گلستان ( ملک آباد )...

 • ۰
 • ۹۹۲
تصویر: اعمال ماه محرم!

اعمال ماه محرم!


اعمال ماه محرم! در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی اعمال ماه محرم!  «کسی که عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه اش باشد، خداوند قیامت را روز شادمانی و...

 • ۰
 • ۹۹۸
تصویر: همسر کوروش کبیر

همسر کوروش کبیر


همسر کوروش کبیر در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی همسر کوروش کبیر ,بانو کاساندان دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی بود. وی از اصالت ایرانی برخوردار...

 • ۰
 • ۷۳۸
تصویر: تاریخچه لباس ملی در ایران

تاریخچه لباس ملی در ایران


تاریخچه لباس ملی در ایران در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی تاریخچه لباس ملی در ایران ,بر اساس آنچه که در دانش نامه ایرانیکا نوشته شده...

 • ۰
 • ۶۶۵
تصویر: عدالت و قانون در زمان هخامنشیان

عدالت و قانون در زمان هخامنشیان


عدالت و قانون در زمان هخامنشیان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی عدالت و قانون در زمان هخامنشیان ,در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر...

 • ۰
 • ۷۳۴
تصویر: کفن و دفن در ایران باستان

کفن و دفن در ایران باستان


کفن و دفن در ایران باستان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی کفن و دفن در ایران باستان ,ایرانیان در دوره‏‌های باستان گاه جسد را با...

 • ۰
 • ۷۱۶
تصویر: چرا مغولان به ایران تاختند؟

چرا مغولان به ایران تاختند؟


چرا مغولان به ایران تاختند؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی چرا مغولان به ایران تاختند؟ ,هجوم مغولان به عنوان یکی از مهمترین حادثه های تاریخ...

 • ۰
 • ۷۷۵
تصویر: تفریحات قدیمی تهرانی ها

تفریحات قدیمی تهرانی ها


تفریحات قدیمی تهرانی ها در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی تفریحات قدیمی تهرانی ها ,پیش از مشروطه تمام تعطیلى هاى عید و عزا(به استثناى تعطیلات نوروز)...

 • ۰
 • ۷۰۲
تصویر: تاریخچه تلویزیون در ایران

تاریخچه تلویزیون در ایران


تاریخچه تلویزیون در ایران در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی تاریخچه تلویزیون در ایران ,تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکسهای متحرک و صدا...

 • ۰
 • ۶۸۷
تصویر: ایرانیان و پول کاغذی

ایرانیان و پول کاغذی


ایرانیان و پول کاغذی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی ایرانیان و پول کاغذی ,پول کاغذی نخستین بار در دوره مغول جرقه ای زد و سپس...

 • ۰
 • ۶۸۳