حقوق زنان در دوره ی هخامنشی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

حقوق زنان در دوره ی هخامنشی ,بررسی جایگاه زن در دوره ی هخامنشی که به نوعی دوره آغاز شکل گیری سرزمین آریایی هاست.با ما همراه باشید .

حقوق زنان در دوره ی هخامنشی

حقوق زنان در دوره ی هخامنشی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

در دوران هخامنشیان مرد و زن در کنار یکدیگر کار می‌کرده‌اند، از حقوقی برابر برخوردار بوده‌اند

و گاه حتی کارهای سخت تر را به عهده داشته‌اند. پیشهٔ بیشتر زنان لوح‌های تخت جمشید دوخت و دوز و خیاطی بوده‌است.

کاری بسیار متنوع، شامل دوخت لباس‌های کاملاً ساده یا لباس‌های پر زرق و برق که پس از دوخت، هنرمندانه سوزن کاری می‌شده‌است.

امکانات آموزش‌های هنری ومهارت‌های حرفه‌ای، برای زن و مرد یکسان وحقوق آنان برابر بوده‌است.

 

حقوق زنان در دوره ی هخامنشی

نشاندهنده سطح والای فکری مردمان آن روزگار است که در بسیاری موارد ،

افسوس را با خود به ارمغان می آورد ،

چرا که اگر تحولات ناشی از حکومتهای گوناگون آن زمان تغییری در شرایط زیستی آدمیان ایجاد نمی کرد ،

ایران و ایرانی ، هم اکنون بعنوان بزرگترین مدعی حقوق انسانی در دنیا شناخته می شد

و این عنوان را زینت نام خود می کرد .

تا پیش از پیدایش حکومت هخامنشی یعنی در زمان مادها دختر و داماد پادشاه می توانستند

جزو وارثین وی باشند .

حقوق زنان در دوره ی هخامنشی(ادامه)

با روی کار آمدن کوروش کبیر و حکومت آن ، هخامنشیان ، و قوانین وضع شده توسط آنها ،

وضعیت زنان در حالت ثبات و اعتدالی ارزشمند قرار گرفت ،

بطوری که نمونه قوانین آن زمان در میان هیچ یک از ممالک و اقوام یافت نمی شد .

اما با اجرای قوانین کوروش کبیر بر سرزمین پارسیان ،

زن ازچنان درجه احترامی برخوردار شد

که آوازه آن به دیگر اقوام نیز رسید و همین امر باعث پیروی آنان از آداب اصیل ایرانی گشت .

 

حقوق زنان در دوره ی هخامنشی(ادامه)

زن در دوره ی هخامنشی به معنای واقعی در هر مکان و زمان به طور برابر

در فعالیت های سیستم اجتماعی شریک مرد بود

و حتی در جهت قوانین دینی می توانست به مرحله « زوت » برسد ،

یعنی درجه ای در مقام بالای مذهبی که لازمه آن ، فراگیری علوم دینی تا بالاترین مرحله آن بود .

حقوق زنان در دوره ی هخامنشی(ادامه)

روز زن ، یکی از جلوه های ویژه زنان در دوره ی هخامنشی بود .

این در حالیست که در آن دوره ، اقوام دیگر مشغول جنگ و جدال در کوهها و بیابان ها بودند

و حتی در یونان و روم باستان که ادعای تمدن بالای بشری را داشتند ،

کشتن همسر بدست مرد ، امری غیر مجاز شمرده نمی شد .

در این گیر و دار بی قانونی بود که ایرانی ، روزی را برای قدردانی از زن اختصاص داده بود .

این روز بنا بر گفته عده ای پنجم اسفندماه بوده

که به عنوان روز سپاسگزاری از زنان شناخته شده است .

در این روزها زنان در خانه ها می نشستند

و مردان مسئولیت های آنان را عهده دار می شدند تا به نوعی با وظایف زن و چگونگی آن آشنا گردند .

 

موقعیت زنان در دوره هخامنشیان

مرد و زن در کنار هم کار کرده و حقوق و دستمزدی یکسان داشتند

و گاه حتی کارهای سخت تر بر عهده زنان بوده ،

مثل : کشاورزی و سنگ سابی

( گفته شده که به احتمال خیلی زیاد صیقل نهایی نقش برجسته های سنگی

همچون نقوش بر جای مانده از تخت جمشید کار زن ها ست که بسیار هم کار سختی بوده) نکته جالب اینکه:

۱-زنان  پس از به دنیا آوردن فرزند ۶ ماه  حق زایمان داشتند

و مرخصی با  حقوق  به آنان داده می شد  و بعلاوه پاداش تولد یک فرزند به او داده می شد

که مقدار آن برای پسران بیشتر از دختران بوده  تنها در اینجا ما تفاوت حس می کنیم

آن هم بخاطر علاقه داریوش به  افزایش پسران بود

( بخاطر افزایش تعداد  افراد ارتش ایران تا قدرت نظمی ایران همیشه جاویدان باشد)

(طبق مدارک موجود ، این تنها موردی است که میان زن و مرد فرقی دیده می شود)

در دربار، کارگاه های خیاطی بیشتر در اشغال زنان بوده و مردها گاه نیز زیر دست زنان

۲-در خیاط خانه  کار توسط زنان صورت می گرفت

و حتی  مردان زیر دست  آنان کار می کردندتنها لباس شاه را مردان می دوختند

که این نشان از احترام به ارزش های خاص ایرانیان دارد.

۳-در کارگاه های شاهی همواره سرپرستی و مدیریت با زنان بوده

در دوره ی هخامنشیان تصویر هیچ زنی دیده نمی شود ،

به عبارتی ما تصویر زن را در نقوش عمومی نمی بینیم

علت این که ما آثار ی از نقش زن در تخت جمشید و سایر بنا ها هخامنشی نمی بینیم

بعلت احترام به زنان بوده است .

 

موقعیت زنان در دوره هخامنشیان(ادامه)

و همچنین بخاطر احترام  مردان ایران نسبت به همسر و مادر و دخترانشان بوده است

حتی حاضر نشدند کسی انها را در نقوش ببیند به یاد آوریم

که زن خشایار شاه که از شاهزادگان ایرانی بود

حاضر نشد در جمع مردان دربار حاضر شود

و پادشاه او را بخاطر این عمل از ملکه بودن عذل کرد و استر را  به همسری گرفت

که در تاریخ ثبت شده  که این نشان از آن دارد

که زنان ایران   احترام زیادی برای  خود  قایل بودند

و حتی اگر از ملکه بودن یک کشور می گذشتن حاظر نبودند

ارزش های خود را زیر پا بگذارند

در تصاویر مهری و نقوش دیگر زنان ایرانی را با پوششی بر سر مشاهده می کنیم

اگر درست بنگرید این پوشش چادر است تا اندام انها توسط  افراد دیگر دیده نشود

بله چادر لباس رسمی ایرانیان بوده  و این اعراب بودند که از ایرانیان پوشش  را فرا گرفتند

زیرا عرب بادیه نشین که زن و دختر خود را زنده به گور می کرد

چگونه می توانست احترام به زن را درک کند !!!!

حتی شاهان بزرگ پارس ،

احترام ملکه ی مادر را به طور کامل به جا آورده و بر سر سفره زیر دست او می نشستند.

حقوق زنان در دوره ی هخامنشی(ادامه)

دردوره ی هخامنشی ،

زن شخصیت حقوقی داشت و می توانست دارای مال و خواسته باشد

و نیز به اندازه ی برابر با برادران خود از ارث برخوردار گردد .

زنان علاوه بر برابری حق ارث ، مورد احترام و توجه بی اندازه ی مردان نیز بودند ،

چرا که در اوستا کوچک شمردن زن ، کرداری زشت و از روی نادانی دانسته شده

و از جمله گناهان بزرگ به شمار می رود .

پسران با دیدن مادر خود با احترامی ویژه به پا می ایستادند

و تا مادر با نوازش مادری به آنها اجازه ی نشستن نمی داد ، نمی نشستند .

حتی شاهان بزرگ پارس ، احترام ملکه ی مادر را به طور کامل به جا آورده  و بر سر سفره زیر دست او می نشستند .

 

منابع:مهر ایران،ایران جاوید