فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

فرهنگ و هنر ,فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است

برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی.

فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ و هنر

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است

برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی.

فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست.

[۱] به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ ازآنِ مردم است؛[۲] ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را،

مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین،

اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند.

هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد.

فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛

در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود.

مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است

بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

 1. ۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛
 2. ۲. سازمان مشترکی که برای فرونشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون برخاسته‌اند، پیدا شده است؛
 3. ۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ و هنر

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است.

[۶] فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند

و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند.

مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند.

زیرا فرهنگ؛ خواهانِ مانایی است. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است

و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست.

مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی،

سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ و هنر یکی از اجزای اصلی هر جامعه و کشوری است

که داشتن آن به نوعی اصالت آن جامعه را نشان می دهد.

اما به راستی فرهنگ و هنر به چه معناست؟

فرانیاز در این مقاله مطالب مفیدی در مورد فرهنگ و هنر

برای شما عزیزان تهیه کرده است

که دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

فرهنگ و هنر به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ و هنر

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

 1. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛
 2. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است؛
 3. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است.

فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند

و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند.

مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند.

زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه‌های جمعی می‌تواند

آن را از راه بیگمان تغییر دهد. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است

و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست.

مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی،

سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ فارسی معین واژهٔ «فرهنگ» را مرکب از دو واژهٔ

«فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم،

معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

فرهنگ و هنر

واژهٔ فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است

که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن،

ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است.

به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

با مطالعهٔ متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم

که واژهٔ «فرهنگ» از دورهٔ پارسی میانه است

که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد

در این زبان وجود نداشت.

در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سغدی،

مانوی و حتی ختنی کلمهٔ فرهنگ را می‌توان بازشناخت.

در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان»

و «کارنامهٔ اردشیر بابکان» کلمهٔ فرهنگ به کار رفته‌است؛

همچنین در شاهنامهٔ فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور

بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم. در آثار این دوران،

فرهنگ علاوه‌ بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی

و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد.

در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند

قدمی مثبت در زندگی بردارد.

از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.

فرهنگ و هنر به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ و هنر

نزد اروپاییان تعریف واژهٔ فرهنگ پیشینه‌ای درازدامن دارد.

در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت

که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد.

آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون،

از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند

و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است.

[۱۰] برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر (به انگلیسی: Alfred Kroeber)

و کلاید کلاکهون (به انگلیسی: Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف»

(به انگلیسی: Culture: A Critical Review of Concepts and Definition)

با گردآوری ۱۶۴ تعریف از فرهنگ اظهار کردند

که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می‌انجامد:

 • برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.
 • الگوی یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.
 • مجموعه‌ای از گرایش‌ها، ارزش‌ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‌کند.

هنگامی که مفهوم «فرهنگ» برای نخستین‌بار در سده‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا به کار گرفته شد،

بر فرایند کشت و زرع یا ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت.

چنان‌که واژهٔ انگلیسی این مفهوم از واژهٔ لاتین «کالتورا»

(به لاتین: Cultura) از «کولر» (به لاتین: Colere) ریشه گرفته‌است

که به معنای کشت، زراعت و ترویج است.

فرهنگ و هنر

در آغاز سدهٔ نوزدهم میلادی این مفهوم بر بهبود یا پالایش

و تهذیب نفس در افراد (به‌ویژه حین آموزش) استوار بود

و سپس بر تأمین آرزوهای ملی یا ایده‌آل‌ها دلالت داشت.

در نیمهٔ سدهٔ نوزدهم میلادی برخی از دانشمندان واژهٔ فرهنگ

را برای ارجاع به ظرفیت جهان‌شمول بشری اطلاق کردند.

ادوارد تایلر در سال ۱۸۷۱ فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد

و آن دو را کلیتی درهم‌تنیده دانست که شامل دین، هنر،

اخلاق و هرگونه توانایی است که آدمی می‌تواند به دست آورد.

«کلاکر» نیز فرهنگ را در کل مفهومی وصف‌گرایانه

به معنای گنجینه‌ای انباشته از آفرینندگی‌های بشر تلقی کرد.

از این رو کتاب‌ها، نقاشی‌ها، بناها و نیز دانش هماهنگ‌کردن خود

با محیط و همچنین آداب و فضیلت‌های اخلاقی

و دستورهای شایست و ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ به شمار می‌رود.

«مایرس» نیز فرهنگ را آن چیزی دانست

که از گذشتهٔ آدمی به جای مانده‌است

و بر اکنون و آیندهٔ او تأثیر می‌گذارد.

فرهنگ و هنر به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ و هنر

در سدهٔ بیستم میلادی «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی

در انسان‌شناسی به کار رفت

که همهٔ پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت

و صرفاً نتیجهٔ امور ژنتیکی به حساب نمی‌آمد.

اصطلاح «فرهنگ» به‌ویژه در انسان‌شناسی آمریکایی دارای دو معنی بود:

 • ظرفیت و گنجایش تکامل‌یافتهٔ بشر برای دسته‌بندی و بیان تجربیات به واسطهٔ نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه
 • راه‌های مشخصی که مردم بر اساس آن در نقاط مختلف جهان زیسته و تجربیات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند
 • و به شکلی خلاقانه دست به کنش می‌زنند.
 • پس از جنگ جهانی دوم این اصطلاح — اگرچه با معانی مختلف —
 • از اهمیت بیشتری در دیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی مثل جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، روان‌شناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.

ترین های دنیای بسکتبال

ترین های دنیای بسکتبال

ترین های دنیای بسکتبال عقل سالم در بدن سالم ترین های دنیای بسکتبال ۱۲۷ سال از زمانی که دکتر جیمز نای سمیت ورزش بسکتبال را اختراع کرد می گذرد ورزشی که در اصل برای امادگی ورزشکاران در فصل زمستان ابداع شده بود به مناسبت تولد بسکتبال تعدادی از رکورد های …

توضیحات بیشتر »

مهران مدیری عضو فدراسیون بیلیارد شد

مهران مدیری عضو فدراسیون بیلیارد شد

مهران مدیری عضو فدراسیون بیلیارد شد با حکم هاشم اسکندری،  مدیری عضو فدراسیون بولینگ و بیلیارد منصوب می گردد . مهران مدیری عضو فدراسیون بیلیارد…  مهران مدیری کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه هفته گذشته به فدراسیون بولینگ و بیلیارد رفت و با اهالی و رئیس فدراسیون دیدار کرد. …

توضیحات بیشتر »

عکس العمل چهره ها به نتیجه بازی ایران مقابل پرتغال

عکس العمل چهره ها به نتیجه بازی ایران مقابل پرتغال چه فوتبال عجیبی بود این جام جهانی!!! پر واضح است که این تیم  ملی طلایی در یادها خواهد ماند و در اینده شگفتی های زیادی را خلق خواهند کرد . چرا که ما در این گروه مرگ  : قهرمان افریقا …

توضیحات بیشتر »

اسم های اصیل ایرانی ( دخترانه و پسرانه )

انتخاب نامی شایسته برای فرزندان یکی از مهم‌ترین وظایفی است  که پدر و مادر بر عهده دارند.نامی اصیل، زیبا و با معنی می‌تواند حتی در آینده و بزرگسالی کودک تاثیر بگذارد .نامی زیبا که در هیچ دورانی از زیبایی ان کم نشود و زمانی که به گوش میرسدحس ارامشی ایجاد کند . خیلی از ایرانیان با انتخاب نام های اصیل ایرانی با معنی برای فرزندانشان سعی می‌کننداصالت و ایرانی بودن خود را  هم نشان دهند و هم حفظ کنند .در ادامه برای شما اسامی اصیل ایرانی  همراه با معنی برای شما کاربران به اشتراک گذاشته ایمامیدواریم که از انها ایده گرفته و این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهید .

توضیحات بیشتر »

امار جشنواره فجر ۳۶

امار جشنواره فجر ۳۶ امار جشنواره فجر ۳۶   بیشترین نامزد ها جشنواره ۳۶ فجر در بخش های مختلفی فینالیست داشت که در این  بین ۲ فیلم تنگه ابو قریب و مغز های کوچک زنگ زده در ۱۱ بخش نامزد شده بودند … به امار توجه کنید . ۱۱ بخش …

توضیحات بیشتر »

نی نی سلبریتی ها

در همه دنیا اینطور است که زندگی خصوصی افراد مشهور و سلیبریتی ها برای بقیه مردم جالب و مورد توحه بوده و اتفاق های جالب زندگی آنها را دنبال میکنندما در این بخش از فرانیاز عکسهایی از فرزندان سلبریتیها را برای شما آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

توضیحات بیشتر »

گزارشی از ستاره های دنیای ورزش در تبلیغات

گزارشی از ستاره های دنیای ورزش در تبلیغات در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی  گزارشی از ستاره های دنیای ورزش در تبلیغات  , به همین دلیل تصمیم گرفتیم چهره های دنیای ورزش را نه در رشته های ورزشیشان بلکه روی بیلبوردهای شهر برسی کنیم .با ما همراه باشید …

توضیحات بیشتر »

از راز elf تا اداب شب عید

از راز elf تا اداب شب عید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی از راز elf تا اداب شب عید  , یک بانوی ایرانی مقیم کانادا از خاطرات کریسمس می گوید. با ما همراه باشید . از راز elf تا اداب شب عید   از راز elf تا …

توضیحات بیشتر »

واکنش محسن افشانی به صحبت‌های رئیس جمهور

واکنش محسن افشانی به صحبت‌های رئیس جمهور   واکنش محسن افشانی به صحبت‌های رئیس جمهور اما محسن خان افشانی اقای حاشیه چند ماه اخیر فضای مجازی می باشد  . افشانی احتمالا به زیر ذره بودن بین رسانه ها و مردم ,  عادت کرده . زیرا اواسط اذر ماه عکسی از …

توضیحات بیشتر »

کی طرفدار کیه ؟

کی طرفدار کیه ؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی کی طرفدار کیه ؟ , دامنه ی رفاقت ستاره ها در اینستاگرام به قدری گسترده است که در صفحه ی هر هنرمند یا سلبریتی ممکن است تصاویر بسیاری از همکاران و همصنف هایش و همچنین فعالان دیگر عرصه …

توضیحات بیشتر »