فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

فرهنگ و هنر ,فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است

برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی.

فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ و هنر

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است

برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی.

فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست.

[۱] به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ ازآنِ مردم است؛[۲] ادوارد تایلور (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را،

مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین،

اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند.

هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد.

فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛

در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود.

مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است

بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است.

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است. فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

 1. ۱. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛
 2. ۲. سازمان مشترکی که برای فرونشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون برخاسته‌اند، پیدا شده است؛
 3. ۳. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ و هنر

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است.

[۶] فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند

و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند.

مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند.

زیرا فرهنگ؛ خواهانِ مانایی است. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است

و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست.

مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی،

سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ و هنر یکی از اجزای اصلی هر جامعه و کشوری است

که داشتن آن به نوعی اصالت آن جامعه را نشان می دهد.

اما به راستی فرهنگ و هنر به چه معناست؟

فرانیاز در این مقاله مطالب مفیدی در مورد فرهنگ و هنر

برای شما عزیزان تهیه کرده است

که دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

فرهنگ و هنر به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ و هنر

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

فرهنگ در بر گیرندهٔ این موارد است:

 1. سازگاری کلی با نیازهای غریزی و فطری واقتصادی یا محیط جغرافیایی پیرامون؛
 2. سازمان مشترکی که برای فرو نشاندن نیازهای اجتماعی و سیاسی که از محیط پیرامون بر خواسته‌اند، پیدا شده است؛
 3. مجموعهٔ مشترکی از اندیشه‌ها و دستاوردها.

فرهنگ شامل هنر، ادبیات، علم، آفرینش‌ها، فلسفه و دین است.

فرهنگ‌ها دارای عناصر بسیارند که بطور آمیزه و نامیزهٔ معنایی در جامعه شناورند

و درست از میان خودآگاه و ناخودآگاه هوشیاری اجتماعی عبور می‌کند.

مردم برای تغییر فرهنگ خود لازم است زحمت زیادی بکشند.

زیرا فرهنگ خواهان مانایی است. اما رسانه‌های جمعی می‌تواند

آن را از راه بیگمان تغییر دهد. در برابر فرهنگ، نافرهنگ است

و عبارت است از آنچه جامعه با آن تعامل دارد ولی فرهنگ نیست.

مانند اقلیم، آب و هوا، ژن، حوادث، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی،

سنت‌های الهی، بیماری‌ها و …

فرهنگ فارسی معین واژهٔ «فرهنگ» را مرکب از دو واژهٔ

«فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم،

معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

فرهنگ و هنر

واژهٔ فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است

که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن،

ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است.

به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

با مطالعهٔ متن‌های باستانی ایران، درمی‌یابیم

که واژهٔ «فرهنگ» از دورهٔ پارسی میانه است

که وارد فرهنگ ایران می‌شود و پیش از آن کلمه‌ای که به معنای فرهنگ باشد

در این زبان وجود نداشت.

در این دوره در متن‌های پهلوی ساسانی، متن‌های سغدی،

مانوی و حتی ختنی کلمهٔ فرهنگ را می‌توان بازشناخت.

در متن‌های پارسی میانه، همانند «خسرو و ریدگ»، «خویشکاری ریدگان»

و «کارنامهٔ اردشیر بابکان» کلمهٔ فرهنگ به کار رفته‌است؛

همچنین در شاهنامهٔ فردوسی، آثار سعدی و متن‌های دور

بعد نیز بارها به این واژه برمی‌خوریم. در آثار این دوران،

فرهنگ علاوه‌ بر دانش، شامل هنرهایی چون نقاشی

و موسیقی یا سوارکاری و تیراندازی هم می‌شد.

در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند

قدمی مثبت در زندگی بردارد.

از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند.

فرهنگ و هنر به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ و هنر

نزد اروپاییان تعریف واژهٔ فرهنگ پیشینه‌ای درازدامن دارد.

در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت

که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد.

آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون،

از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند

و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است.

[۱۰] برای مثال، در ۱۹۵۲ آلفرد کلوبر (به انگلیسی: Alfred Kroeber)

و کلاید کلاکهون (به انگلیسی: Clyde Kluckhohn) در کتاب خود به نام «فرهنگ: مروری انتقادی بر مفاهیم و تعاریف»

(به انگلیسی: Culture: A Critical Review of Concepts and Definition)

با گردآوری ۱۶۴ تعریف از فرهنگ اظهار کردند

که فرهنگ در اغلب موارد به سه برداشت عمده می‌انجامد:

 • برترین فضیلت در هنرهای زیبا و امور انسانی که همچنین به فرهنگ عالی شهرت دارد.
 • الگوی یکپارچه از دانش، عقاید و رفتار بشری که به گنجایش فکری و یادگیری اجتماعی نمادین بستگی دارد.
 • مجموعه‌ای از گرایش‌ها، ارزش‌ها، اهداف و اعمال مشترک که یک نهاد، سازمان و گروه را مشخص و تعریف می‌کند.

هنگامی که مفهوم «فرهنگ» برای نخستین‌بار در سده‌های هیجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا به کار گرفته شد،

بر فرایند کشت و زرع یا ترویج در کشاورزی و باغبانی دلالت داشت.

چنان‌که واژهٔ انگلیسی این مفهوم از واژهٔ لاتین «کالتورا»

(به لاتین: Cultura) از «کولر» (به لاتین: Colere) ریشه گرفته‌است

که به معنای کشت، زراعت و ترویج است.

فرهنگ و هنر

در آغاز سدهٔ نوزدهم میلادی این مفهوم بر بهبود یا پالایش

و تهذیب نفس در افراد (به‌ویژه حین آموزش) استوار بود

و سپس بر تأمین آرزوهای ملی یا ایده‌آل‌ها دلالت داشت.

در نیمهٔ سدهٔ نوزدهم میلادی برخی از دانشمندان واژهٔ فرهنگ

را برای ارجاع به ظرفیت جهان‌شمول بشری اطلاق کردند.

ادوارد تایلر در سال ۱۸۷۱ فرهنگ را با تمدن مقایسه کرد

و آن دو را کلیتی درهم‌تنیده دانست که شامل دین، هنر،

اخلاق و هرگونه توانایی است که آدمی می‌تواند به دست آورد.

«کلاکر» نیز فرهنگ را در کل مفهومی وصف‌گرایانه

به معنای گنجینه‌ای انباشته از آفرینندگی‌های بشر تلقی کرد.

از این رو کتاب‌ها، نقاشی‌ها، بناها و نیز دانش هماهنگ‌کردن خود

با محیط و همچنین آداب و فضیلت‌های اخلاقی

و دستورهای شایست و ناشایست، همگی جزئی از فرهنگ به شمار می‌رود.

«مایرس» نیز فرهنگ را آن چیزی دانست

که از گذشتهٔ آدمی به جای مانده‌است

و بر اکنون و آیندهٔ او تأثیر می‌گذارد.

فرهنگ و هنر به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند.

فرهنگ و هنر

در سدهٔ بیستم میلادی «فرهنگ» به عنوان یک مفهوم محوری و کلیدی

در انسان‌شناسی به کار رفت

که همهٔ پدیده‌های انسانی را دربر می‌گرفت

و صرفاً نتیجهٔ امور ژنتیکی به حساب نمی‌آمد.

اصطلاح «فرهنگ» به‌ویژه در انسان‌شناسی آمریکایی دارای دو معنی بود:

 • ظرفیت و گنجایش تکامل‌یافتهٔ بشر برای دسته‌بندی و بیان تجربیات به واسطهٔ نمادها و کنش پندارمآبانه و نوآورانه
 • راه‌های مشخصی که مردم بر اساس آن در نقاط مختلف جهان زیسته و تجربیات خود را به شیوه‌های گوناگون بیان می‌کنند
 • و به شکلی خلاقانه دست به کنش می‌زنند.
 • پس از جنگ جهانی دوم این اصطلاح — اگرچه با معانی مختلف —
 • از اهمیت بیشتری در دیگر رشته‌ها و حوزه‌های علمی مثل جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی، روان‌شناسی سازمانی و علوم مدیریتی برخوردار شد.

ترین های دنیای بسکتبال

ترین های دنیای بسکتبال

ترین های دنیای بسکتبال عقل سالم در بدن سالم ترین های دنیای بسکتبال ۱۲۷ سال از زمانی که دکتر جیمز نای سمیت ورزش بسکتبال را اختراع کرد می گذرد ورزشی که در اصل برای امادگی ورزشکاران در فصل زمستان ابداع شده بود به مناسبت تولد بسکتبال تعدادی از رکورد های …

توضیحات بیشتر »

عکس العمل چهره ها به نتیجه بازی ایران مقابل پرتغال

عکس العمل چهره ها به نتیجه بازی ایران مقابل پرتغال چه فوتبال عجیبی بود این جام جهانی!!! پر واضح است که این تیم  ملی طلایی در یادها خواهد ماند و در اینده شگفتی های زیادی را خلق خواهند کرد . چرا که ما در این گروه مرگ  : قهرمان افریقا …

توضیحات بیشتر »

اسم های اصیل ایرانی ( دخترانه و پسرانه )

انتخاب نامی شایسته برای فرزندان یکی از مهم‌ترین وظایفی است  که پدر و مادر بر عهده دارند.نامی اصیل، زیبا و با معنی می‌تواند حتی در آینده و بزرگسالی کودک تاثیر بگذارد .نامی زیبا که در هیچ دورانی از زیبایی ان کم نشود و زمانی که به گوش میرسدحس ارامشی ایجاد کند . خیلی از ایرانیان با انتخاب نام های اصیل ایرانی با معنی برای فرزندانشان سعی می‌کننداصالت و ایرانی بودن خود را  هم نشان دهند و هم حفظ کنند .در ادامه برای شما اسامی اصیل ایرانی  همراه با معنی برای شما کاربران به اشتراک گذاشته ایمامیدواریم که از انها ایده گرفته و این مسئولیت را به بهترین شکل انجام دهید .

توضیحات بیشتر »

از راز elf تا اداب شب عید

از راز elf تا اداب شب عید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی از راز elf تا اداب شب عید  , یک بانوی ایرانی مقیم کانادا از خاطرات کریسمس می گوید. با ما همراه باشید . از راز elf تا اداب شب عید   از راز elf تا …

توضیحات بیشتر »

بیوگرافی محمد رضا فروتن

محمد رضا فروتن می گوید : رویای کودکی من خوانندگی بود در ان سن وقتی می خواستم اواز بخوانمخواهرم میگفت اگر می خواهی موفق باشی خوانندگی را فراموش کن .البته من به کلاس خوانندگی نرفتم و خیلی برای خواندن اعتماد به نفس نداشتم .هنوز هم درحال تمرین هستم .رویایی بود که دوست داشتم دنبال کنم .به نظرم دراین سن با موسیقی و شعر , عواطف انسان ها پرورش پیدا میکند .بازیگر فیلم شب یلدا در خصوص موفق بودن البوم موسیقی خود گفت :مردم نسبت به قطعه ها واکنش خوبی داشتندو در مجموع حس خوبی را در من برمی انگیزد .

توضیحات بیشتر »

بیوگرافی مریم معصومی

بیوگرافی مریم معصومی  لیسانس علوم سیاسی و فوق لیسانس روابط بین الملل دارد .مثل خیلی از ادم ها ازکودکی به بازیگری و هنر علاقه مند بود . شرایط خانوادگی و زندگیش طوری نبود که کسی بتواند اورا به سمت هنر سوق دهد . اواخر سال ۸۷ بود که تصمیم گرفت …

توضیحات بیشتر »

مرد خاطره ها

مرد خاطره ها ناصر ملک‌مطیعی (زاده ۲۲ فروردین ۱۳۰۹[۱] در تهران) کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون ایران بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تغییر چارچوب‌های حاکم بر سینمای ایران، ملک‌مطیعی، هم چون محمد علی فردین وبهروز وثوقی، رضا بیک ایمانوردی، جایی در سینمای پس از انقلاب نداشتند و زمینه …

توضیحات بیشتر »

گالری جدیدترین پست های اینستاگرامی بازیگران (۲)

گالری جدیدترین پست های اینستاگرامی بازیگران (۲) در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی گالری جدیدترین پست های اینستاگرامی بازیگران (۲) گالری جدیدترین پست های اینستاگرامی بازیگران (۲) سلامی دوباره خدمت همه شما عزیزان و همراهان فرانیاز . مثل همیشه با گزیده ای از فعالیت چهره ها در شبکه …

توضیحات بیشتر »

معرفی برترین ستاره های سینمای هند در سال ۲۰۱۷

معرفی برترین ستاره های سینمای هند در سال ۲۰۱۷ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی معرفی برترین ستاره های سینمای هند در سال ۲۰۱۷  ,در لیست زیر برترین ستاره های هندی سال ۲۰۱۷ معرفی شده اند و معیار این رنکینگ، چارت “ستاره سنج” هفتگی آی‌ام‌دی‌بی در طول سال …

توضیحات بیشتر »

اینستاگرام چهره های خارجی در کریسمس ۲۰۱۸

اینستاگرام چهره های خارجی در کریسمس ۲۰۱۸ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی اینستاگرام چهره های خارجی در کریسمس ۲۰۱۸ ,کریسمَس یا نوئل جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی‌داشت زادروز مسیح برگزار می‌شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را …

توضیحات بیشتر »