دسته: فرهنگ و هنرRSS
تاریخچه کاغذ در ایران و جهان
۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه کاغذ در ایران و جهان

تاریخچه کاغذ در ایران و جهان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی کاغذ از مهمترین موادی است که انسان را در مرحله علم و تمدن با قدمهای سریع پیش انداخته و در این راه به او کمکهای بزرگ کرده‌است. تاریخچه کاغذ در ایران و جهان اولین ملتى که در جهان موفق به…..

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند
۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی خانواده که امروز نیز از مقدس‌ترین نهادهای اجتماعی به شمار می‌رود، همواره در این سرزمین از اهمیت والایی برخوردار بوده است ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند   ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند تا بدان ‌جا که در اعتقادات…..

وقایع عصر حجر در ایران
۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقایع عصر حجر در ایران

وقایع عصر حجر در ایران در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی انسان ها از اواخر دوران پارینه سنگی قدیم در فلات ایران ساکن شده اند. دوره پارینه سنگی قدیم از حدود ۲۰۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰۰ سال قبل را در بر می گیرد. وقایع عصر حجر در ایران وقایع عصر حجر در ایران شواهد…..

آموزش در ایران باستان
۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آموزش در ایران باستان

آموزش در ایران باستان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی در دوران هخامنشی، آموزش رسمی ویژهٔ روحانیان زرتشتی (موبدان)، شاهزادگان و دولت‌مردان بود. آموزش در ایران باستان آموزش در ایران باستان اما چون در آیین زرتشت آموزش و پرورش به مانند زندگی مهم شمرده شده بود، مردم ایران به پیروی از گفتار…..

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟
۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟

ایران از چه زمانی زندان دار شد؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی زندان قبل از اسلام نیز در‌ایران استفاده می‌شده است با‌این تفاوت که زندان‌ها در ابتدا به عنوان محلی برای از بین بردن افراد یا رجالی که به نوعی باید در فراموشی مطلق از بین می‌رفتند به وجود آمد ایران…..