سرگرمی

سرگرمی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

سرگرمی
سرگرمی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیازهرایرانی .باماهمراه باشیدحتما ولطفا

سرگرمی چیست؟

تفریح و سرگرمی چیست؟

در گذشته مردم چگونه خود را سرگرم می‌کرده‌اند؟

آیا وجود تفریحات و سرگرمی‌ها ضرورت دارد؟

آیا می‌توان در برابر سیل بنیان‌کن تفریحات و سرگرمی‌های غربی

به خصوص آمریکایی که بنیان فرهنگ و خانواده را در جهان تهدید می‌کند، ایستاد؟

آنچه ذکر شد، تنها بخشی از سؤالاتی است

که از سوی نویسنده، هوشمندانه مطرح می‌شود

و زوایای پنهان این موضوع را مورد دقت نظر قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر، بخش رو به افزایشی از تفریحات شایع در جهان اسلام،

از غرب و به خصوص ایالات متحدة آمریکا وارد شده است.

این امر، سؤالی را در این زمینه برانگیخته است

که «آیا چنین تفریحاتی برای خانواده‌ها و جوامع مسلمان مناسب است یا خیر؟»

و به نحو اساسی‌تری، سؤالاتی در مورد ماهیت تفریح و سرگرمی

و شکل‌ها و صورت‌هایی که این امر برای مسلمانان می‌تواند

پیدا کند، مطرح شده است.
برای فهم این مطلب، پیش از همه باید گفت

که تهاجم تفریحات و سرگرمی‌های آمریکایی به جهان اسلام

بر مبنای اتفاق صورت نگرفته است.

این امر، حاصل یک سیاست‌گذاری است

و بخش مهمی از این سسیاست‌گذاری را اقتصاد به خود اختصاص می‌دهد.

پس از تسلیحات، بزرگ‌ترین تولید صادراتی ایالات متحده مربوط

به تفریحات و سرگرمی است.

این امر نشان‌دهندة اهمیت سیاست‌گذاری در اقتصاد تفریحات و سرگرمی است که جدای از مباحث زیباشناسی و محتوایی باید مورد تحلیل واقع شود.

به طور قطع، نگرانی‌هایی در مورد برنامه‌های معروف آمریکا

مانند «Bay watch and Friends» وجود دارد،

اما باید جدای از محتوای این برنامه‌ها، سؤال کاملاً اساسی‌ای را مورد توجه قرار داد:

«تفریح و سرگرمی چیست؟»

تفریح و سرگرمی در گذشته، کاری بوده است

که افراد برای یکدیگر انجام می‌داده‌اند و کاملاً وابسته به مفهوم مهمان‌نوازی و مهربانی در مورد میهمان‌ها بوده است.

بعدها تفریح و سرگرمی با ماهیت جوامع گره خورد

و با توجه به اشکال تفریح، توسط افراد مختلف و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف،

انواع متفاوتی از آن مورد استقبال قرار گرفت.

در مجموع، این امر اکنون ارتباط چندانی با گذشته خود ندارد،

زیرا در حال حاضر، هنگامی که افراد از تفریح و سرگرمی حرف می‌زنند،

بیشتر منظورشان محصولات رسانه‌های جمعی است که از طریق بازار جهانی مانند بسیاری دیگر از کالاها به فروش می‌رسد.

بنابراین سؤال اصلی این است که چگونه مردم ـ

که مسلمانان را هم در بر می‌گیرد ـ چنین پدیده‌ای را به یک تجارت جهانی تبدیل کرده‌اند که بیش از همه چیز، به سود اقتصادی توجه دارد؟

چرا این اتفاق افتاد؟

از این مهم‌تر، آیا اَشکال قدیمی‌تر تفریح و سرگرمی می‌توانند

خود را از انحصار غول‌های رسانه‌ای که به نظر می‌رسد

همه چیز را کنترل می‌کنند، نجات دهند

و از این سؤال با اهمیت‌تر اینکه آیا افراد می‌توانند

قابلیت تفریح کردنن و ایجاد سرگرمی‌های شخصی خود

را خارج از ماتریکس شرکت‌ها حفظ کنند؟

در یک سطح، چنین سؤالات مهمی نیازمند مباحثی طولانی و تعمق فراوان است،

اما راه‌های مختلفی برای نظر کردن به این مسئله وجود دارد.

سرگرمی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیازهرایرانی .باماهمراه باشیدحتما ولطفا

در جهان مدرن، اکثر آنچه تفریح و سرگرمی شناخته می‌شود،

با مصرف‌گرایی رابطه دارد. حتی بازی‌ها و اسباب‌بازی‌هایی که فایدة اندکی برای رشد مغزی کودکان دارند از این قاعده مستثنی نیستند.

والدین اغلب نمی‌توانند کمکی برای فرزندان خود که در معرض تفریحات و سرگرمی‌های عمومی هستند، انجام دهند

و حفاظت از کودکانی که بیشتر در محیط‌های خارج از خانه به سر می‌برند

نیز سخت است. مسلمانان مانند اکثر انسان‌هایی که به سبک و سیاق مدرن زندگی می‌کنند، مصرف‌کنندة تفریحات و سرگرمی‌های دیگران شده‌اند.

به نوعی، این امر به آسیب‌شناسی دنیای مدرن باز می‌گردد و به نظر می‌رسد

که اوضاع در این زمینه رو به وخامت می‌رود.

در گذشته انسان‌ها راه‌های مختلفی برای سرگرم کردن خود و دیگران می‌یافتن

د و معمولاً این امر شامل نوعی از فعالیت‌های اجتماعی بود.

در حال حاضر، انسان‌ها این فعالیت خانوادگی و محلی بسیار مهم را به تولیدکنندگانی که از آنها دور هستند، واگذار کرده‌اند.

علاج و چارة این مشکل، ساده و در عین حال دشوار است.

بخش سادة راه حل این است که از مصرف‌زدگی و مصرف محوری جلوگیری کنیم

و به سادگی از کنار آن عبور کنیم.

در واقع، هیچ‌کس دیگری را به مصرف مجبور نکرده است.

فرض کنیم چقدر مضحک خواهد بود اگر کسی را به زور اسلحه مجبور به خریدن جدیدترین اسباب‌بازی‌ها و… کنند

و یا فردی را با بستن به صندلی، هر شب مجبور به تماشای تلویزیون کنند

و به این ترتیب، افراد به طور خودخواسته و داوطلبانه،

توانایی‌هایشان را در سرگرم کردن یکدیگر به تولیدکنندگانی که حاضر نیستند

و با آنها روبرو نمی‌شوند، واگذار کنند.

بنابراین بخش ساده و راحت راه‌حل این است

که بگوییم: «اهمیت نده و از کنار آن به سادگی بگذر»،

امّا بخش مشکل راه‌حل این است که به این سؤال اساسی جواب بدهیم که «بعد چی؟»

بعد از آنکه تلویزیون خاموش شد، اسباب‌بازی‌های پلاستیکی را در سطل آشغال ریختیم و کامپیوترها و اسباب و ابزارها را کنار گذاشتیم، آن وقت چه؟

این سؤال ما را به بحث از فرهنگ تولیدی مسلمانان و نه صرفاً فرهنگ مصرفی و مصرف فرهنگی رهبری می‌کند که آیا برای مسلمانان ممکن است

که به جای بردگی بیشتر در ماشین مصرفی شرکت‌ها، هرآنچه را از فرهنگ منطقه‌ای خودشان باقی مانده است

که می‌تواند احساس رضایت‌مندی و شادی ایجاد کند،

از خطر نابودی حفظ کنند تا از این طریق جای خالی‌ای را که قطعاً بسیاری با از دست دادن ماشین‌های برقی سرگرمی، احساس خواهند کرد، پر کنند؟

هرچه زودتر ما بتوانیم به این سؤال و امکان یا عدم امکان آن پاسخ بدهیم، بهتر است.

اوّلین مباحث جدی باید در مورد کیفیت تفریحات و سرگرمی‌ها صورت بگیرد

که البته سؤالات سختی مانند این مورد را در بر می‌گیرد:

«آیا تفریح و سرگرمی ضروری است؟

و اگر چنین است، چرا؟»

هرچند که اگر بخواهیم فرزندان خویش را با فرستادن به مدرسه از ماتریکس شرکت‌های تفریح و سرگرمی نجات دهیم، به نوعی، نظام مدرسه‌رَوی بیشتر از آنچه سریال‌های «Barny or Friends» می‌تواند

به بچه‌ها صدمه بزند، به آنها آسیب می‌رساند، امّا این امر در حوصله مقاله حاضر نمی‌گنجد و در اینجا به آن نمی‌پردازیم.

در اینجا کفایت می‌کند که بگوییم، اکثر ما به نحو سازمان‌یافته‌ای تربیت شده‌ایم که مصرف‌کننده باشیم

و علی‌رغم همة ظاهرسازی‌های مربوط به آزادی و آموزش، نهادها و سازمان‌ها اساساً استعدادهای آدمی را چنان شکل می‌دهند

که بیشتر ما نمی‌توانیم در مورد راه‌های سرگرم کردن خودمان و تفریح کردن فکر کنیم.

در جهان مدرن، مسئلة تفریح و سرگرمی، رفته رفته غیرقابل تفکیک‌تر از مسئلة رسانه‌های گروهی می‌شود.

این یک انحراف و گمراهی در تاریخ بشریت است:

انسان‌ها در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، راه‌هایی برای سرگرم کردن خود و دیگران یافته بودند و این مدت‌ها پیش از ظهور غول‌های رسانه‌ای صورت گرفته بود.

اگر از یک خانه متعلق به خانوادة متوسط و معمولی آمریکایی بازدید کنیم،

خواهیم دید که یک جداسازی و تفکیک داوطلبانه در عمل ایجاد شده است.

بچه‌ها در یک اتاق بازی‌های ویدیویی می‌کنند، پدر با رفقای خود فوتبال تماشا می‌کند، مادر در اینترنت جستجو می‌کند

یا با تلفن با دوستانش گپ می‌زند و مادربزرگ یک مجله می‌خواند

یا در نهایت یک رمان. اگرچه این تصویر، جهانی و مربوط به همة دنیا نیست،

امّا تصویر نوع خانواده‌های متوسط مدرن است

و البته این امر حاصل از یک برنامه‌ریزی و طرح است و نه یک اتفاق.

به این امر «تفکیک مخاطبان» گفته می‌شود و از طریق بازاریابی صورت می‌گیرد

و به نوعی، هر کسی طعمة آن واقع می‌شود.

سرگرمی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیازهرایرانی .باماهمراه باشیدحتما ولطفا

قالب‌های سرگرمی در فضای مجازی

این دیجیتالی‌شدنِ سرگرمی در فضای مجازی قالب‌های متنوعی دارد

و از بازی‌های اینترنتی تا شبکه‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد.

بازی‌های آنلاین موبایلی، در امتداد و ادامه نسل بازی‌های رایانه‌ای و کنسولی است

که کاربر را در شرایط مختلف به خود مشغول می‌کند

و گاهی این مشغولیت‌ها از حالت عادی و متعارف خود خارج می‌شود

و به مرحله مصرف جنون‌آمیز و بی‌رویه این بازی‌ها می‌رسد.

این بازی‌ها قواعدی دارند که منطبق با روحیات انگیزشی و روانی انسان‌هاست؛
مانند کشف و پیدا‌کردن، نجات یک فرد، آزاد شدن از یک محدودیت، هیجان، تعلیق و… . سرگرمی‌های فضای مجازی در قالب بازی از لحظ محتوا تقسیم‌بندی‌های گوناگونی را نیز شامل می‌شود.
از محتواهایی که درگیرشدن با آن‌ها سبب تقویت ذهن و محاسبات می‌شود
تا سناریوهایی که صرفاً با هیجان و رفتارهای خشن در بازی همراه می‌شود.
به صورت کلی، برخی از انگیزه‌های مخاطبان در استفاده از محتوای سرگرمی موارد زیر است:

آسودگی خاطر:

خاصیت پیشرفت فناوری‌های روز ارتباطی، کوچک‌شدن و قابلیت آسان‌شدن روزافزون آن در موقعیت های مختلف است.

برای زمان و مکان استفاده از بازی‌های موبایلی و امکانات آن نیز عموماً قاعده خاصی وضع نشده است

و در هر شرایطی شاهد بازی‌کردن هستیم. عموماً اوقاتی که برای انتظار رسیدن به مقصد سپری می‌شود

، مواقعی که ذهن بسیار درگیر است و می‌خواهد از بند مشغولیت رها شود

یا هنگامی که وقت خاصی برای لذت‌بردن و سرگرم‌شدن اختصاص داده می‌شود، زمان‌هایی است که ما گرایش به بازی پیدا می‌کنیم.

طبیعتاً اختصاص وقت برای بازی‌ها اگر از حد طبیعی آن فراتر رود، هزینه و آسیب‌هایی بر فرد وارد می‌کند.

پرسه‌زنی:

جنبه دیگری از سرگرمی در فضای مجازی، وقت‌گذرانی در شبکه‌های اجتماعی است که در اینجا نیز کاربر مخیر به انتخاب نوع، هدف و مقدار استفاده این محیط است. همچنین دامنه نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی بسیار وسیع است که در یک گوشی هوشمند جمع می‌شود.

عنصر جذابیت:

جنبه دیگر استفاده از این محتوا، کشش و جذابیت است

که فرد را به فعال‌بودن در فضای مجازی هدایت می کند.

به‌طور مثال، در تلگرام با دنبال‌کردن کانال‌های مفرح و فکاهی به این هدف می‌رسد. شبکه های اجتماعی در جامعه امروز ایران

تبدیل به جز لاینفک زندگی خیل عظیمی از جوانان شده

و دوری از این شبکه‌ها برای بسیاری غیرممکن یا بسیار سخت است.

سرگرمی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیازهرایرانی .باماهمراه باشیدحتما ولطفا

معماهای سرکاری و طنز مسخره

معماهای سرکاری  برای سرگرمی معماهای سرکاری و خنده دار برای تمامی سنین   معماهای سرکاری شوخ‌طبعی، یکی از ویژگی‌های عمده هوش معنوی، و مزایا و فواید آن، شامل اضطراب کمتر، پیشرفت کلی سلامتی و دوستان شاد بیش‌تر است. شوخی و خنده، شیوه بسیار شگفت‌انگیزی برای دور کردن تنش و همبستگی …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ نرو از مسیح و آرش

دانلود آهنگ جدید مسیح و آرش بنام نرو

دانلود آهنگ نرو از مسیح و آرش با بالاترین کیفیت در فرانیاز منتشر شد Download New Music Masih & Arash – Naro ترانه ، ملودی: موجین , تنظیم: مسعود جهانی برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه نمایید … دانلود آهنگ نرو از مسیح و آرش متن آهنگ جدید مسیح …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ تلقین از مهدی یراحی

دانلود آهنگ مهدی یراحی بنام تلقین

دانلود آهنگ تلقین از مهدی یراحی با بالاترین کیفیت در فرانیاز منتشر شد Download New Music Mehdi Yarrahi – Talghin ترانه: صالح تاجیک , موزیک: وحید پویان , تنظیم: سعید زمانی برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه نمایید  … دانلود آهنگ تلقین از مهدی یراحی متن آهنگ جدید مهدی یراحی …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ دلدار از سینا درخشنده

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده بنام دلدار

دانلود آهنگ دلدار از سینا درخشنده با بالاترین کیفیت در فرانیاز منتشر شد . Download New Music Sina Derakhshande – Deldar ترانه: شقایق امیرعضدی ، محمد قجری , موزیک: سینا درخشنده تنظیم: شجاعت شفایی , میکس و مسترینگ: محمد فلاحی برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه نمایید  … دانلود …

توضیحات بیشتر »

طالع بینی مرداد ماه اقایان در سال ۹۷

طالع بینی مرداد ماه اقایان در سال ۹۷

طالع بینی مرداد ماه اقایان در سال ۹۷  –  اقایان بخوانند . با ما همراه باشید . طالع بینی خانم ها در سال ۹۷   فروردین : طالع بینی مرداد ماه اقایان در سال ۹۷ اوضاع و احوال کاری تان تا حدی تغییر کرده اما هنوز به موقعیتی که مد …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ عاشق از حمید هیراد

دانلود آهنگ حمید هیراد بنام عاشق

دانلود آهنگ عاشق از حمید هیراد با بالاترین کیفیت درفرانیاز منتشر شد . Download New Music Hamid Hiraad – Ashegh ترانه: هادی زینتی , موزیک: حمید هیراد , تنظیم: تایماز اطاعتی برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه نمایید  … دانلود آهنگ عاشق از حمید هیراد متن آهنگ عاشق از حمید …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ بی تو از رضا صادقی

دانلود آهنگ رضا صادقی بنام بی تو

دانلود آهنگ بی تو از رضا صادقی با بالاترین کیفیت در فرانیاز منتشر شد . Download New Music Reza Sadeghi – Bi To ترانه: اسحاق انور , موزیک: غلامرضا صادقی , تنظیم: حمید اکبرزاده این آهنگ تیتراژ سریال بچه مهندس شبکه دو سیما در ماه مبارک رمضان بوده است . …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ دیوار از مهدی احمدوند

دانلود آهنگ جدید مهدی احمدوند به نام دیوار

دانلود آهنگ دیوار از مهدی احمدوند با بالاترین کیفیت در فرانیاز منتشر شد . Download New Music Mehdi Ahmadvand – Divar برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه نمایید … دانلود آهنگ دیوار از مهدی احمدوند متن آهنگ جدید مهدی احمدوند بنام دیوار : دوری تو چشممو میسوزونه مث دود گفتی …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ فکر تو از محسن یگانه

دانلود آهنگ محسن یگانه بنام فکر تو

دانلود آهنگ فکر تو از محسن یگانه با بالاترین کیفیت در فرانیاز منتشر شد . Download New Music Mohsen Yeganeh – Fekr To برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه نمایید  … دانلود آهنگ فکر تو از محسن یگانه متن آهنگ جدید محسن یگانه بنام فکر تو : فکر تو تنها …

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ پازل باند بنام صاف و ساده

دانلود آهنگ پازل باند بنام صاف و ساده

دانلود آهنگ پازل باند بنام صاف و ساده با بالاترین کیفیت در فرانیاز منتشر شد . Download New Music Puzzle Band – Saf o Sade ترانه: بابک بابایی , موزیک: پازل باند و بابک بابایی , تنظیم: پازل باند برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه نمایید  … متن آهنگ جدید …

توضیحات بیشتر »