عکس نوشته شب یلدادر پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

عکس نوشته شب یلدا  , عکس نوشته های شب یلدا یا شب چله را با گویش و لهجه های متفاوت انگلیسی . فارسی . ترکی . فرانسوی .برای  شما تهیه کرده ایم

تا از انها برای پروفایل و اینستاگرام خود بهره ببرید .

عکس نوشته های شیک زیبا به همراه شعر را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم

امیدوارم که لذت ببرید و مورد پسند شما قرار گیرد .شب یلدایتان مبارک

عکس نوشته شب یلدا

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

عکس نوشته شب یلدا

شب یلداست
دلم در خواب پروانه شدن بود
ولی افسوس
دلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالان
کنار سفره ای از عشق خالی
شبی مایوس و سرگردان دارم امشب . . .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

عکس نوشته شب یلدا

It comes from winter

I counted it until now

No, nothing but eighty nine days!

Count inversely

Which is on the way to the season …

 

خرامان می رســد از ره زمستان

شمردم مـن ز چلّـــه تا به نـــوروز

نمانده هیچ؛ جز هشتاد و نه روز !

کنـــــون معکــوس بشمارید یاران

که در راه است فصـــل نوبهاران ..

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

عکس نوشته شب یلدا

Mettez votre tristesse dans les feuilles!

Bonne chance les derniers jours d’automne

Ami de mes quatre saisons

Yildayat est gentil

 

اندوهت را به برگها بسپار !

واپسین روزهای پاییزت بخیر

دوست چهار فصل من

یلدایت پراز مهربانی

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

Yalda’s night is always eternal

Winter is the spring of life

Yalda Night is the Night of Fare and Kian

The sign is Iranian

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

What a night of lovers without a heart 

You should be open early in the morning in the morning

شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

Quelle nuit d’amoureux sans coeur

Vous devriez être ouvert tôt le matin le matin

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

چه سخاوتمند است پاییز که شکوه بلند ترین شبش را عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد .

زمستانتان سفیدو سلامت

یلدا مبارک

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

 

عکس نوشته شب یلدا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی .

happy yalda

یلدا مبارک