بسته

روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی چیست؟

روانشناسی بالینی چیست؟ در پورتال جامع فرا نیاز فراتراز نیاز هر ایرانی روانشناسی بالینی با معاینه، تشخیص، درمان و جلوگیری از اختلالات ذهنی سروکار دارد. با وجودی که روان‌شناسان بالینی غالباً در مراکز درمانی و بهداشتی کار می‌کنند امّا پزشک نیستند و دارو تجویز نمی‌کنند. روان‌شناسی بالینی بزرگترین حوزه در بین حوزه‌های روان‌شناسی است. روان‌شناسی Continue Reading

روانشناسی و اهمیت مطالعه آن در فرانیاز

روانشناسی اهمیت مطالعه آن در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی روانشناسی  امروزه در اکثر رشته های تحصیلی، روان شناسی به عنوان یکی دروس اصلی به شمار می رود. چرا که انسان هر کجا که برود با انسان های دیگر سرو کار خواهد داشت پس باید آن ها و مهم تر این که خود را Continue Reading

روانشناسی چیست؟

روانشناسی چیست؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی روانشناسی چیست؟ روانشناسی چیست؟ روانشناسی چیست؟ روانشاسی را مطالعه ی علمی رفتار و فرآیند های ذهنی تعریف می کنند. روان شناسی را مطالعه ی علمی رفتار و فرآیند های ذهنی تعریف می کنند. با ما همراه باشید . روانشناسی چیست؟ اشکی که کودک در غیاب Continue Reading