رفتن به محتوای اصلی

روانشناسی کودک

شکل گیری شخصیت اصلی افراد در کودکی شکل میگیرددر اصل می توان گفت مهم ترین و تاثیر گذار ترین دوره زندگی افراد ، دوره کودکی است. در این دوره فقط مراقبت و نگهداری های جسمی از کودک کافی نیست. کودک نیاز به مراقبت های روحی نیز دارد ، او باید از لحاظ عاطفی ، شخصیتی و هوشی نیز تقویت شود. امروزه این امر به اثبات رسیده است که کودکان در سنین پایین (طفولیت) فقط به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه این توجه باید همه ابعاد وجودی آنها شامل رشد اجتماعی ، عاطفی، شخصیتی و هوشی را دربر گیرد. این ابعاد عوامل تعیین کننده و اساسی یک انسان هستند که از دوران کودکی پایه‌گذاری و شکل می‌گیرند.

دلایل خود شیفتگی کودکان امروزی چیست ؟

دلایل خود شیفتگی کودکان در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی دلایل خود شیفتگی کودکان , در سال های اخیر، توجه روان شناسان اجتماعی و شخصیت، همچنین منتقدان اجتماعی…

برگشت به بالا