روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان را بیاموزید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان -پدران و مادران با کمی خلاقیت و ابتکار می توانند

بدون نگرانی و عصبانیت راه حل های مناسبی را برای برخورد با کودکان

خود در زمینه های رفتاری مختلف پیدا کنند.

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

 

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

اصولا”  لجبازی یک نوع رفتار و واکنش نامطلوب است که به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد

از جمله آسیب رساندن به  خود و  دیگران ، ناسزا گفتن ،

گریه کردن و فریاد کشیدن ، شکستن  وسایل و …

در افراد لجباز پایین بودن اعتماد به نفس و عدم داشتن خود باوری مثبت و پذیرفتن خود واقعی مشهود است.

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

۷ راه برای درمان لجبازی:

پنجره ی اول مستقّل بارآوردن کودک:

در برخورد کلّی در زندگی باید طوری با کودک رفتار کرد که او بتواند در امور روزمره ی خو

د به طور مستقّل و گاهی بدون نیاز به دیگران  تصمیم بگیرد.

البتّه فشارهای منفی را نباید در این خصوص وارد کرد  ،

بلکه باید با راهنمایی های به جا تذکّر داد و روش های صحیح را به موقع به او آموزش داد.

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

پنجره ی دوم کودک را تا حدّ  امکان  وادار به عجله و شتاب زدگی نکنیم:

معمولا” خانواده ها در چند کار ، کودک را ناخواسته 

یا خواسته به عجله و شتابزدگی وادار می کنند

که بیشتر مواقع عدم آگاهی والدین در تشدید آ ن ها ،

دخالت مستقیم دارداز جمله چیزهایی که می توان در این رابطه یاد آور شد:

 

الف – حمّام  کردن :

در دوران طفولیّت عدم آشنایی والدین به خصوص مادر از مسایل تربیتی باعث می شود

به جای فراهم آوردن محیطی شاد و مفرّح هنگام استفاده از حمّام ،

آن را به محیطی درد آور و وحشتناک برای او تبدیل می کند.

برای این کار بهتر است  اجازه بدهیم  کودک ابتدا خوب بازی کند و

در همان حال با شعرها و قصّه های کودکانه شروع به شستن او کنیم و ضمنا” اجازه دهیم 

تا کودک حتّی برخی از اسباب بازی های خود را به حمّام بیاورد و با آن ها مشغول بازی شود.

 

ب- مهمانی رفتن:

  همان طور که ما بزرگ ترها  قبل از رفتن به مهمانی یا گردش نیاز داریم خود را آماده کنیم ،

فرزندان ما هم نیاز دارند که آماده شوند. البتّه نیاز آن ها با نیاز ما اندکی تفاوت  دارد.

پس بهتر است زمان رفتن به مهمانی یا گردش را یک ساعت 

قبل از حرکت به کودک یادآور  شویم تا بتواند

با کمک بزرگ ترها آماده شود. متاسفانه بعضی از والدین کمی قبل از حرکت به کودک می گویند

آماده شود و این کار باعث  لجبازی و مخالفت او می شود.

چون دایم به او تذکّر می دهیم که زود باش ، سریع تر، دیر شد و…

به جای این که سرعت کودک را برای آماده شدن بیشتر کنیم ،‌باعث می شویم که مخالفت کند.

 

ج – غذا خوردن ، خوابیدن و …:

بهر حال کودک مانند افراد بزرگسال نمی تواند از نیروی تفکّر و حرکت در یک زمان استفاده کند

و والدین باید بدانند زمان تفکّر و انجام کارها در کودکان به سعه ی صدر بیشتری نیاز دارد.

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

پنجره ی سوم رشوه ندادن و حذف پاداش کودک لجباز :

اگر کودک برای رسیدن به مطلوب خود چه درست و

چه نادرست شروع به گریه کردن و یا داد کشیدن بکند

و از این راه بخواهد به خواسته ی خود برسد و والدینی که به اصطلاح حوصله ی ندارند

با دادن امتیاز ( رشوه ) به کودک ، او را ساکت می کنند ، باعث پرورش لجبازی در او می شوند.

پس باید پدر به خصوص مادر از دادن هرگونه رشوه و پاداش به کودک خوداری کند.

البتّه تشویق برای کارهای خوب و مثبت کودک با رشوه دادن فرق دارد.

تشویق باعث رشد اعمال نیک و حرکت به سوی ترقِّی می شود.

امّا باید توجّه داشت که تشویق و پاداش ، باید به اندازه  و درخور کار او باشد.

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

پنچره ی چهارم عدم توجّه و نادیده گرفتن رفتار کودک لجباز :

گاهی بهتر است وقتی فرزندمان شروع به داد و بیداد می کند

خیلی خونسرد و بی توجّه  از کنار مسئله عبور کنیم به طوری که یا متوجّه نشده ایم و یا موضوع برایمان اهمّیّت ندارد.

 

پنجره ی پنجم برقراری آرامش و امنیّت در خانواده:

به هر حال در هر خانواده مسایل و مشکلاتی به وجود می آ ید که منجر به بحث و گفت و گو می شود. 

والدین باید بدانند که تمام مسایل گره هایی هستند که به وسیله ی دست باز می شوند. یعنی به جای بحث

و متّهم کردن دیگران ، آرام و بدون بر هم زدن امنیّت خانواده به خصوص کودکان ، مشکلات و مسایل را می توان به راحتی حل کرد،

به طوری که هم خود و هم دیگران از نوع گفت و گو ها لذّت ببرند.

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

پنجره ی ششم راهنمایی ” آری ” امّا دخالت “  خیر” :

  هیچ کس از دخالت کردن دیگران در امور زندگی خوداحساس رضایت و خشنودی نمی کند.

پدر و مادر از همان شروع تربیت باید حرکت صعودی خود را بر پایه ی راهنمایی قرار دهند

تا کودک بتواند کم کم راه  صحیح زیستن را تشخیص دهد. دیگر قابل پذیرش نیست که من :

” من می گویم این طور باش ، من می گویم این جا نرو و… بلکه ارشاد و راهنمایی های خردمندانه

و کمک گرفتن از خود کودک در مشکلات می تواند  کمک بزرگی باشد.

 

پنجره ی هفتم – عدم لجبازی والدین:

آموزش های عملی به مراتب از آموزش های تئوری ، موثرتر و  آموزنده تر می باشند. اگر والدین در حضور بچّه ها با یک دیگر لجبازی کنند

، خیلی راحت و بدون دردسر لجبازی را به آن ها یاد می دهند و بچّه ها به طور واضح فیلمی مشاهده می کنند

که در آن یکی از والدین با پافشاری دیگری را مجبور به اطاعت از خود می کند

و آنان متوجّه می شوند که از این راه می توانند به راحتی به خواسته های خود برسند.

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

نتیجه:

پدرها و مادرها باید بدانند  که با بردباری می توانند بر اکثر ناهنجاری ها چیره شوند و اجازه ندهند

کودک به تنهایی برای همه ی افراد یک  خانواده تصمیم بگیرد. متاسفانه بعضی از والدین با گفتن من حوصله ندارم

و یا کی حوصله ی این کارها را دارد ، سعی می کنند بار مسئولیّت تربیت را کج به منزل برسانند .

این گونه والدین باید گفته های خود را اصلاح کنند . بگویند من حوصله دارم و یا بهتر است بگویند

من می توانم با حوصله و بردبار باشم و از این طریق خود باوری مثبت و عزِّت نفس خود را بالا ببرند.

امّا در لجبازی از هر روشی برای از بین بردن یا کاهش آن استفاده می کنیم ،

باید مراقب باشیم تا کودکان به خود و یا دیگران آسیب نرسانند.

 

 

 

لجبازی که در حدود سنین سه تا شش سالگی بروز می کند از ویژگی های رشدی بچه ها محسوب شده و اختلال نیست.

توجه کودک در این مرحله فقط به خودش است و به دلیل ظرفیت شناختی محدود قادر نیست خودش را جای دیگران بگذارد.

عوامل زیادی در تداوم و تشدید لجبازی کودکان نقش دارند که عمدتا مربوط به خانواده هستند.

استبداد والدین:

وقتی کودکان درخواستی دارند و یا والدین آنها را مجبور به انجام عملی برخلاف میلشان می کنند لجباز می شوند.

گاهی توجه زیاد والدین به رفتارهای نامناسب کودکان سبب می شود که رفتارهای نادرست آنان تقویت شود،

طوری که کودکان به دلیل آوردن، جرو بحث کردن، نق زدن، مجادله کردن و درخواستهای مکرر متوسل می شوند.

گاهی نیز علت لجبازی کودکان آن است که والدین در برابر لجبازی های آنها رفتار ثابتی ندارند.

مثلاٌ یک روز هیچ عکس العملی در برابر لجبازی نشان نمی دهند و روز دیگر از آنها می خواهند

مطابق با خواسته آنها رفتار کنند. اگر همیشه با کودکان رفتار ثابتی داشته باشیم کمتر لجبازی می کنند

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

یکی از مشکلات مادران لجبازی کودکان است و به همین دلیل برخورد مناسب با این مشکل می تواند روند تربیت را در مسیر درست قرار دهد.

اولین نکته این است که با استفاده از روش های ساده و سرگرم کننده می توانیم کودک لجباز خود را آرام کرده و برای دقایقی او را وادار کنیم با ما همکاری کند.

در نظر بگیریم وقتی که می خواهیم دندان های فرزندانمان را مسواک بزنیم، دهانش را باز نمی کند.

در موقع ناخن گرفتن بی قراری می کند و اگر کودکمان پارک را ترک نکند، ما دیر به محل کارمان می رسیم ولی او همچنان از تاب بازی دست بر نمی دارد.

معمولا کودکان ۳-۴ ساله کمی ناسازگارند. به ویژه هنگامی که پدر و مادرشان به طور جدی می خواهند کاری را ازآنها می خواهند مخالفت می کنند.

دلیل مخالفت آنها این است که می خواهند استقلال خود را نشان دهند. حرف زدن در این مورد با آنها بی فایده است.

برای مطیع کردن کودکان نباید فریاد زد و یا آنها را تهدید کرد.

 

با کمی خلاقیت و حوصله می توانیم حواس فرزندانمان را به کار مورد نظر جلب نماییم.

هنگامی که قرار است پزشک آمپولی را به کودکمان تزریق کند یا مجبور هستیم برای مدت طولانی در صف خرید فروشگاه منتظر بمانیم،

با به کار گیری روش های زیر می توانیم فکر او را به چیز های دیگری مشغول کنیم.

 روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

– او را بخندانیم، خنداندن کودکان بهترین راه برای مسواک زدن یا دارو دادن به آنهاست.

وقتی که آنها می خندند،نه تنها فکرشان جای دیگر مشغول نیست بلکه دهانشان نیز کاملا باز است.

 

– خاطرات دوران کودکی خود را تعریف کنیم؛ بهترین روش برای سر گرم کردن فرزندمان در مواقع ضروری داستان گفتن است.

حتی اگر داستان ساختگی باشد. در عین حال ما نیز می توانیم قدرت تخیل خود را امتحان کنیم.

با گفتن داستان های طولانی،می توانیم فرزندمان را زمان بیشتری سر گرم کنیم.

– آهنگین و موزون صحبت کنیم؛ معمولا وقت خوابیدن بهترین زمان برای پشت گوش انداختن خیلی چیز هاست،

با لحنی موزون می توانیم فرزندمان را به مسواک زدن و لباس خواب پوشیدن تشویق کنیم.

همچنین می توانیم زمان آواز خواندن، یک یا دو کلمه را اشتباه تلفظ کنیم.ب

ا این کار حواس فرزندمان به اشتباه ما بیشتر از مسواک زدن جلب می شود.

 

– تغییر صدا بدهیم؛ با تغییر دادن صدایمان برای کودکان داستان های جالب تعریف کنیم مانند صحبت کردن پیرزن بی دندان،

صحبت کردن با لهجه های مختلف، حرف زدن بچه گانه و یا هر تقلید صدایی که می توانیم انجام دهیم.

 روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

– به او رازی را بگوییم؛اگر تا ۱۵ دقیقه ای دیگر وقت دکتر داریم و فرزندمان سوار ماشین نمی شود،

خم شده ودرگوش او بگوییم؛من می خواهم یک راز خیلی مهم را به تو بگویم. می خواهی آن را بشنوی؟

وقتی که او با سر بله گفت او را بغل کنیم و چیزهای جالب و شیرین را در گوشش بگوییم؛

سپس با سرعت او را در صندلی ماشین قرار دهیم.

 

– روی نکات مثبت تاکید بیشتری کنیم؛ آیا فرزندمان از دست شستن قبل از شام یا شامپو زدن متنفر است؟

تعریف و تمجید کردن از یک مدل قدیمی ترفند خوبی است بگوییم هر وقت که سرت رابا شامپو می شویی،

موهایت بسیار براق و زیبا به نظر می رسند، هم چنین بوی خوبی می دهد

در همین زمان شامپو کف دستمان ریخته و آرام آرام آن را روی سر فرزندمان بریزیم.

 

با کمی خلاقیت و ابتکار می توان بدون نگرانی و عصبانیت راه حل های مناسبی را برای بر خورد با کودکانمان در زمینه های رفتاری مختلف پیدا کنیم

و به رفع مشکل بپردازیم و با این روش های تربیتی به کودکانمان بیشتر نزدیک می شویم

و با اصول و تدابیر تربیتی مناسب و به جایی که به کار می بریم بزرگسالی خوبی را برای آنان در نظر می گیریم.

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان

 

امیدواریم این پست فرانیاز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
 
همراه ما باشید در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز
 
روشهای جلوگیری از لجبازی کودکان در پورتال جامع فرانیاز