دسته: شخصیت شناسی

شخصیت شناسی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

شخصیت شناسی  رشته روانشناسی شخصیت به بررسی ابعاد مختلف شخصیت انسانها می پردازد.فرانیاز فراترازنیازهرایرانی

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی ,رشته روانشناسی شخصیت به بررسی ابعاد مختلف شخصیت انسانها می پردازد.

روانشناسی شخصیت چیست؟

شخصیت شناسی

در رشته روانشناسی شخصیت، ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراكی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط مورد مطالعه قرار می گیرد.

دانشجویان رشته روانشناسی شخصیت به مطالعه  الگوهای خاص تفکر،

احساسات و رفتار که هر فرد را از دیگری متمایز می‌کند، می‌پردازند.

این روان‌شناسان معمولاً در محیط علمی به عنوان مدّرس یا پژوهشگر فعالیت می‌کنند.

شخصیت شناسی

در روانشناسی شخصیت، تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است

که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند.

هیلگارد شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه سازگاری شخص

را با محیط تعیین می‌کند» تعریف کرده است

در حالی که برخی دیگر «شخصیت» را به ویژگیهای «پایدار فرد» نسبت داده

و آن را بصورت «مجموعه ویژگیهایی که با ثبات و پایداری داشتن مشخص هستند

و باعث پیش بینی رفتار فرد می‌شوند» تعریف می‌کنند.

شخصیت (Personality) از ریشه لاتین (Persona) که به معنی «نقاب و ماسک» است گرفته شده است

و اشاره به ماسک و نقابی دارد که بازیگران یونان و روم قدیم بر چهره می‌گذاشتند

و این تعبیر تلویحا به این موضوع اشاره دارد

که «شخصیت هر فرد ماسکی است که او بر چهره خود می‌زند

تا وجه تمایز (تفاوت) او از دیگران باشد».

شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود

که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه، احساسات، ادراک شخص از خود،

وجهه نظرها، طرز فکر و بسیاری عادات دانست.

اصطلاح ویژگی شخصیتی به جنبه خاصی از کل شخصیت آدمی اطلاق می‌شود.

شخصیت شناسی

نظری اجمالی به تعاریف شخصیت شناسی، نشان می‌دهد

که تمام معانی شخصیت را نمی‌توان در یک نظریه خاص یافت.

برای مثال کارل راجرز شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته دایمی می‌دانست

که محور تمام تجربه‌های وجودی بود.

یا گوردن آلپورت شخصیت را مجموعه عوامل درونی که تمام فعالیت‌های فردی را جهت می‌دهد تلقی کرده است.

واتسن شخصیت را مجموعه سازمان یافته‌ای از عادات می‌پنداشت

و زیگموند فروید، عقیده داشت

که شخصیت از نهاد(ID)، خود(Ego) و فراخود(Super ego) ساخته شده است.

شخصیت شناسی ,رشته روانشناسی شخصیت به بررسی ابعاد مختلف شخصیت انسانها می پردازد.

شخصیت چیست؟ 

شخصیت تشکیل شده است از الگوهای ویژه فکری، احساسی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‌سازد.

شخصیت، سرچشمه درونی دارد و در طول حیات، تقریباً پایدار باقی می‌ماند.

روان‌شناسی شخصیت، ویژگی‌های یگانه افراد و نیز مشابهت‌ها بین گروه‌هایی از افراد را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

ویژگی‌های شخصیت

شخصیت شناسی

• شخصیت، سازمان یافته و سازگار است.

• شخصیت، هر چند پدیده‌ای روانی است امّا تحت تاثیر فرایندها و نیازهای بیولوژیک قرار دارد.

• شخصیت باعث پدیدآمدن رفتارها می‌گردد.

• شخصیت از طریق افکار، احساسات، رفتارها و بسیاری چیزهای دیگر نمود می‌یابد.

شخصیت از دیدگاه روانشناسی

شخصیت شناسی

دیدگاه روانشناسی در مورد «شخصیت» چیزی متفاوت از دیدگاههای «مردم و جامعه» است

در روانشناسی شخصیت افراد به گروههای «با شخصیت و بی‌شخصیت»

یا«شخصیت خوب و شخصیت بد» تقسیم نمی‌شوند؛

بلکه از نظر این علم همه افراد دارای «شخصیت» هستند

که باید به صورت «علمی» مورد مطالعه قرار گیرد

این دیدگاه باعث پیدایش نظریه‌های متعددی از جمله :

نظریه روانکاوی کلاسیک ، نظریه روانکاوی نوین ،

نظریه انسان گرایی، نظریه شناختی، نظریه یادگیری اجتماعی و … »

در حوزه مطالعه روانشناسی شخصیت شده است.

ماهیت شخصیت و انسان

شخصیت شناسی

یکی از جنبه‌های با اهمیت در «روانشناسی شخصیت» که در «نظریه‌های شخصیت» منعکس شده است برداشت یا تصوری است

که از ماهیت «انسان و شخصیت او» ارائه شده است (یا می‌شود).

این سوالها با ویژگی اصلی انسان ارتباط برقرار می‌کنند

و همه مردم (شاعر ، هنرمند ، فیلسوف ، تاجر ، فروشنده و …)

همواره به روش های مختلف به این سوالها پاسخ می‌دهند؛

بطوری که می‌توانیم بازتاب همه جانبه آنها را در «کتابها ، تابلوهای نقاشی ،

و در رفتار و گفتارشان» ببینیم و روانشناسی شخصیت

و نظریه پردازان این حوزه نیز از آن مستثنی نیستند.

شخصیت شناسی ,رشته روانشناسی شخصیت به بررسی ابعاد مختلف شخصیت انسانها می پردازد.

تاریخچه مطالعه روان‌شناسی شخصیت

شخصیت شناسی

تاریخچه مطالعه روان شناسی شخصیت به زمان یونان باستان بر می گردد.

کوشش دانشمندان برای توصیف و طبقه‌بندی منش آدمی را می‌توان در یونان باستان ردیابی کرد.

در عهد باستان، تفاوت افراد را از نظر خلق و مزاج به غلبه یکی از مزاج‌های چهارگانه (خون، صفرای سیاه، بلغم و صفرای زرد) نسبت می‌دادند

و بر این اساس، افراد را به چهار سنخ یا تیپ شخصیتی:

دموی ‌مزاج، سوداوی ‌مزاج(مالیخولیایی)، بلغمی‌ مزاج و صفراوی ‌مزاج طبقه‌بندی می‌کردند.

بدین ترتیب، ضمن این‌که افراد به سنخ‌های مختلف شخصیتی طبقه‌بندی می‌شدند

علت تفاوت‌های فردی نیز توجیه می‌شد.

این نظریه شخصیت تا قرن 19 هم‌ چنان دوام یافت.

نظریه‌های شخصیت

شخصیت شناسی

، طی دوران شکل‌گیری خود مانند هر پدیده دیگری تحت تاثیر عوامل مختلف تاریخی قرار گرفته‌اند.

از آن میان، چهار عامل نقش موثری داشته‌اند که عبارتند از:

پیشرفت طب بالینی اروپا، روش‌های روان‌سنجی، روان‌شناسی رفتارگرایی و روان‌شناسی گشتالت.

علاوه بر این عوامل تاریخی، عوامل معاصر موجود نیز در روان‌شناسی

شخصیت تاثیر گذاشته‌اند.

از جمله این عوامل می‌توان از پیدایش یا تکامل رشته‌هایی مانند روان‌شناسی میان‌فرهنگی، فرایندهای شناختی،

روان‌شناسی در پهنه زندگی(تمام مدت عمر) و انگیزش نام برد.

روان‌شناسان شخصیت برای مطالعه و تحقیق، از چهار نوع داده استفاده می‌کنند

که عبارتند از: داده‌های مربوط به سوابق زندگی فرد، داده‌های جمع‌آوری شده

توسط مشاهده‌گر، داده‌های حاصل از آزمون‌ها و داده‌های حاصل از گزارش‌های شخصی.

هر یک از روان‌شناسان شخصیت، نوعی از این داده‌ها را ترجیح می‌دهند.

اما همه آن‌ها در مورد فایده بالقوه هر یک از انواع چهارگانه داده‌ها تردیدی ندارند.

شخصیت شناسی ,رشته روانشناسی شخصیت به بررسی ابعاد مختلف شخصیت انسانها می پردازد.

بعد اصلی شخصیت

شخصیت شناسی

در سالهای اخیر، تحقیقات زیادی دربارهٔ پنج بعد اصلی شخصیت The big 5 Model، انجام شده

و نتیجه تحقیقات هم آن را تأیید کرده است. این پنج عامل شخصیتی، عبارتند از:

  • پرهیاهو Extroversion: صمیمی و گرم، پرحرف که پیوسته، ابراز وجود می‌کند.
  • سازشکار Agreeableness: خوش طینت، دارای روح تعاون و قابل اعتماد.
  • باوجدان Conscientiousness: مسئولیت پذیر، قابل اتکاء، مؤثر و پیوسته، در کسب موفقیت.
  • از نظر عاطفی، باثبات Emotional stability: آرام، پرشور، در برابر تنش، احساس امنیت می‌کند.
  • تجربه اندوز Openness to experience: تخیلی، از نظر هنر، با احساس و اهل تفکر و شعور.

علاوه بر ارائه چارچوب شخصیتی، تحقیقاتی که بر روی این پنج بعد اصلی شخصیت، صورت گرفت، به این نتیجه منجر شد

که بین ابعاد شخصیتی و عملکرد شغلی، رابطه‌ای مستقیم، وجود دارد.

(رابینز، ۱۹۹۶، ص ۱۴۲)

ارزیابی شخصیت

شخصیت شناسی

شخصیت اغلب از طریق آزمون‌های عینی مانند MMPI-۲ اندازه‌گیری می‌شود

که طی آن از آزمودنی خواسته می‌شود

به پرسشنامه‌ها و سیاهه‌های مداد- کاغذی پاسخ دهند.

آزمون MMPI شامل بیش از پانصد عبارت است

که آزمودنی‌ها با انتخاب یکی از گزینه‌های «درست»، «نادرست» یا «نمی‌دانم» به آن پاسخ می‌دهند.

مثال‌هایی از چند عبارت آزمون MMPI عبارتند از هستند:

من دشمنانی دارم که واقعاً می‌خواهند مرا اذیت کنند.

من هرگز در فعالیت‌های جنسی نامعمول زیاده روی نکرده‌ام.

این آزمون‌ها اطلاعات عینی میزان شده‌ای در مورد تعداد زیادی از صفت‌های شخصیت به دست می‌دهند؛

ولی این آزمون‌ها از نظر احتمال سوگیری، فریب کاری عمومی و مشکلات تشخیص

و کاربرد نامناسب مورد انتقاد واقع شده‌اند.

اختلالات شخصیت از نگاه روان‌شناسی

شخصیت شناسی

اختلال شخصیت مرزی

شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت نمایشی

شخصیت شناسی ,رشته روانشناسی شخصیت به بررسی ابعاد مختلف شخصیت انسانها می پردازد.

شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی بسیار جالب. با پاسخ دادن به چند سوال میتوانید شخصیت خود را محک بزنید و از اسرار درونی تان آگاه شوید.

1ــ دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟

الف:شباهنگ
ب:جغد
ج:عقاب
د:فلامینگو
هــ :پنگوئنشخصیت شناسی

شخصیت شناسی

2 ــ کدام یک از آلات موسیقی را دوست دارید؟

الف:پیانو
ب:ویولن
ج:سازدهنی
د:گیتار
هــ :دف

3ــ فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از صورت او هستید؟

الف:چین و چروک
ب:لکه
ج:خال زیبایی
د:کک و مک
هــ :لبخند

4 ــ کدام یک از برنامه های تلویزیونی برای شما جالب تر است؟

الف:اخبار و برنامه های مستند
ب:فیلم های درام و زندگینامه
ج:هیجانی و پلیسی
د:عشقی و ماجرایی
هــ :کمدی و کارتون

5 ــ کدام یک از بازی های شهر بازی را بیشتر دوست دارید؟

الف:ترن های هوایی سریع السیر
ب:قطار یا قایق
ج:نمایش و اجرای کمدی
د:چرخ و فلک و وسایلی که سریع می چرخند
هــ :هیچ کدام، من از شهربازی متنفرم

6 ــ آیـا شـمـا بـه اشـتـبـاهـات خـودتـان می خندید؟

الف:هرگز
ب:بندرت
ج:برخی مواقع
د:معمولا
هــ :همیشه

7 ــ اگـر دوسـت شـمـا سـر بـه سرتان گذاشت،چه عکس العملی نشان می دهید؟

الف:عصبانی می شوید
ب:ناراحت می شوید
ج:برایتان جالب است
د:تلافی می کنید
هــ :چندین برابر تلافی می کنید

8 ــ اولین چیزی که صبح موقع بیدار شدن به فکرتان خطور می کند،چیست؟

الف:کار یا تحصیل
ب:مشکلات زندگی
ج:صبحانه
د:روزی که در پیش دارید
هــ :کاری که تا شب انجام خواهید داد

9 ــ در زندگیتان چه شعاری دارید؟

الف:وقت طلاست
ب:سحرخیز باش تا کامروا باشی
ج:آنچه برای خود می پسندی، برای دیگران هم بپسند
د:زندگی کن و به دیگران هم اجازه زندگی کردن بده
هــ :بی خیال باش، هرچه باداباد

11ــ آیا به حیوانات علاقه مندید؟

الف:اصلا
ب:تعداد کمی از حیوانات
ج:برخی از حیوانات
د:بیشتر حیوانات
هــ :تمام حیوانات

11 ــ شما لبخند می زنید؟

الف:هرگز
ب:بندرت
ج:گاهی اوقات
د:اغلب
هــ :آنقدر زیاد که برخی فکر می کنند دیوانه هستم

12 ــ نظر دیگران راجع به شما اغلب کدام مورد است؟

الف:بی رحم
ب:سرد و بی احساس
ج:زیبا
د:دوست داشتنی
هــ :خوشگذران

13 ــ شما احساس عشق و قدردانی خود را نشان می دهید؟

الف:هرگز
ب:بندرت
ج:گاهی
د:اغلب
هــ :حداکثر تا جایی که امکان دارد

حال امتیازات کنار گزینه هایی را که انتخاب کرده اید،جمع کنید.
گزینه الف1 امتیار،گزینه ب 2 امتیاز،گزینه ج 3 امتیاز،گزینه د 4 امتیاز و گزینه هــ 5 امتیاز دارد.سپس امتیازات خودتان از 15 سوال تست را مطابق با متن های زیر مقایسه کنید.

شخصیت شناسی ,رشته روانشناسی شخصیت به بررسی ابعاد مختلف شخصیت انسانها می پردازد.

شخصیت شناسی

اگر امتیاز شما بین یک تا 21 باشد:

بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید.

مردم شما را به خاطر پشتکارتان،ازجــــان و دل مــــایــــه گــــذاشــتــــن تــــان و مـوفـقـیـت هـایـتـان تقدیر می کنند.

اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است.

احتمالا فرزند اول خانواده هستید.

احساستان را بسختی ابراز می کنید.

یکی از مهم ترین نگرانی های شما این است

که چگونه در برابر افراد مختلف ظاهر شوید.

اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینی است.اعتماد به نفس دارید

ولی در باطن گاهی به خود اعتماد ندارید.

اگر امتیاز شما بین 21 تا 54 باشد:

بدین معنی است که شما یک گل رز هستید.

کمی تیغ دارید ولی زیبایی های بسیاری دارید.حس شوخ طبعی دارید

ولی از شنیدن جوک لذت می برید.احتمالا فرزند وسط خانواده هستید.

مردم دوست دارند دوروبر شما باشند.خونگرم هستید.

دوستان صمیمی بسیاری دارید.زندگی را بـا دیـد واقـع بـیـنـانـه می نگرید.

آگاهید که زندگی از خوبی ها و بدی ها تشکیل شده است.

قادرید شانس خودتان را با توجه به سـرمـایـه هـایـی کـه داریـد،امـتـحـان کـنید.

سختکوش هستید و به اهدافتان پایبندید.دوست دارید خودتان باشید

و این مساله به شما اعتماد به نفس می دهد.

مشکل ترین مساله در زندگیتان یکنواخت بودن مسائل است.

یکنواختی در هر مساله ای شما را آزار می دهد

و باعث کسل شدن روحیه شما می شود.

اگر امتیاز شما بین 55 تا 75 باشد:

بـدیـن مـعـنـی اسـت که شما یک گل آفتابگردان هستید

در بستری از گل های رز.یک ویژگی بارز در شما وجود دارد

که باعث گرمادهی به دیگران و جلوه گری شــمـــا مـــی شـــود.مــمــکـــن اســـت

شــمــا کوچک ترین فرزند خانواده یا تنها فرزند باشید.

در وقت لازم جدی هستید، ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص

شوخ طبع می شناسند.از گفتن جوک لذت می برید.گاهی شیطنت می کنید.

مایلید که با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید.

با افرادی که هیچ وقت نمی خندند،راحت نیستید.

دید مثبتی به زندگی دارید.در همه چیز به دنبال خوبی ها هستید.بیدی نـیـسـتـیـد

کـه بـا هـر بـادی بـلـرزید.گرم،دوست داشتنی،باوفا و اجتماعی هستید

و هر کدام از این صفات می تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد.

انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه تان کم است

خودشناسی در سه سوت

خودشناسی در سه سوت

خودشناسی در سه سوت در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی  خودشناسی در سه سوت – به کمک این…
چه ماهی چه کفشی ؟

چطور نامزدمان را از روی کفش هایش بشناسیم ؟

چطور نامزدمان را از روی کفش هایش بشناسیم ؟ – انتخاب از روی گزینه هایی که هیچوقت فکرش را هم…

رفتارهای رئیس‌تان را رمزگشایی کنید

 آیا سعی دارید رفتارهای رئیس‌تان را بیشتر درک کنید؟ اگر برای کسی کار می‌کنید که رفتارها و الزامات و مطالباتش…

خواندن ذهن دیگران از راه دور

خواندن ذهن دیگران از راه دور در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی خواندن ذهن دیگران از راه دور…

افراد باهوش چه خصوصیاتی دارند؟

افراد باهوش چه خصوصیاتی دارند؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی افراد باهوش چه خصوصیاتی دارند؟ ,ممکن است…

شخصیت شناسی از روی اسم

شخصیت شناسی از روی اسم در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی شخصیت شناسی از روی اسم  ,با این…

متولدین ماه های مختلف چه زمانی عاشق می شوند؟

متولدین ماه های مختلف چه زمانی عاشق می شوند؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی متولدین ماه های…

شخصیت شناسی افراد از روی لبخند

شخصیت شناسی افراد از روی لبخند در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی شخصیت شناسی افراد از روی لبخند…

شخصیت شناسی ازروی گفتار افراد

شخصیت شناسی ازروی گفتار افراددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی شخصیت شناسی ازروی گفتار افراد شخصیت افراد را در حین حرف زدن بشناسید…

شخصیت شناسی انگشتی

شخصیت شناسی انگشتی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی شخصیت شناسی انگشتی ,شخصیت شناسی انگشتی را در…

شخصیت شناسی افراد از روی اس​ام​اس

شخصیت شناسی افراد از روی اس​ام​اس در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی شخصیت شناسی افراد از روی…

شخصیت شناسی آدم ها از روی لباس

شخصیت شناسی آدم ها از روی لباس در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی شخصیت شناسی آدم ها…

شخصیت شناسی عطرها

شخصیت شناسی عطرها در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی شخصیت شناسی عطرها را در فرانیاز قرار دادیم…

روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی روانشناسی شخصیت , روانشناسی شخصیت اندیشه‌ها،احساس‌ها و رفتار‌هایی را…

ایا حس ششم واقعیتی محض است

ایا حس ششم واقعیتی محض است ؟در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی ایا حس ششم  واقعیتی محض  است  …

شخصیت شناسی در سفر

شخصیت شناسی در سفر در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی شخصیت شناسی در سفر شخصیت شناسی در سفر  …

شخصیت شناسسی افراد از روی انگشت پا

شخصیت شناسی افراد از روی انگشت پا در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز شخصیت شناسسی افراد از روی انگشت پا  …

شخصیت شناسی افراد شوخ طبع

شخصیت شناسی افراد شوخ طبع در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز شخصیت شناسی افراد شوخ طبع شخصیت شناسی افراد شوخ طبع…

رفتارهای شخصیتی نشانه شخصیت شما

رفتارهای شخصیتی نشانه شخصیت شما در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز رفتارهای شخصیتی نشانه شخصیت شما رفتارهای شخصیتی نشانه شخصیت شما…

عکس پروفایل نشانه شخصیت

عکس پروفایل نشانه شخصیت در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی عکس پروفایل نشانه شخصیت عکس پروفایل نشانه شخصیت تصاویر…

شخصیت شناسی افراد سلفی باز

شخصیت شناسی افراد سلفی باز در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی شخصیت شناسی افراد سلفی باز عکس پروفایل نشانه…

شناخت شخصیت از روی اهنگ

شناخت شخصیت از روی اهنگ در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی شناخت شخصیت از روی اهنگ   شخصیت شناسی…

خصوصیات سلطه جویان و خویشتن سازان

خصوصیات سلطه جویان و خویشتن سازان در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی خصوصیات سلطه جویان و خویشتن سازان…

شخصیت شناسی از روی روژلب

شخصیت شناسی از روی روژلب در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی شخصیت شناسی از روی روژلب شخصیت شناسی…

ایا به خود بها میدهید

ایا به خود بها میدهید همراه ما باشید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی ایا به خود بها…
روانشناسی جذب جنس مخالف وشاه کلیدهایی که باید به کار ببرید

روانشناسی جذب جنس مخالف

 روانشناسی جذب جنس مخالف در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی  روانشناسی جذب جنس مخالف  و شاه کلیدهایی که…
روانشناسی و روانپزشکی چه تفاوتی با هم دارند؟

روانشناسی و روانپزشکی چه تفاوتی با هم دارند؟

روانشناسی و روانپزشکی چه تفاوتی با هم دارند؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی روانشناسی و روانپزشکی چه…