روانشناسی جذب جنس مخالف در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

 روانشناسی جذب جنس مخالف  و شاه کلیدهایی که باید در زندگی به کار ببرید.

روانشناسی جذب روان‌شناسان اجتماعی چند دلیل قابل‌ قبول و منطقی در این‌باره ارائه داده‌اند.

 روانشناسی جذب جنس مخالف

 روانشناسی جذب جنس مخالف

 

 

 روانشناسی جذب جنس مخالف

همانگونه که میان دو جنس از نظر ساختمان بدنی تفاوت وجود دارد،

از لحاظ ویژگی های روانی نیز تفاوتهایی بین زن و مرد مشاهده می شود که بعضی از آنها در این قسمت مطرح می گردند:

 تفاوت های روانشناسی:

مردان موقعیتها و اوضاع را بطور کلی درک می کنند و تفکر کلی و جـامع دارند

در حالی که زنان موضعی می اندیشند و به روی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می کنند.

مردان سازنده و خلاق می باشند. آنـهـا ریسک پذیـر بـوده و بـدنبال تجربه های جدید می باشند

در حالی که زنان با ارزشترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بـعد انتقال می دهند.

مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند در حالی که زنـان تـمـایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند.

 ارزیابی زنان از خودشان در سطح پایینتری از مردان می بـاشد. زنـان تـمایل دارند
از خودشان انتقاد کنند در حالی که مردان بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند.
و شاید این موضوع به تربیت خانوادگی و فرهنگ رایج مرتبط باشد که سعی دارند
دختران خود را بسیار مورد رضایت دیگران و خوشایند اطرافیان رشد دهند.
و بیش از آنکه پذیرش بی قید و شرط را به آنان بیاموزند خود انتقادی و عدم رضایت از خود را آموزش می دهند.
مردان و زنان دارای معیارهای متفاوتی برای رضایتمندی در زندگی می باشند.
مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها و زنان به خانواده و فرزندان ارزش قائل می باشند.
زنی که از نظر شوهرش پذیرفته و کورد اعتماد است نگرش های مثبتی به خود دارد
و بخش عظیمی از اهداف او را روابط خوب و دوستانه با اطرافیان تشکیل می دهد .
 مردان نیاز مبرمی دارند تـا بـه اهـدافشـان جـامـه عـمـل بـپـوشانـند اما زنان رابطه با دیگران را در درجه نخست اهمیت قرار می دهند.

کجا باید چیکارکنم :

هنگامی که زنان مشکلاتشان را بـا مـردان در میان می گذارند دنبال راه حل نمی گردند

آنها تنها نیاز دارند تا فردی به حرفهایشان گوش دهد.

مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان نیـز بـیشتر بـه سـلامتـی خود اهمیت می دهند.

 زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می کنند.

بر خلاف تصور عام مردان بیـشتر از زنـان حـرف زده و بیشـتر سـخنــان دیگران را قطع می کنند.

مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان بوده اما مردان بهتر می تـوانند این حس را پنهان سازند.

نمایان ساختن حس حسادت در زنان احتمالا به همان روحیه ای بر می گردد

که در خود احساس ضعف نموده و انتقاد از خود داشته و به دوست داشتنی بودن خود مطمئن نیستند.

روانشناسی جذب جنس مخالف و شاه کلیدهایی که باید در زندگی به کار ببرید.

روان‌شناسان اجتماعی چند دلیل قابل‌ قبول و منطقی در این‌باره ارائه داده‌اند.

 روانشناسی جذب جنس مخالف

روانشناسی جذب

هرچند اغلب مردم به نزدیکی یا مجاورت جغرافیایی (برای مثال همشهری یا هموطن بودن)

به‌عنوان یک عامل مهم در پیدایی عشق توجه نمی‌کنند، اما باید گفت این عامل،

یکی از مهم‌ترین متغیرها در این ارتباط است. سوال این است که چرا مجاورت جغرافیایی چنین نقش مهمی دارد؟

 

روانشناسی جذب جنس مخالف

روان‌شناسان اجتماعی چند دلیل قابل‌قبول و منطقی در این‌باره ارائه داده‌اند.

اولین دلیل اینکه الفت و آشنایی باعث پرورش احساس دوست داشتن و عشق می‌شود.

مطالعات در این زمینه نشان داده وقتی ما به‌طور مکرر در معرض محرک‌های جدید و ناآشنا مانند

موزیک‌های جدید، تابلوهای نقاشی، صورت انسان‌ها، خیابان‌ها، میادین و مجسمه‌ها و… قرار می‌گیریم،

در اثر تکرار و در نتیجه مانوس شدن با این محرک‌ها، علاقه و اشتیاقمان به آنها روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

چنین مساله‌ای توجیه‌کننده این است که چرا مردم چیزهایی یا افرادی را که برای آنها آشنا یا ملموس هستند،

بر چیزهای دیگر ترجیح می‌دهند. به‌علاوه، نزدیکی یا مجاورت جغرافیایی باعث می‌شود

افراد مکررا یکدیگر را در مکان‌های مشترک و هنگام انجام فعالیت‌های مشابه ببینند،

فعالیت‌هایی که می‌تواند نشان‌دهنده علایق مشترک بین آنها نیز باشد و به این دلیل نیز جذب یکدیگر شوند.

تکرار شدن مداوم انسان‌ها برای یکدیگر، حسی از دلبستگی عاطفی در آنها به‌وجود می‌آورد

که در نهایت باعث شکل‌گیری رابطه عاشقانه می‌شود.

از طرف دیگر، ترجیحات زنان برای انتخاب فردی مسن‌تر با جایگاه اجتماعی

و مالی مناسب می‌تواند تضمین‌کننده آینده فرزندانشان باشد،

جوانی و جذابیت ظاهری برای زنان اهمیت چندانی ندارد زیرا در فرآیند زاد ولد،

توانایی فیزیکی مردان و سن و سال آنها، نسبت به سن و وضعیت فیزیکی زنان، تاثیر چندانی نخواهد داشت.