چرا مغولان به ایران تاختند؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

چرا مغولان به ایران تاختند؟ ,هجوم مغولان به عنوان یکی از مهمترین حادثه های تاریخ ایران ، تمامی ارکان و بنیانهای سیاسی

، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ان روزگاران ایران را تحت تاثیر خویش قرارداد.با ما همراه باشید .

چرا مغولان به ایران تاختند؟

چرا مغولان به ایران تاختند؟ با توضیح در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

چرا مغولان به ایران تاختند؟

نقطه عطفی شد که اهمیت خود را تا به سده های اتی حفظ نمود.

به عبارتی این حادثه ، نوسان و دگرگونی بسیاری را در مسیر تاریخ سبب گردید

و درهر زمینه از تاریخ نقش موثر و قابل تامل ایفا نمود.

 

قدرت گیری مغولان به سرکردگی چنگیز

چرا مغولان به ایران تاختند؟

وقتی تموچین، سرکرده یک تیره از این طوایف با پیروزی بر اقوام مجاور،

اندک اندک تمامی اقوام مغول را تحت فرمان درآورد،

از جانب سرکردگان قبایل قوم ، خان بزرگ خوانده شد.
از طرفی چنگیز خان، که در مدت زمانی کوتاه هیبت و خشونتش مایه وحشت تمامی نواحی مجاور شد،

به عنوان خان محیط یا خان اعظم، فرمانروای همه این طوایف شد.
به طوری که چندی بعد نیز قبایل اویرات و قنقرات را به اطاعت درآورد

و بدین گونه خان اعظم سایر قبایل اطراف را به جنگ یا به صلح زیر فرمان خویش گرفت

و با برقرار ساختن قانون عدالت – یاسای چنگیزی – اتحاد مستحکمی را بین آنها برقرار ساخت.
از آن پس، چنگیز خان فرمانروای بلا منازع تمام سرزمینهای مشرق مغولستان بود

که البته او کسی نبود که به این میزان بسنده کند

و پیش از الزام اطاعت مغولهای غربی، دست از جنگجویی با سرکردگان طوایف بردارد.
به زودی تموچین خان بزرگ، سرزمین ختای را تسخیر کرد

و التون خان پادشاه آنجا را کشت؛ در چین شمالی به تاخت و تاز پرداخت و پکن را تسخیر کرد؛

طوایف اویغور را به اظهار اطاعت وا داشت؛ کوچلک خان،

سر کرده قبایل نایمان را که بر اراضی اقوام قراختای تسلط یافته بود،

از آنجا بیرون راند و بدین گونه با خوارزمشاه که حدود شرقی قلمرو خود را به این نواحی رسانده بود،

همسایه شد و مرز مشترک پیدا کرد.

 

روابط تجاری ناکام تجاری

چرا مغولان به ایران تاختند؟

چنگیز خان، ایجاد رابطه با سلطان خوارزم را وسیله ‏ای برای برقراری تجارت بین دو دولت می دانست.

به طوری که نخستین سفیر سلطان خوارزم در جلوی دروازه پکن به حضور خان رسید

و بر ضرورت توسعه مناسبات تجاری بین مغول و قلمرو سلطان تأکید کرد

و آن را لازمه توسعه مناسبات دوستانه و صلح آمیز اعلام نمود.

 

در جریان سفر هیئت بازرگانی مغولان که از میان مسلمانان انتخاب شده بودند،

قتل عام همگی این تجار و سوء تدبیرهای بعدی سلطان خوارزمشاه ،

جنگ بین دو کشور را اجتناب ناپذیر ساخت.

 

چرا مغولان به ایران تاختند؟ با توضیح در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 حمله ی مغولان به ایران

چرا مغولان به ایران تاختند؟

خان مغول از سوء رفتار و بی رسمی سلطان خوارزمشاه به خشم آمده

در ۶۱۴ ق / ۱۲۱۷ م، ایران را مورد تهاجم قرار داد.

مغولان به هر دیار که وارد می‏شدند به کشتار نفوس، غارت اموال و ویرانی کامل شهر و آبادیها می‏پرداختند.

 

زمینه‌ها و علل حمله مغول به ایران

چرا مغولان به ایران تاختند؟

۱-همجواری مغولان و خوارزمشاهیان با نابود شدن قراختائیان توسط سلطان محمد خوارزمشاه.
۲-قتل عام کاروان تجاری مغول در شهر اترار توسط غایرخان حاکم آنجا  به دستور سلطان محمد.
۳-توجه شدید مغولان به امر تجارت و نفوذ در غرب و مانع تراشی خوارزمشاهیان.
۴-دشمنی دیرینه بین خلافت عباسی و سلطان محمد که باعث شد خلیفه چنگیزخان را علیه سلطان تحریک کند.

 

چگونگی حمله مغول به ایران

چرا مغولان به ایران تاختند؟

چنگیزخان پس از تثبیت قدرت خود برای شروع باب تجارت و دوستی با ایران عده‌ای بازرگان به ایران فرستاد

ولی هنگامی که سفیران چنگیز وارد شهر اترار شدند تا پیام او را تسلیم کنند،

غایرخان حاکم آنجا در مالشان طمع کرده به بهانه جاسوسی آن‌ها را زندانی کرد

و از سلطان محمد درخواست قتل آن‌ها را کرد.

 

سلطان بدون تفکر دستور مصادره اموال و قتل آنان را صادر کرد.

چون خبر به چنگیز رسید درخواست تسلیم حاکم را کرد ولی سلطان قاصد او را نیز کشت.

لذا چنگیزخان همراه امرا و پسرانش عازم جنگ شد.

او اترار را تصرف و اموال مردم غارت و غایرخان کشت.

سپس شهرهای ماوراءالنهر مثل بخارا، سمرقند، ترمذ، جند، خجند، فناکت و …

یکی پس از دیگری با قتل و غارت گشود و جوانان را به سپاه و اهل حرفه و صنعت را به مغولستان فرستاد.

بیشتر شهرها، آبادی‌ها، مزارع، اماکن، راه‌ها، بازارها تخریب و در نتیجه تجارت،

کشاورزی و صنعت نابود شد، اموال و دارایی‌های ایران غارت شد،

بر اثر کشته شدن مردان بسیاری مناطق خالی از سکنه شده، علمای بسیاری کشته شدند.
پس در تعقیب سلطان محمد عازم خراسان شدند و مرو، طوس،

خبوشان، بلخ، هرات و نیشابور را تصرف کردند.

سلطان محمد از طریق مازندران به جزیره آبسکون گریخت.

مغولان مناطق دیگر ایران را تصرف و عازم فتح خوارزم و تعقیب سلطان جلال الدین شده

ولی جلال الدین از آب سند گذشت و به هند رفت

لذا چنگیزخان به غزنین برگشت و قتل و غارت و ویرانی بسیار کرد

و سپس به مغولستان رفت. جلال الدین دو سال بعد از هند برگشت تا آن‌ها را شکست دهد

اما خلیفه او را همراهی نکرد و در ۶۲۸ در میافارقین کشته شد.

 

پیامدهای حمله مغول به ایران

چرا مغولان به ایران تاختند؟

بر اثر حمله مغول زیان‌های مادی و معنوی بسیاری به ایران وارد شد و به قول جوینی:
 «آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند».
بیشتر شهرها، آبادی‌ها، مزارع، اماکن، راه‌ها، بازارها تخریب و در نتیجه تجارت،

کشاورزی و صنعت نابود شد، اموال و دارایی‌های ایران غارت شد،

بر اثر کشته شدن مردان بسیاری مناطق خالی از سکنه شده،

علمای بسیاری کشته شدند، جوانان به سپاه برده شدند

و اهل حرفه و صنعت به مغولستان انتقال یافتند

و قلمرو سیاسی ایران مدت‌ها تحت حاکمیت بیگانگان قرار گرفت.

منبع:tebyan.net