همسر کوروش کبیر در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

همسر کوروش کبیر ,بانو کاساندان دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی بود. وی از اصالت ایرانی برخوردار بود.

همسر کوروش کبیر

همسر کوروش کبیر باتوضیح کامل در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

کَساندان همسر کوروش بزرگ، از تبار هخامنشی بود

 

همسر کوروش کبیر

کاساندان

نام کامل:  ملکه کاساندان هخامنشی

لقب(ها):  شاهدخت کاساندان

محل مرگ:  پاسارگاد زندان سلیمان

کاخ:  پارسه

پدر : فراسپه

فرزندان:  کمبوجیه

بردیا

آتوسا

آرتیستون

رکسانا

 

 

همسر کوروش کبیر

او همسر و همراه و همفکر همیشگی بزرگ مردی به نام کوروش بود.

کوروش بزرگ در طول زندگی خود فقط یک زن اختیار کرد

و او کاساندان نام داشت. کاساندان قبل از کورش درگذشت

و بعد از او کورش در اندوهی فراوان ماند و برای همیشه و به احترام همسرش تنهایی را برگزید.

 

کاساندان، کاسادان یا کَساندان همسر کوروش بزرگ،

از تبار هخامنشی بود. کاساندان ملکه ۲۸ کشور آسیائی بوده

و همواره در کنار همسرش کوروش بزرگ پادشاهی می‌کرده

و قدرت‌مندترین زن دربار هخامنشیان به شمار می‌آمده است.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه به نظام مردسالاری در ایران باستان

او به عنوان یک زن درباری حق دخالت در امور سیاسی را نداشته است.

او خواهر اوتاناس و دختر فرناسپ هخامنشی بود.

حاصل ازدواج او و کوروش ۵ فرزند بود؛ کمبوجیه، بردیا، آتوسا،

آرتیستون و دختری که نامش ذکر نشده‌است.

به گفته داندامایف، دختر سومی احتمالاً رکسانا بود.

 

همسر کوروش کبیر باتوضیح کامل در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس کورش کبیر و همسرش کاساندان

 

تک همسر بودن کوروش کبیر

می توان با توجه به گفته مورخان و همچنین آثار باستانی و شواهد اظهار داشت

که منابع در موضوع «تک همسر بودن» کوروش، اشتراک نسبی دارند.

همسر کوروش پیش از وفات کوروش از دنیا رفته و کوروش برای او سوگواری بزرگی ترتیب داده است.

هرچند تعداد فرزندان کوروش در حالی که از یک بانو زاده شده باشند

تعداد مطلوب و حتی نسبت به نگرش های امروزی زیاد بوده اند

اما نسبت به شرایط زمانی و دیگر پادشاهان در ملل گوناگون، تعداد فرزندان او کم بودند.

شاید به همین تک همسری و تعداد کم فرزندان کوروش بزرگ نسبت به پادشاهان ملل گوناگون آن زمان بود

که پس از مرگ زود هنگام پسر بزرگ کوروش یعنی کمبوجیه، بر سر جانشینی تنش هایی به وجود آمد.

 

همسر کوروش کبیر

بانو کاساندان دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی بود.

وی از اصالت ایرانی برخوردار بود. او همسر و همراه و همفکر همیشگی بزرگ مردی به نام کوروش بود.

کوروش بزرگ در طول زندگی خود فقط یک زن اختیار کرد و او کاساندان نام داشت.

کاساندان قبل از کورش درگذشت و بعد از او کورش در اندوهی فراوان ماند

و برای همیشه و به احترام همسرش تنهایی را برگزید.

 

پسر بزرگ کاساندان و کورش، کمبوجیه دوم،

جهانگشایی کرد و مصر را به امپراتوری هخامنشیان افزود.

بردیا نیز مدتی کوتاه بر تاج تخت نشست. اما آتوسا را بی‌شک باید با دیدی دگر نگریست.

چرا که دختر کورش بودن چنان «جایگاه ویژه ای» به او بخشید

که داریوش بزرگ او را به همسری خویش برگزید.

و فرهیختگی و درایت آتوسا در تمام طول تاریخ زبانزد شد.

 

بی شک کاساندان مادری بزرگ بود که چنین فرزندان بزرگی پرورش داد

که هر یک نامی نیک در تاریخ دارند. وی همچنین همسری نمونه بود

چرا که در همه مراحل سخت دوشادوش کوروش کبیر حضور داشت و همراه همیشگی او بود.

 

کوروش کاساندان را بسیار دوست میداشت.

هنگام مرگ کاساندان در بابل ۶ روز عزای عمومی اعلام شد.

مقبره کاساندان در پاسارگاد ، در کنار آرامگاه کوروش بزرگ می‌باشد.

پس از کورش کبیر او نخستین شخصیت قدرتمند کشور بزرگ ایران بود.

کاساندان ملکه ۲۸ کشور آسیائی بود که کورش بزرگ بر آنها پادشاهی می کرده است.

 

گردآوری:بخش فرهنگ و هنر بیتوته