نیاز چیست ؟ ایا منظور شما از نیاز محتاج بودن است؟

نیاز چیست : فرانیاز محیطی است که  کلمه نیاز رو در خود حل کرده نیاز و نیازمندی رو خوب بشناسید.

نیاز چیست؟

نیاز چیست

نیاز چیست؟

نیاز عبارت است از محتاج بودن یک موجود به موجود یا چیز دیگر.

به عبارتی دیگر میتوان گفت که وقتی یک موجود (منظور انسان است) ب

رای بقای و یا رفع یک حس درونی خود به چیز دیگر احتیاج دارد ، نیازمند آن چیز است.

 

چند نوع نیاز داریم؟

۱٫نیاز مادی
۲٫نیاز روحی (معنوی)
در جلوتر بیشتر توضیح داده میشود.

 

آیا انسان موجود نیازمندی هست یا نه؟

جواب این سوال را این گونه میدهیم که ما (منظور انسان) اگر به طور مثال اکسیژن وهوای سالم را از ما بگیرند ایا میتوانیم زنده بمانیم؟

پس نتیجه میگیریم که ما نیازمند اکسیژن هستیم.
انسان نیازمندترین موجود این جهان (عالم) است . برای برسی این جمله ابتدا ما باید نیازهای انسان را بشناسیم.
ما برای زنده نگه داشتن جسم و روح خود به چند چیز مهم و ضروری نیاز داریم که اقای مازلو انها را در یک هرم

به نام هرم نیاز ها جمع اوری کرده است که به صورت زیر است و به برسی انها میپردازیم.

 

نیاز چیست؟

توجه داشته باشید که دو نوع نیاز روانی وجود دارد.

نیاز چیست

وفرق بین نیازهای روانی ارگانیزمی ونیازهای روانی اکتسابی این است

که اولی فطری هستند وهمه ی افراد اصولا مجموعه ی یکسانی از نیازهای روانی ارگانیزمی را به ارث می برند.

در حالی که نیازهای دومی در هر فرد به صورت منحصر به فرد ویژگی های شخصیت وجود دارد

که تجربه زندگی وسابقه ی جامعه پذیری منحصر به فرد هر یک از افراد را نشان می دهد.
همه نیازها انرژی تولید میکنند.فرق نیازها با هم درتاثیر جهت دار آنها بر رفتار است.

برای مثال فرق نیاز تشنگی در مقدار انرژی که تولید می کند نیست

.بلکه در این است که گرسنکی می تواند توجه ورفتار را به سوی یافتن غذا نه آب هدایت کند.

به همین نحو فرق نیاز شایستگی با نیاز پیوستگی در مقدار انگیزشی که برانگیخته می شود نیست .

بلکه در میل به یافتن چالشهای بهینه به جای روابط صمیمی است..

فرق دیگر نیازها با هم در این است که برخی نیازها انگیزش کمبود ایجاد می کنند

در حالی که نیازهای دیگر انگیزش رشد را به وجود می آورند.در رابطه با نیازهای کمبود زندگی خوب پیش می رود

تا اینکه حالت محرومیت یعنی۱۰ساعت از آخرین وعده ی غذای شما گذشته است

نیاز تعامل با دنیای اطراف را به صورتی بر می انگیزد که این کمبود را برطرف کند

(یعنی خوردن غذا).در رابطه با نیازهای رشد حالتهای انگیزشی رفتار را برای به ثمر رساندن رشد نیرومند وهدایت می کنند.

:مبارزه طلبی می کنیم.روابط میان فردی را بهبود می بخشیم.

نشانه های آشکار برای متمایز کردن نیاز مبتنی بر کمبود از نیاز مبتنی بر رشد هیجانهایی است

که هریک ایجاد می کنند.نیازهای کمبود معمولا هیجانهای مملو از تنش وسرشار از فوریت ایجاد میکنند.

نیازهای رشد معمولا هیجانهای مثبت مثل علاقه لذت وسرزندگی به وجود می آورند.