تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی

تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف

تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف در پورتال آموزشی فرانیاز فراتر از نیاز

تعرفه مصرف برق شماره ۱ : مصارف خانگی

تعرفه شماره ۱ : مصارف خانگی ۱-۱ تعرفه مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر

تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف

(قیمت پایه هر کیلووات ساعت (ریال (متوسط انرژی مصرف ماهانه (کیلووات ساعت در ماه
۳۰۰ از ۰ تا ۱۰۰
۳۵۰ مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰
۷۵۰ مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰
۱۳۵۰ مازاد بر ۳۰۰ تا ۴۰۰
۱۵۵۰ مازاد بر ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱۹۵۰ مازاد بر ۵۰۰ تا ۶۰۰
۲۱۵۰ مازاد بر ۶۰۰

حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختی و تخفیف بند ۱-۱ به ازای

هر کیلووات ساعت در مناطق عادی به طور متوسط ۱۳۰۰ ریال میباشد
شرایط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی:
۱-۱- به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار،

پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه

پرداختی مصارف اوج‌بار و تخفیف مصارف غیراوج‌بار برای آن دسته از

مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری چندزمانه می‌باشند به شکل زیر محاسبه می‌شود:

 

فرمول محاسبات مصرف برق

کل مصرف اوج‌بار در دوره × ۳۰۰ ریال

= اضافه پرداختی مصارف اوج بار

کل مصرف کم باری در دوره × ۱۵۰ ریال(برای مشترکینی که دارای لوازم ‌اندازه‌گیری سه‌زمانه می‌باشند) = تخفیف مصارف غیراوج‌بار
کل مصرف غیراوج‌بار در دوره × ۶۰ ریال(برای مشترکینی که دارای لوازم ‌اندازه‌گیری دوزمانه می‌باشند)

۱-۲ – بهای برق مشترکین جانباز ۲۵ درصد

گرمسیر به ترتیب با کسر۸۰ و ۱۰۰ کیلووات‌ ساعت از متوسط

مصرف ماهانه انرژی برق آنها محاسبه می‌گردد.

۱-۳- به تشخیص هیئت‌مدیره شرکت میتوان برای خانوارهایی که در یک واحد‌مسکونی زندگی میکنند

 

۱-۴ – بهای برق مصرفی باز‌فروش برای مصارف روستایی

براساس جدول تعرفه‌های خانگی بر حسب مورد محاسبه و دریافت می‌گردد.

مصرف هر مشترک به شرح زیر تعیین می‌شود :

تعداد مشترک/ (کل مصرف ماهانه کنتور اشتراکی) = متوسط مصرف هر مشترک

تبصره ۱ : به منظور تأمین هزینه‌های اداری برق روستا، شرکت به

ازای هر مشترک مبلغ ۲۰۰۰ ریال از مبلغ صورتحساب کسر می‌نماید.
تبصره ۲ : شورای اسلامی روستا ( نگهدارنده شبکه برق) مکلف است

بهای برق تحویلی به مشترکین را برحسب مورد براساس تعرفه‌های

مربوطه (۱،۲،۳،۴و۵ ) محاسبه و از مصرف‌کنندگان دریافت نماید

تعرفه مصرف برق شماره ۲: مصارف عمومی

تعرفه شماره ۲: مصارف عمومی ۱-۱- تعرفه ماههای غیر تابستان

تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف

با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات

با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر

کد تعرفه

بهای انرژی (KWH ریال)

بهای قدرت (KW /ریال)

بهای انرژی (KWH ریال)

بهای قدرت (KW /ریال)

ساعات کم باری

ساعات اوج بار

ساعات میان‌باری

ساعات کم باری

ساعات اوج بار

ساعات میان‌باری

۶۵۰

۲۶۰۰

۱۳۰۰

۵۵۰

۲۲۰۰

۱۱۰۰

۳۰۰۰۰

۱

۲- الف

۲۲۰

۸۸۰

۴۴۰

۱۷۰

۶۸۰

۳۴۰

۲۵۰۰۰

۲

۱۲۰

۴۸۰

۲۴۰

۹۵

۳۸۰

۱۹۰

۱۲۰۰۰

۲- ب

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی:

۲-۱- در ماههای تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین ۲۰ درصد افزوده می‌شود.
۲-۲- دسته‌بندی مشترکین مصارف عمومی به شرح زیر می‌باشد:

وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آنها

، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد ۱۵ خرداد، شهرداریها و کلیه مؤسسات و سازمانهای دولتی که به صورت شرکت اداره نمی‌شوند (نظیر سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمانهای جهاد‌کشاورزی استانها، گمرک، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواپیمایی کشوری)، اماکن دیپلماتیک، روشنایی معابر اختصاصی، مصارف اشتراکی مجموعه‌های ساختمانی غیرمسکونی، آرامگاهها، گورستانها و غسالخانه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، روشنایی جاده‌ای وچراغهای چشمک‌زن بین‌شهری، تونلها و نقاط مه‌گیر

۱-۲

۱ شامل کدهای

۲- الف

کلیه مؤسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی

دارای پروانه معتبر از مراجع رسمی، مجلس‌شورای‌اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور ، جایگاههای فروش فرآورده‌های نفتی و CNG، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی نظیر بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی، کلیه مؤسسات و مراکز نیکوکاری، دفاتر هلال‌احمر و کمیته امداد امام‌خمینی، بوستانها(پارکها)، فضای سبز شهرها و مصارف مربوط به زیباسازی شهرها، مصارف اشتراکی واحدهای مسکونی، مصارف اشتراکی شهرکهای مسکونی.

۲-۲

۲ شامل کدهای

مراکز بهداشتی و درمانی

خصوصی نظیر بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی و مطب پزشکان.

۶-۲

مراکز فرهنگی

(نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها و اماکن تاریخی ثبت شده)، سازمان صداوسیما، سینماها، مراکز آموزشی و پرورشی (نظیر مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، دانشگاهها، بیمارستانهای آموزشی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مدارس و حوزه‌های علمیه)، خوابگاههای دانشجویی و دانش‌آموزی، اردوگاههای دانش‌آموزی، مساجد، حسینیه‌ها، گلزار شهدا، بقاع متبرکه و اماکن مقدسه اقلیتهای دینی شناخته شده، مراکز ورزشی، مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین و سالمندان و محل سکونت جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، گرمابه‌ها و باشگاهها.

۳-۲

۲- ب شامل کدهای

مراکز و پادگانهای نظامی و انتظامی.

۲-۴

تأسیسات آب‌شیرین‌کنی، پارکهای جنگلی، نانوائیهای غیرسنتی.

۲-۵

نانوایی‌های سنتی.

۲-۷

 

تعرفه مصرف برق شماره ۴- مصارف تولید (صنعت و معدن)

با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات

با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر

کد تعرفه

بهای انرژی (KWH ریال)

بهای قدرت (KW /ریال)

بهای انرژی (KWH ریال)

بهای قدرت (KW /ریال)

ساعات کم باری

ساعات اوج بار

ساعات میان‌باری

ساعات کم باری

ساعات اوج بار

ساعات میان‌باری

۲۲۰

۸۸۰

۴۴۰

۱۷۰

۶۸۰

۳۴۰

۳۲۰۰۰

گزینه ۱

۴- الف

۱۹۵

۷۸۰

۳۹۰

۱۲۰۰۰

گزینه ۲

۲۱۵ ۸۶۰ ۴۳۰

گزینه ۳

۱۳۵

۵۴۰

۲۷۰

۱۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۱۸۰۰۰

گزینه ۱

۴-ب

۱۲۰

۴۸۰

۲۴۰

۹۰۰۰

گزینه ۲

۱۳۵ ۵۴۰ ۲۷۰

گزینه ۳

تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف

بهای برق برای مشترکین کد (۴-الف) با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات (۵۰ آمپر سه فاز)

باتوجه به گزینه‌های جدول فوق محاسبه و دریافت می‌شود. شرکت پس از دریافت تعرفه‌های

برق و شرایط عمومی آنها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌نماید.

مشترکین می‌توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند.

در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین، بهای برق مصرفی براساس

آخرین گزینه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک درصورت ادامه استفاده

از گزینه سال قبل می‌تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد.

 

ضریب ها:

لیکن درصورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییرگزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.
. فرمول گزینه ۳ صنعتی: درصد ضریب بار مصرف (کمتر از ۳۷%) =

(مدت دوره× ۲۴×قدرت قرادرادی)/(۱۰۰×مقدار انرژی مصرفی)

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید (صنعت و معدن):

۴-۱ – بهای برق مصرفی مشترکین در ماههای تیر، مرداد و شهریور ۲۰ درصد افزوده می‌شود.
۴-۲ – بهای برق مشترکینی که روی ولتاژ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت هستند با ۱۰ درصد

تخفیف و روی ولتاژ ۱۳۲ ، ۶۶ و ۶۳ با ۶ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌گردد.
۴-۳ – درروزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار در مورد اشتراکهای دارای وسیله

اندازه‌گیری چند‌زمانه معادل بهای انرژی ساعات میان‌باری می‌باشد.

 

۴-۴ – بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکین تولید(صنعت و معدن)که

ضوابط مندرج در بند ۳-۳۵-۴ آئین‌نامه تکمیلی تعــــرفه‌های برق را رعایت نمــــی‌نمایند،

با ضریب ۲/۱ محاسبه و دریافت مـــی‌گــردد. در صورتــی که میزان استفاده غیر تولید

(صنعت و معدن) این دسته از مشترکین به بیش از ۲۰ درصد برسد،

مطابق با بند ۴۵-۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق با ایشان رفتار خواهد شد.

 

۴-۵ – بهای برق مصرفی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات

مسافری وسایر تأسیسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای لازم، با توجه به قدرت

انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه ۴-الف می‌گردند.
۴-۶ – بهای برق مصارف عادی در مناطق ویژه اقتصادی، که بیش از ۹۵ درصد مصرف

آنها صنعتی است، با رعایت بند ۲-۳۶-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق

با تعرفه تولید (صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد.
۴-۷ – دسته‌بندی مشترکین مصارف تولید(صنعت و معدن) به شرح زیر می‌باشد:

انشعابهای روی ولتاژ ۴۰۰و ۲۳۰ کیلوولت

۱-۴

۴- الف شامل کدهای

انشعابهای روی ولتاژ ۱۳۲و ۶۶ و ۶۳ کیلوولت

۲-۴

انشعابهای روی فشار متوسط ۲۰،۳۳ و ۱۱ کیلوولت

۳-۴

انشعابهای روی فشار ضعیف

۴-۴

حمل و نقل ریلی

۵-۴

۴- ب شامل کدهای

کارخانه آرد، کارخانه‌های تولید نخ، کارخانه تولید خمیر مایه (تنها آن دسته که از سوی ادارات کل بازرگانی هر استان به شرکتهای برق معرفی شده باشند.)

۶-۴

 

تعرفه مصرف برق شماره ۵ :سایر مصارف


۵ -۱ تعرفه مشترکین با قدرت بیش از  ۳۰ کیلووات

بهای قدرت
( KW /ریال)
بهای انرژی ( KWH /ریال)
ساعات
میان‌باری
ساعات
اوج بار
ساعات
کم باری
۲۰۰۰۰ ۹۰۰ ۱۸۰۰ ۴۵۰

۵-۲ تعرفه مصرف برق مشترکین با قدرت ۳۰ کیلووات و کمتر

متوسط انرژی مصرفی ماهانه
(کیلووات ساعت درماه)
قیمت پایه هر
کیلووات ساعت (ریال)
۰ تا ۱۰۰ ۱۱۰۰
مازاد بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۱۱۵۰
مازاد بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۱۲۰۰
مازاد بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۱۲۵۰
مازاد بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۱۴۰۰
مازاد بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۱۶۰۰
مازاد بر ۶۰۰ ۱۸۰۰

حداکثر بهای انرژی در ساعات میان‌باری به ازای هر کیلووات

ساعت بطور متوسط ۱۳۰۰ ریال می‌باشد.
شرایط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره ۵ (سایر مصارف): ۵-۱ – در ماههای تیر،

مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکین ۲۰ درصد افزوده می‌شود.

۵-۲ – برای مشترکین با قدرت ۳۰ کیلووات و کمتر به منظور تشویق مشترکین

برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق،

اضافه پرداختی مصارف اوج‌بار و تخفیف مصارف غیراوج‌بار برای آن دسته از مشترکینی

 

که دارای لوازم اندازه‌گیری چند‌زمانه می‌باشند به شکل زیر محاسبه می‌شود:  

کل مصرف اوج بار در دوره × ۴۰۰ ریال =اضافه پرداختی مصارف اوج بار 

– تخفیف مصارف غیراوج بار کل مصرف کم باری در دوره × ۲۰۰ ریال (برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری سه زمانه می‌باشند)
کل مصرف غیراوج بار دردوره × ۸۰ ریال (برای مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری دوزمانه می‌باشند)

۵-۳- مشترکینی که در دسته‌بندی تعرفه‌های ۱ تا ۴ قرار نمی‌گیرند، مشمول تعرفه سایر مصارف (تعرفه شماره ۵) می‌شوند.


شرایط عمومی تعرفه‌های برق

تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف
۱- بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکینی که مایل به استفاده از برق بدون

پرداخت هزینه انشعاب می‌باشند(مشترکین آزاد) با ضریب ۱.۲ نسبت به تعرفه مربوطه

محاسبه و دریافت می‌شود(تعرفه آزاد). مدت زمان استفاده از این تعرفه

به درخواست متقاضی و تایید شرکت تعیین می‌گردد.
۲- مجموع ساعات اوج بار ۴ ساعت و ساعات کم باری ۸ ساعت بوده و تشخیص

ساعات مزبور در مورد مشترکین نهایی با شرکتهای برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.
۳- درمورد مشترکینی که لوازم اندازه‌گیری دو زمانه دارند

(بجز مشترکین خانگی و مشترکین ۳۰ کیلووات و کمتر سایر مصارف)، مصارف ساعات

اوج‌بار با ضریب ۶/۰ نسبت به نرخهای ساعات اوج‌بار و مصارف سایرساعات بانرخ ساعات میان‌باری محاسبه می‌گردد.
۴- قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند) قدرت قرائت‌شده است،

مگر آن که قدرت قرائت‌شده از ۹۰ درصد قدرت قراردادی کمتر باشد که

در این صورت ۹۰ درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب حداقل مبلغ صورتحساب مشترکین با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات

معادل حاصل‌ضرب ۹۰ درصد قدرت قراردادی آنها در بهای هرکیلووات قدرت می‌باشد.

 

۵- شرکت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی،

برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت،

شرکت می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا بهای مصارف مازاد

(به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت‌شده و قراردادی)

کلیه مشترکین (به استثنای مشترکین کد تعرفه (۳-الف) را با ضریب۲ نسبت به تعرفه

مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد. در صورت تجاوز از قدرت مشترکین مصارف تولید

(صنعت و معدن) بهای برق تا ۱۰ درصد قدرت مازاد با ضریب ۱.۵ و مازاد بر ۱۰ درصد با ضریب ۲ محاسبه و دریافت میشود.

 

۶- شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه‌های ارائه شده

بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین را با اعمال ضریب ۱.۲ نسبت به

تعرفه‌ مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت دارد.

 

۷- بهای برق که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می‌شود،

شامل مؤلفه‌هایی نظیر بهای انرژی (اعم از میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری)، بهای قدرت،

بهای انرژی راکتیو و پیک فصل می‌باشد که باتوجه به مشخصات انشعاب

و مشترک (میزان ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشترکین دریافت می‌شود.

 

۸- به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشترکین غیرخانگی با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات ،

در صورتی که متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت کمتر از ۹۰ درصد باشد،

بهای برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زیر تعدیل و محاسبه خواهد شد:
۱- (ضریب قدرت/۹۰%) = ضریب زیان

۰.۵( ۲ (مصرف راکتیو) + ۲( مصرف اکتیو))/ مصرف اکتیو= ضریب قدرت
درمواردی که قدرت قرائت شده از ۹۰ درصد قدرت قراردادی کمتر باشد،

بهای انرژی راکتیو (ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازای هر کیلووار ساعت حداکثر معادل ۴۰۰ ریال خواهد بود.

 

۹- در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند

(مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی

که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک

مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد.
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش‌پرداخت می‌باشند:
[ (تعداد روزهای بین پیش‌پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب +۳۰۰۰ )/۳۰۰۰]
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌‌نمایند:
[((۳۰۰۰/ تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) +۱)]

 

۱۰- بهای انرژی، بهای قدرت(دیماند) براساس ماههای ۳۰ روزه طراحی گردیده است،

لذا مقادیر آنها در هرماه با توجه به تعداد روزهای ماه تعدیل می‌شود.

 

۱۱- قانون مالیات برارزش افزوده قابل اجرا از ۱/۷/۸۷ جایگزین عوارض موضوع قانون

تجمیع عوارض (ابلاغ شده با شماره ۲۹۳۳۱ مورخ ۲/۱۱/۸۱ ) خواهد شد.

 

۱۲- شرکتهای برق مکلفند در خصوص میزان مصارف خارج از الگو و افزایش قیمت

برای آن دسته از مشترکینی که الگوی مصرف برق برای آنها تعیین شده به شیوه مناسب اطلاع رسانی نمایند.

 

۱۳- بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در مناطق فاقد شبکه گازرسانی

در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، چابهار و کنارک برای سه ماهه دی،

بهمن و اسفند با ضریب۰.۶ نسبت به نرخ تعرفه خانگی محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

۱۴- بهای برق مصرفی مشترکین خانگی در شهرستانهای آبادان، خرمشهر و اروند کنار

با در نظر گرفتن الگوی مصرف بر اساس بند ب ماده ۴ مصوبه شماره

۶۴۱۰۶/ت۲۸۸۵۴ه مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ هیات محترم وزیران در نظر گرفته خواهد شد.

 

۱۵- هرگاه به عللی از قبیل جلوگیری از افت فرکانس یا ولتاژ و یا ممانعت از تجاوز

بار خطوط و پستهای برق از میزان مجاز و در نتیجه حفظ پایایی، پایداری

و یا جلوگیری از آسیب به تاسیسات، قدرت برخی از مشترکین با اعلام مرکز کنترل

شبکه به طور موقت محدود و یا قطع گردد، بهای قدرت ایشان با استفاده از روابط زیر متناسباً تعدیل خواهد شد:
/(مجموع{حاصلضرب میزان محدودیت قدرت در ساعات مربوط به آن میزان محدودیت قدرت}درهر دوره) -۱ = ضریب تعدیل بهای قدرت
(قدرت قراردادی اشتراک×تعداد روزهای دوره×۲۴ )
ضریب تعدیل بهای قدرت × بهای قدرت قراردادی = بهای قدرت تعدیل شده

تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف تعرفه های مصرف برق شهری برای مصارف مختلف

تعرفه مصرف برق در فرانیاز