نماز شب اول قبر در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

نماز شب اول قبر

 

نماز شب اول قبر

نماز شب اول قبر و نماز وحشت

مستحب است در شب اول قبر دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند.

و دستور آن این است که در رکعت اول بعد از حمد، یک مرتبه آیه‏الکرسی و در رکعت دوم

بعد از حمد، ده مرتبه سوره “انا انزلناه” بخوانند، و بعداز سلام نماز بگویند:

“اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان” و به جای کلمه فلان، اسم میت را بگویند.

–  نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می‏شود خواند،

ولی بهتر است در اول شب بعداز نماز عشا خوانده شود.

 –  اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او تاخیر بیفتد،

باید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تاخیر بیندازند.

امام صادق ـ علیه السّلام ـ هر شب برای فرزندش و در هر روز برای پدر و مادر

خود دو رکعت نماز می گزارد، در رکعت اول سوره ی قدر و در رکعت دوم سوره ی کوثر می خواندند.

 

نماز وحشت

مستحب است در شب اول قبر دو رکعت نماز وحشت برای میّت بخوانند،

در دو رکعت اول سوره ی حمد و آیه الکرسی، و رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره ی قدر بخواند،

و بعد از سلام نماز بگوید: «اللهم صل علی محمد وآل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان »

و به جای این کلمه اسم میّت را بگوید.
برادر وخواهر! نماز وحشت هدیه ای است از شما به کسی که از دنیا رفته است،

این نماز را برای آشنایان بخوانید تا دیگرا ن هم برای شما بخوانند.

 

نماز شب اول قبر (وحشت)

 به این صورت :

در رکعت اول ، بعد از حمد یک مرتبه (آیت الکرسى)

و در رکعت دوّم ، بعد از حمد ده مرتبه سورهٴ قدر (إنّا أنزلنا)

و بعد از سلام نماز بگویند : (اللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها إلىٰ قَبْرِ فُلانٍ)

نکته :

 به جاى کلمهٴ (فُلان) اسم میّت را بگویند

۱- نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می‏شود خواند،

ولی بهتر است در اول شب بعداز نماز عشا خوانده شود.

۲- اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفن او تاخیر بیفتد،

باید نماز وحشت را تا شب اول قبر او تاخیر بیندازند.

 

امام صادق ـ علیه السّلام هر شب برای فرزندش و در هر روز برای پدر و مادر

خود دو رکعت نماز می گزارد، در رکعت اول سوره ی قدر و در رکعت دوم سوره ی کوثر می خواندند.

نماز وحشت هدیه ای است از شما به کسی که از دنیا رفته است،

این نماز را برای آشنایان بخوانید تا دیگرا ن هم برای شما بخوانند.