عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین دی :عکس پروفایل متولدین  دی را برای شما عزیزان در فرانیاز گذاشتیم،همراه فرانیاز باشید.

عکس پروفایل متولدین دی

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشیدعکس پروفایل متولدین دی

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشیدعکس پروفایل متولدین دی

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

خصوصیات کلی متولدین دی ماه

دارای شخصیّت عالی ، خیلی لایق و کاردان ، بهترین رئیس ، انتقامجوی شدید ، ساده پوش و بی آلایش ، محتاط ،

آرام و صبور ، مرد عمل ، مقتدر ، پر تحمّل ، جدّی و جاه طلب ، فعّال و کوشا ، واقع بین ، سرکش ،

پول دوست ، بیهوده انرژی تلف نمی کند

، از تجربیّات خود و دیگران به خوبی استفاده می کند ، با‌شرف و با ‌وجدان ،

تمیز ، خودکفا و سودجو ، دارای حس مسئولیّت زیاد

، دشمن ولخرجی و اسراف ، حسابگر ، مخالف تجمّلات ، صاحب شأن و مقام ،

سازمان دهنده خوب ، تقریباْ سیاستمدار ، کوشا و مطمئن و خونسرد

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

 

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

زن متولد دی

جاه طلب، کد بانو، منظم، کمی لجباز و زود رنج، همیشه آراسته و خوش لباس، هدف نهائی او همیشه تامین زندگی،

جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیتهای چشمگیر است.

از نظر اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و با نزاکت است.

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

مرد متولد دی

قدرت طلب، خانواده دوست، خوددار و سرد، در عرصه عشق کم حرف و کم تظاهر،

پدری جدی و خشک اما مهربان و دلسوز.

مقام را به ثروت ترجیح می‌دهد. در جوانی بسیار جدی است

ولی به تدریج که پا به سن می‌گذارد نرم می‌شود.

ابراز عشق و علاقه را باید به وی یاد بدهید.

مرد این ماه هرگز از روی هوس ازدواج نمی‌کند.

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

خصوصیات کلی متولدین دی ماه

مالک همسر خود ، حسود و بدبین ، متنفّر از طلاق ، دارای عدم اعتماد

به نفس کافی ، قدرت طلب ، خانواده دوست ،

خشک ولی مهربان ، خشن ، دارای زبان نیش‌دار ، شاد و با نشاط ،

دارای باطن خروشان ، غیر قابل گذشت ، قدر شناس

، گاهی اوقات خجالتی ، باانضباط ، بد اخم و بد عنق ،

دارای حافظه قوی ، زود سر کار می آید و دیر می رود

، از تنبلی بیزار است ، اهل دکتر و دارو ، خونسرد و مداوم ، ثابت قدم ،

خودکار ، مذهبی ، شنونده خوب و گاهی اوقات لجباز .

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید

عکس پروفایل متولدین دی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید