عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان را برای شما عزیزان در فرانیاز گذاشتیم،همراه فرانیاز باشید.

عکس پروفایل متولدین ابان

عکس پروفایل متولدین ابان

عکس پروفایل متولدین ابان

عکس پروفایل متولدین ابان

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

خصوصیات کلی متولدین آبان ماه:

قوی و قدرتمند ، مصمّم و با اراده پولادین ، ورزشکار ، هوشیار ، حسّاس و خجول ،

در ظاهر آرام ولی در باطن خروشان ،

انتقامجوی شدید ، پر انرژی ، واقعاْ کوشا ، عاشق ماورالطبیعه ،

اهل معنویّات ، عاشق مسائل مرموز ،

هر کاری را به پایان می رساند ،

مشکوک و کنجکاو و تودار ، مجری بسیار خوب ،

پایدار و با ثبات ، محقّق ورزیده ،

کاشف و دانشمند ، علاقه مند به تفتیش عقاید ، فکر سایرین را می خواند ،

دارای روح قوی ، واقعاْ امیدوار ،

فرمانده و سیاستمدار ، مقاوم و پر تحمّل ، فنا ناپذیر ،

عدّه کمی را وارد زندگی خود می کند ، عاشق تولّد مجدّد

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

خصوصیات زن متولد آبان

طناز و زیبا، خانه دار و گرم، حسود و انتقامجو، راز دار و خود دار، موقع شناس و گاه جاه طلب،

جذاب و مغرور و با اعتماد به نفس، برای متولد این ماه اندکی علاقه و یا اندکی تنفر مفهوم ندارد

یا عاشق است یا دشمن و در غیر اینصورت کاملا بی تفاوت و بی اعتناست.

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

خصوصیات مرد متولد آبان

تیز هوش، با اراده، خواستار هدفهای بزرگ، پدری دلسوز و مهربان، مواظب باشید

که هرگز به مرد متولد این ماه دروغ نگوئید و احساسات او را جریحه دار نکنید و یا بر خلاف غرور مردانه او رفتار و گفتاری نداشته باشید

زیرا که انتقام و عکس العمل خشمگینانه او بسیار سوزنده و خطرناک است.

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

ابان ماهی

دارای اهداف عالی ، بلند پرواز ، علاقه‌مند به روانکاوی و روانشناسی ، پر شور و حرارت

، پدری فداکار ، عاشق نصیحت کردن دیگران ، دارای افکار تخیّلی و ایده آل ، زیبا ، حسود ، موقع شناس ، جاه طلب ،

خشن ، قابل اعتماد ، متنفّر از دروغ ، با وقار ، منطقی ، ماجراجو ، عاشق اسرار حیات و جهان ،

با اعتماد به نفس ، شجاع و دلیر ، کمال گرا ، اهل معنویّات و واقعاْ قاطعانه عمل می کند .

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین ابان درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی