عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل جدایی عکس نوشته های جدایی اگر به دنبال عکس هایی با موضوع جدایی برای تلگرام اینستا هستید می توانید

از عکس های داخل این پست استفاده کنید بهترین عکس های پروفایل جدایی در فرانیاز

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

 عکس پروفایل جدایی و خیانت / عکس پروفایل  تنهایی

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم گر چه در خود شکستیم صدایی نکنیم یادمان باشد

اگر خاطرمان تنها ماند طلب عشق ز هر بی سروبایی نکنیم

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

میروم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکست
آنچنان که تارو پودقلب من از هم گسست
می روم با زخم هایی مانده از یک سال سرد
آن همه برفی که آمد آشیانم را شکست
می روم اما نگویی بی وفا بود ونماند
از هجوم سایه ها دیگر نگاهم خسته است

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

یه روزی روزگاری دلمو دادم به یاری امیرافبی
رفتو منو تنها گذاشت انگار تو سینه اش دل نداشت
یا شایدم یکی رو داشت نه بخدا دوستم نداشت
دیدم اونو با اون یکی شونه به شونه دست به دست
میگفتن و می خندیدن صحبت میکردن یه نفس
تا دید منو از روبرو اون بی وفا چشماشو بست

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

امروز دیدمت خسته بودی
اگه اشتباه نکنم دل شکسته بودی
دیگه دوستم نداری می دونم
حتما به دیگری دل بسته بودی

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل جدایی

 

عکس پروفایل جدایی