تست روانشناسی درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هرایرانی

تست روانشناسی ,روان‌شناسی یک دانش یا علم خالص نیست

بلکه رشته علمی بین رشته‌ای از ترکیب دانش فلسفه و فیزیولوژی بدن انسان

با تأکید بر فیزیولوژی و عملکرد مغز است

تست روانشناسی

تست روانشناسی

روش‌های تحقیقات

تست روانشناسی

تحقیقات روان‌شناسی بر طبق استانداردهای روش علمی انجام و هم شامل کیفی کردارشناسی و هم وجوه آمار کمی گردیده

تا به تولید و ارزیابی توضیحی فرضیات در ارتباط با پدیده‌های روان‌شناسی بپردازد. در جائیکه تحقیقات اخلاقی و حالت توسعه

در یک دامنه فرضی تحقیق مجاز انجام گردد، پژوهش از طریق پروتکل‌های آزمایشیدنبال می‌شوند.

تمایل روان‌شناسی به التقاطی بودن باعث اقتباس دانش علمی از دیگر رشته‌ها برای کمک به توضیح و درک پدیده‌های روان‌شناسی گردید.

تحقیقات کمی روان‌شناسی باعث ایجاد طیفی وسیع از روش‌های مشاهده‌ای شامل تحقیقات عمل،

کردارشناسی، قوم نگاری، توضیحات آماری، ساختاری شده و بدون ساختار مصاحبه‌ها و مشاهدات شرکت‌کنندگان گردید

که منظور آن گردآوری اطلاعات غنی بدون غرض حاصل از آزمایش‌های سنتی بود. ادامه تحقیقات عام روان‌شناسی انسانی با تحقیق در روش‌های قوم نگار،

تاریخی و تاریخ‌نگار ادامه یافت.

تست جنبه‌های مختلف عملکرد روان‌شناسی زمینه‌ای فوق‌العاده از روان‌شناسی معاصر است.

روان سنجی و روش‌های آماری غالب شامل انواع معروف تست‌های استاندارد شده

و همچنین آنهایی که به طور اتفاقی به مقتضی وضعیت و آزمایش شکل گرفته‌اند، می‌باشند.

تمرکز روان‌شناسان آکادمیک احتمالاً به‌طور خالص بروی تحقیق و تئوری روان‌شناسی با هدف فهم بیشتر روان‌شناسانه در زمینه‌ای مشخص قرار دارد،

این در حالی‌ست که دیگر روان‌شناسان بروی روان‌شناسی کاربردی کار کرده

تا چنین دانشی را برای سود آوری سریع و عملی گسترش دهند.

به‌هرحال، این دیدگاه‌ها به‌طور متقابل انحصاری نبوده و بیشتر روان‌شناسان هم درگیر تحقیقات و هم در بکار بردن

روان‌شناسی در مقاطع خاص کار خود مشغول بوده‌اند.

در میان بسیاری از انواع رشته‌های روان‌شناسی، هدف روان‌شناسی بالینی توسعه کاربرد دانش روان‌شناسان

و تجارب پژوهش‌ها و روش‌های آزمایش‌ها که آن‌ها به ساخت و بکار بستن ادامه دادند

و همچنین بکارگیری موضوعات روان‌شناسی انفرادی یا استفاده از روان‌شناسی جهت کمک به دیگران می‌باشد.

روش‌های تحقیقات

زمانیکه زمینه رغبت نیاز به آموزش خاص و دانش تخصصی خصوصاً در زمینه‌های کاربردی دارد،

تداعیات روان‌شناسی به‌طور عادی به ایجاد سازمانی حاکم جهت مدیریت نیازهای آموزشی می‌پردازد.

به همین شکل، نیازمندی‌ها احتمالاً در درجات دانشگاهی روان‌شناسی قرار دارند، طوری که دانش آموزان بتوانند

به کسب علم کافی در زمینه‌های مختلف اقدام نمایند.

در کل، زمینه‌های روان‌شناسی عملی که در آن روان‌شناسان درمان را به دیگران توصیه می‌کنند،

همچنین نیاز به اعطای پروانه از سازمان‌های منظم دولتی به روان‌شناسان نیز احساس می‌شود.

جدیدترین تست روانشناسی در آمریکا!

اگر مایلید اطلاعات بیشتری درمورد شخصیت خودتان وخصوصیاتی كه باعث می‌شوند

دیگران شما را بیشتردوست داشته باشند پیدا كنید

به تست زیربا كمال صداقت پاسخ دهید

.این تست جدیدترین تست روان شناسی دركشورآمریكا است.

1- فرض كنید شما مشخصه صورت كسی هستید,كدام قسمت ازصورت او هستید؟

الف : چین وچروك
ب : لكه
ج : خال زیبایی
د : كك ومك
ت :لبخند

2- دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟

الف : شباهنگ
ب : جغد
ج : عقاب
د : فلامینگو
ت : پنگوئن


3- كدام یك ازآلات موسیقی را دوست دارید؟

الف: پیانو
ب : ویلون
ج : سازدهنی
د : گیتار
ت : دف

4- كدام یك ازبرنامه های تلویزیونی برای شما جالب تراست؟

الف : اخباروبرنامه های مستند
ب : فیلم های درام وزندگی نامه
ج : هیجانی وپلیسی
د : عشقی وماجرایی
ت : كمدی وكارتون

5- كدام یك ازبازی های شهربازی را بیشتردوست دارید؟

الف : هیچ كدام , من ازشهربازی متنفرم
ب : قطاریا قایق
ج : نمایش واجرای كمدی
د : چرخ وفلك ووسایلی كه سریع می چرخند
ت :ترن های هوایی سریع السیر

6- آیا شما به اشتباهات خودتان می‌خندید؟

الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : برخی مواقع
د: معمولا
ت: همیشه

7- اگردوست شما سربه سرتان گذاشت چه عكس العملی نشان می دهید؟

الف : عصبانی می‌شوید
ب: ناراحت می‌شوید
ج : برایتان جالب است
د: تلافی می‌كنید
ت :چندین برابرتلافی می‌كنید

8- اولین چیزی كه صبح موقع بیدارشدن به فكرتان خطورمی‌كند چیست؟

الف : كارویا تحصیل
ب: مشكلات زندگی
ج : صبحانه
د : روزی كه درپیش دارید
ت : كاری كه تا شب انجام خواهید داد

9- درزندگیتان چه شعاری دارید؟

الف :وقت طلاست
ب: سحرخیزباش تا كامروا باشی
ج : آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند
د : زندگی كن وبه دیگران هم اجازه زندگی كردن بده
ت : بی خیال باش , هرچه بادا باد

10- آیا به همه حیوانات علاقه مندید؟

الف : اصلا
ب: تعداد كمی ازحیوانات
ج : برخی ازحیوانات
د: بیشترحیوانات
ت : تمام حیوانات

11- شما لبخند می‌زنید؟

الف : هرگز
ب: به ندرت
ج : گاهی اوقات
د :اغلب
ت : آنقدرزیاد كه برخی فكرمی كنند دیوانه هستم

12- نظردیگران راجع به شما اغلب كدام مورد است؟

الف : بی رحم
ب : سرد وبی احساس
ج :زیبا
د : دوست داشتنی
ت : خوشگذران

13- شما احساس عشق وقدردانی خود را نشان می‌دهید؟

الف : هرگز
ب : به ندرت
ج : گاهی
د :اغلب
ت : حداكثرتا جایی كه امكان دارد

14- شما اعتقاد دارید كه برای شاداب بودن باید ساعاتی ازروز را منحصرا صرف خودتان كنید؟

الف :اصلا
ب: احتمالا نه
ج : گاهی
د : بله
ت : البته ,تا جایی كه امكان دارد به خودتان می‌رسید

15- آیا زندگی شما بابرنامه ریزی پیش می‌رود؟

الف : من حتی درتعطیلات هم برنامه ریزی می‌كنم
ب : همیشه برنامه ریزی می‌كنم
ج : بستگی به روزهفته دارد
د :درصورت امكان اجازه می‌دهم كه خودش پیش آید
ت:همیشه بدون برنامه ریزی روزها را طی می‌كنم

حال امتیازات كنارگزینه هایی را كه انتخاب كرده اید جمع كنید.

تست روانشناسی

گزینه الف1 امتیار, گزینه ب 2امتیاز , گزینه ج 3 امتیاز, گزینه د 4 امتیاز, گزینه ت 5 امتیازدارد سپس امتیازات خودتان ازپانزده سوال تست را مطابق با متن های زیرمقایسه كنید.

اگرامتیازشما بین 1تا 20باشد :

تست روانشناسی

بدین معنی است كه شما سوسن سفید هستید ..

مردم شما را به خاطرپشتكارتان ,ازجان ودل مایه گذاشتنتان وموفقیت هایتان تقدیرمی كنند.

اهداف مشخصی دارید وفكرتان بركارتان متمركزاست .

احتمالا فرزند اول خانواده هستید .احساستان را به سختی ابرازمی كنید .

یكی ازمهمترین نگرانی های شما این است كه چگونه دربرابرافراد مختلف ظاهرشوید.اندیشه هایتان كمی متمایل به بدبینی است .

اعتماد به نفس دارید ولی درباطن گاهی به خود اعتماد ندارید.

قادرهستید كه هدفی تعیین كنید وبه آن برسید.

بعضی مواقع دنیا را با دیدی باریك بین می‌نگرید .

احساس می‌كنید كه وقت كمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.

مواظب باشید جدی بودنتان شما را ازدنیای اطراف دورنكند .

خونسرد باشید واززندگیتان لذت ببرید .

كارهایی انجام دهید كه ازآنها لذت می برید .

با انجام این دستورات قوه خلاقیت تان شكوفا می شود .

سعی كنید كه بیشتربخندید وبا دیگران درتماس باشید.

اگرامتیازشما بین 21تا 54 باشد :

تست روانشناسی

بدین معنی است شما یك گل رزهستید .

كمی تیغ دارید ولی زیبایی های بسیاری دارید .حس شوخ طبعی دارید ولی ازشنیدن جوك لذت می‌برید.

احتمالا فرزند وسط خانواده هستید مردم دوست دارند دوروبرشما باشند .

خونگرم هستید .دوستان صمیمی بسیاری دارید.

زندگی را بادید واقع بینانه می‌نگرید .

آگاهید كه زندگی ازخوبی ها وبدی ها تشكیل شده است .

قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه های كه دارید امتحان كنید .

سخت كوش هستید وبه اهدافتان پایبندید .

دوست دارید خودتان باشید واین مساله به شما اعتماد به نفس می‌دهد

مشكلترین مساله درزندگیتان یكنواخت بودن مسایل است .

یكنواختی درهرمساله ای شما را آزارمی‌دهد وباعث كسل شدن روحیه شما می‌شود .

به شما پیشنهاد می‌گردد كه افق دیدتان را وسیع تركنید .

مسایل جدیدی را تجربه وكشف كنید .آنگاه متعجب خواهید شد

كه چه نتایج زیبایی به دست آورده اید ومهمترازهمه اینكه فراموش نكنید

كه درهمه چیزدنبال زیبایی بگردید مخصوصا درخودتان .


اگرامتیازشما بین 55 تا 75 باشد :

تست روانشناسی

بدین معنی است كه شما یك گل آفتابگردان هستید

دربستری ازگلهای رز.یك ویژگی بارزدرشما وجود دارد كه باعث گرمادهی به دیگران وجلوه گری شما می‌شود .

ممكن است شما كوچكترین فرزند خانواده ویا تنها فرزند باشید ..

دروقت لازم جدی هستید ولی دوستانتان شما را به عنوان یك شخص شوج طبع می شناسند .ازگفتن جوك لذت می‌برید .گاهی شیطنت می‌كنید .

مایلید كه با افراد جدید وجالبی درزندگیتان آشنا شوید .

با افرادی كه هیچ وقت نمی‌خندند راحت نیستید .

.دید مثبتی به زندگی دارید ..درهمه چیزبه دنبال خوبیها هستید .

بیدی نیستید كه با هربادی بلرزید .گرم ,دوست داشتنی ,با وفا واجتماعی هستید وهركدام ازاین صفات می‌تواند دلیلی برای خوب بودن شما باشد .

انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه تان كم است .

برای شما مشكل است

كه فقط برروی یك كارمتمركز شوید به شما پیشنهاد می‌گردد

كه اجازه دهید مردم روی جدی شما راهم ببینند

همان طوركه چهره شاد شما را می بینند .

دراین صورت می‌خواهند كه همیشه با شما باشند .

به احساسات دیگران احترام بگذارید ازاین شاخه به آن شاخه نپرید

وكاری راكه دوست دارید انتخاب كنید وتا پایان آن را انجام دهید

فرانیاز فراترازنیازهرایرانی