چاقی انگشتان دست باورزش درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

چاقی انگشتان دست باورزش -هرگاه احساس کردید دست ها و انگشتان شما خشک و سفت شده اند،

آنها را بکشید، ولی نباید موقع کشیدگی احساس درد کنید.

این ورزش ها را با حرکت ساده کششی زیر شروع کنید.

چاقی انگشتان دست باورزش

چاقی انگشتان دست باورزش

 

۱- مشت کردن دست

چاقی انگشتان دست باورزش

– دست خود را مشت کنید، طوری که شست شما روی بقیه انگشتان باشد.

– ۳۰ تا ۶۰ ثانیه مشت خود را نگه دارید. سپس مشت خود را باز کنید و انگشتان خود را بکشید.

– این حرکت را حداقل ۴ بار، با هر دست انجام دهید.

 چاقی انگشتان دست باورزش

۲- کشیدن انگشتان دست

چاقی انگشتان دست باورزش

این حرکت باعث کاهش درد و بهبود حرکت دست ها می شود.

– دست خود را روی یک سطح صاف مثل میز قرار دهید.

– کف دست خود را کاملا به سطح میز بچسبانید، بدون اینکه فشاری به مفاصل انگشتان وارد شود،

یعنی نباید خیلی دست خود را فشار دهید تا درد بگیرد.

– ۳۰ تا ۶۰ ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– این حرکت را حداقل ۴ بار برای هر دست خود انجام دهید.

چاقی انگشتان دست باورزش

 

 ۳- کشیدن سرپنجه دست

چاقی انگشتان دست باورزش

این حرکت دامنه حرکت انگشتان دست را بهبود می دهد.

– دست خود را صاف نگه دارید.

– انگشتان دست خود را از قسمت بالا به سمت داخل دست خم کنید،

طوری که سر انگشتان به قسمت پایین انگشت ها برخورد کند.

– ۳۰ تا۶۰ ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– حداقل ۴ بار برای هر دست این حرکت را انجام دهید.

 چاقی انگشتان دست باورزش

۴- تقویت چنگ دست

چاقی انگشتان دست باورزش

این حرکت، باز کردن دستگیره درب و نگه داشتن وسایل را در دست ها بدون اینکه بیفتند، آسان می کند.

– یک توپ نرم پلاستیکی را در کف دست خود گرفته و تا جایی که می توانید آن را فشار دهید.

– چند ثانیه در این حالت بمانید و سپس رها کنید.

– این حرکت را ۱۰ تا ۱۵ بار برای هر دست انجام دهید.

– شما می توانید این حرکت را ۲ تا ۳ بار در هفته انجام دهید،

اما بایستی ۴۸ ساعت بین هر جلسه تمرین فاصله زمانی باشد.

– اگر مفصل انگشت شست شما آسیب دیده است، این حرکت را نباید انجام دهید.

چاقی انگشتان دست باورزش

۵- تقویت نیشگون دست

چاقی انگشتان دست باورزش

این حرکت ورزشی عضلات انگشتان دست شما را قوی می کند و به شما کمک می کند

تا راحت تر کلید را در درب بچرخانید، و یا درب بسته بندی مواد خوراکی (مثل در کنسروها) را باز کنید

و اتومبیل خود را بنزین بزنید (یعنی راحت تر شیر پمپ بنزین را دستتان نگه دارید).

– یک توپ اسفنجی نرم را با سر انگشتان دست خود فشار دهید.

– ۳۰ تا ۶۰ ثانیه دست خود را در این حالت نگه دارید و سپس رها کنید.

– این حرکت را ۱۰ تا ۱۵ بار برای هر دست انجام دهید.

– شما می توانید این حرکت را ۲ تا ۳ بار در هفته انجام دهید،

اما بایستی ۴۸ ساعت بین هر جلسه تمرین فاصله زمانی باشد.

– اگر مفصل انگشت شست شما آسیب دیده است، این حرکت را نباید انجام دهید.

چاقی انگشتان دست باورزش

مراقب کوتیکول ناخن باشید

چاقی انگشتان دست باورزش
مراقبت از کوتیکول از عفونت ناخن جلوگیری کرده
و سلول‌های مولد ناخن را محافظت می‌کند
پس بهتر است چیده یا کوتاه نشود.
کوتاه کردن ناخن‌ها باید به گونه‌ای باشد که گوشه‌های ناخن حفظ شده
و خط رویش ناخن را به شکل مستقیم درآورد.
کوتاه کردن اشتباه ناخن‌ها یکی از علل
فرورفتن گوشت به داخل ناخن (in growing nail) است
که باعث نفوذ دردناک بافت اطراف ناخن به کناره‌های ناخن می‌شود.