تپل شدن گونه ها در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

تپل شدن گونه ها

تپل شدن گونه ها

تپل شدن گونه ها

 

ورزش صورت

ورزش صورت یکی از بهترین روشها برای حجم دادن و شکل دادن به صورت بدون نیاز به جراحی است .

این کار نه تنها باعث افزایش خونرسانی و بهبود گردش جریان خون در ناحیه صورت میشود ،

بلکه باعث شادابی پوست صورت و پیشگیری از بروز چین و چروک زود هنگام نیز میشود .

این تمرینات ساده باعث میشوند صورت شما چاقتر و تپل تر به نظر برسند

و بهتر از همه اینکه کاملا طبیعی ،

بی ضرر و بی هزینه هستند .

 

تمرینات لپ و گونه

برای داشتن صورت تپل ، باید از لپ ها شروع کنید .ش

به طور طبیعی لپها ماهیچه ای ترین بخش صورت هستند

پس با تمرین دادن آنها حجم ماهیچه ای صورت افزایش پیدا خواهد کرد و صورت چاقتر خواهد شد .
• ۱-یک تمرین ساده ای که برای این منظور میتوانید انجام دهید این است که یکی از انگشتان را درون دهان کنید

و با لبها به انگشت فشار وارد کنید و سپس برای مدت ۵ ثانیه و با تمام نیرو انگشت خود را میک بزنید .

انگشت را رها کنید و دوباره حرکت را انجام دهید . این تمرین را ۱۵ مرتبه تکرار کنید .

این کار باعث میشود تا ماهیچه های لپ تقویت شوند و خونرسانی به ناحیه افزایش پیدا کرده و صورت سرختر و پرتر به نظر برسد .

توجه کنید که قبل از انجام این کار حتما دستان خود را خوب شسته باشید .

 

تمرینات لپ و گونه

• ۲-تمرین دیگر به این شیوه است که تا جای ممکن لبها را جمع و به حالت غنچه در آورید ،

سپس لبها را به حالت لبخند تغییر شکل دهید

بدون اینکه لبها باز شوند ( دندان ها نباید دیده شود ) و در این حالت نیز تا جای ممکن لبخند را بزرگتر کنید

و ۵ ثانیه در همان حالت بمانید .

این حرکت را نیز برای ۱۵ بار تکرار کنید .

متوجه خواهید شد که بعد از انجام تمرین ، ماهیچه های صورت بسیار خسته شده اند ،

این بدان دلیل است که واقعا ماهیچه ها را درگیر کرده اید

و از آنها کار کشیده اید .

• ۳-سومین تمرین مرتبط با بخش لپ صورت هم واقعا ساده است .

انگشت اشاره و انگشت وسط دست را بر روی لپ قرار دهید

و به آهستگی و خیلی آرام به صورت دایره ای ماهیچه ها را ماساژ دهید .

این عمل باعث تحریک ماهیچه ها خواهد شد

و باعث میشود تا حجم آنها افزایش یافته و صورت شما پر و تپل تر شود .