رفع لاغری مچ پا در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هرایرانی

رفع لاغری مچ پا

رفع لاغری مچ پا

رفع لاغری مچ پا

شاید شما تا به حال دچار پیچ‌خوردگی مچ پا شده باشید.

هنگام پیچ‌خوردگی، تاندون‌های این ناحیه، دچار کشیدگی یا پارگی می‌شوند.

بیشتر اوقات پیچ‌خوردگی به دنبال گذاشتن پا روی یک سطح ناصاف،

پایین آمدن نادرست هنگام پرش یا شوت کردن جسمی که به سادگی جابه‌جا نمی‌شود رخ می‌دهد.

درد، تورم و مشکل در راه رفتن از علائم این حالت هستند.

این حرکات را می‌توانید به دنبال پیچ‌خوردگی وقتی که توانستید روی پاشنه فشار بیاورید

انجام دهید تا دوره درمان خود را کوتاه‌تر کنید.

 

حرکت اول:

رفع لاغری مچ پا
روی یک سطح سفت بنشینید و پاهای خود را دراز کنید.
حوله‌ای را از زیر کف پای خود رد کنید و ۲ سر آن را به دست بگیرید.
حال بدون آن که زانویتان خم شود ۲ سر حوله را به سمت خود بکشید و ۳۰ ـ ۱۵ ثانیه نگه دارید.
این حرکت را ۳ بار تکرار کنید.

حرکت دوم:

رفع لاغری مچ پا
رو به دیوار بایستید و دست‌های خود را همسطح با سینه روی دیوار قرار دهید.
زانوهای خود را کمی خم کنید و یک پا را عقب‌تر قرار دهید
و به آرامی به سمت دیوار خم شوید تا در قسمت خلفی ساق پای خود احساس کشیدگی کنید.
انگشتان پای عقبی خود را به آرامی به سمت داخل زاویه دهید و پاشنه خود را روی زمین حفظ کنید.

۳۰ ـ ۱۵ ثانیه در همین وضعیت بمانید و به حالت اول برگردید. این حرکت را ۳بار تکرار کنید.

 

حرکت سوم:

رفع لاغری مچ پا
روی صندلی نشسته و کف پای خود را روی یک قوطی قرار دهید.
پای خود را به سمت جلو و عقب از پاشنه تا میانه قوس پا حرکت دهید.
۵ ـ ۳ دقیقه این کار را تکرار کنید.

این حرکت وقتی موثرتر است که هر صبح قبل از شروع فعالیت انجام شود.

 

روش چهارم:

رفع لاغری مچ پا
روی صندلی بنشینید.نوک انگشتان پای خود را روی زمین قرار دهید.

سپس پاهای خود را از زانو بالا بیاورید. در این حالت مچ پا را به سمت بیرون فشار دهید.

بهتر است یک دقیقه این حالت را حفظ کنید.

ضمنا این یک نرمش خوب برای زمانی که پشت کامپیوتر نشسته اید می باشد.

 

 

روش پنجم:

رفع لاغری مچ پا
دو سه کتاب را روی زمین قرار دهید. سپس روی آن بایستید به طوریکه پاشنه شما با زمین تماس داشته باشد

و قسمت بالایی کف پا روی کتابها باشد.

پاشنه خود را از زمین جدا کنید. به طوریکه پایتان با کتابها زاویه ۹۰ درجه تشکیل دهد.

این موقعیت را چند ثانیه حفظ کنید سپس پاشنه پایتان را به سمت بالا بکشید.

به طوریکه فقط نوک انگشتان شما روی کتابها باشد.

بعد از چندثانیه به حالت اول برگردید. این حرکت را تا زمانیکه خسته می شوید تکرار نمایید.