حرکات مخصوص چاقی بالاتنه در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

حرکات مخصوص چاقی بالاتنه

حرکات مخصوص چاقی بالاتنه

 

پرس سینه، دمبل

حرکات مخصوص چاقی بالاتنه

روی زمین یا مطابق تصویر روی یک نیمکت بخوابید،

پاها را جمع کرده و ۲ دمبل در دست‌ها گرفته و هر ۲ دست را مستقیم و صاف به سمت بالا روبه‌روی صورت خود قرار دهید،

پس از آن‌ دست‌‌ها را همزمان به سمت پایین خم کنید و مجددا دست‌ها را به سمت بالا برگردانید.

در این حرکت شما فشار را روی عضله جناح سینه، پشت بازوها و سرشانه‌ احساس می‌کنید.

این تمرین را در ۴ست ۱۲‌تایی انجام دهید.

«افرادی که دچار سائیدگی مفاصل هستند از انجام این حرکات خودداری کنند و تنها با پزشک خود مشورت کنند.»

حرکات مخصوص چاقی بالاتنه

پرس بالاسینه، دمبل

حرکات مخصوص چاقی بالاتنه

در این تمرین دیوار، تکیه‌گاه بدن شماست.

پاها را بیشتر از عرض شانه باز کنید و از پشت به شکلی به دیوار تکیه دهید

که فقط کتف‌های شما با دیوار تماس داشته باشند و یک قوس در کمر ایجاد شود.

در هر دست یک دمبل بگیرید و دست‌ها را به سمت بالا صاف بکشید

و بعد هر ۲ دست را به سمت پهلوها خم کنید و مجدد بالا ببرید.

در این حرکت شما فشار را روی بالای سینه، سرشانه، بازو و پشت بازو حس می‌کنید.

این تمرین را در ۴ست ۱۲‌تایی انجام دهید.