افزایش سایز سینه ها با ورزش در پورتال جامع فرانیازفراترازنیاز هرایرانی

افزایش سایز سینه ها با ورزش:توصیه ما به شما این است که در کنار تمرینات ارائه شده،

تمرینات ویژه تقویت عضلات بالا تنه را نیز انجام دهید،

خصوصا” عضلات پشت و کمر بند شانه ای، همچنین باید توجه داشته باشید

چنانچه عضلات شکم توانائی داشته باشید،

به نحوی کم شکم صاف و یک دست باشد، باعث می شود

با انجام این تمرینات سینه های شما بیشتر نمایان شود

افزایش سایز سینه ها با ورزش

افزایش سایز سینه ها با ورزش


۱- پوش آپ اصلاح شده

افزایش سایز سینه ها با ورزش

یکی از متداول ترین این ورزش ها، حرکت “پوش آپ” می باشد که

در اینجا روش صحیح انجام آن را برای شما توضیح می دهیم.

حرکت پوش آپ روی تقویت عضلات سینه ای بسیار موثر است.

 

افزایش سایز سینه ها با ورزش

الف) روی شکم بخوابید، زانوهایتان را خم کنید،

به طوری که قوزک های پا ضربدری روی هم قرار گیرند.

آرنج ها را خم کنید و کف دست ها را روی زمین قرار دهید.

دست ها را صاف کرده و بدن را بلند کنید،

به طوری که روی زانوها و کف دست ها تکیه داشته باشید،

چانه را کمی به سمت سینه ها متمایل کنید

تا پیشانی روبه روی زمین قرار گیرد، شکم را سفت کنید.

 

ب) آرنج ها را خم کرده و کل بدن را یک باره پایین بیاورید.

تا جایی بدنتان را پایین بیاورید که بازوها به موازات زمین قرار گیرند.ولی بدنتان به زمین برخورد نکند

دوباره خود را بالا بکشید، آرنج ها را قفل نکنید،

باید این حرکت را ۱۰ مرتبه انجام دهید، و هرچه جلوتر می رویت تعداد این دفعات را بیشتر کنید.(افزایش سایز سینه ها)

 

 

۲- پوش آپ توپ بر روی زانو

افزایش سایز سینه ها با ورزش

الف) در مقابل یک توپ زانو بزنید و در حالی که پشتتان را صاف و قائم

نگه داشته اید دست های خود را بر روی توپ قرار دهید.

 

افزایش سایز سینه ها با ورزش

ب) با انجام بازدم به آرامی بر روی توپ سینه بزنید و پوش آپ کنید و سپس

با انجام دم به آرامی به حالت اول باز گردید.این تمرین را ۲۵ – ۲۰ بار تکرار کنید

 

۳-پوش آپ دیوار

افزایش سایز سینه ها با ورزش

در مقابل دیوار با فاصله ی یک متر بایستید و دست ها را به دیوار تکیه دهید

و با کمک دست به دیوار نزدیک شده سپس دور شوید.

افزایش سایز سینه ها با ورزش

۴ – پِرِس وزنه

افزایش سایز سینه ها با ورزش

الف) به پشت روی زمین بخوابید و پاها را صاف قرار دهید و در هر دست یک وزنه نگاه دارید .

وزنه ها را بالا ببرید به صورتی که دست ها کاملاً بالای شانه هایتان قرار گیرند و کف دست ها پشت به شما باشد.

شکم را داخل بکشانید. چانه را هم به سمت سینه ها متمایل کنید.(افزایش سایز سینه ها)

افزایش سایز سینه ها با ورزش

ب) وزنه ها را پایین آورده و کمی در اطراف قرار دهید تا جایی که آرنج ها کمی زمین را لمس کند.

وزنه ها را دوباره بالا برده و مراقب باشید که آرنج ها در این حالت قفل نشود.

شانه ها نیز نباید به هیچ وجه از روی زمین بلند شود.

این حرکت را روی میز پرس سینه انجام دهید نتیجه بهتری خواهد داشت.

۵- پرواز دست ها به پایین

افزایش سایز سینه ها با ورزش

الف) روی زمین بخوابید به صورتی که سر، گردن و پشتتان روی چندین بالش بزرگ قرار گیرند.

در هر دست یک وزنه قرار داده و وزنه ها را مستقیماً بالای سینه ببرید،

به صورتی که کف دست ها روبه روی هم قرار گیرند.

باز هم چانه به سمت سینه ها متمایل باشد به صورتی که گردن با سایر ستون فقرات در یک راستا قرار گیرد.

 

افزایش سایز سینه ها با ورزش

ب) دست ها را از هم باز کنید به صورتی که آرنج ها روی زمین قرار گیرند، وزنه ها را نیز آنقدر پایین بیاورید

که آرنج ها به زمین برخورد کند، دوباره وزنه ها را بالا ببرید و حرکت را از نو آغاز کنید .

 

 

فرانیازفراترازنیاز