۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن در پورتال جامع فرانیازفراترازنیاز هرایرانی

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن ,خوش فرم کردن باسن:

بدون خوش فرم کردن باسن محال است که هیکلی زیبا داشته باشید .

خبر خوب اینجاست شما دیگر نیاز ندارید که برای این کار هر روز به باشگاه بروید.

شما میتوانید با انجام صحیح این تمرینات در منزل به هدف خود برسید.

تمام چیزی که نیاز دارید یک ست دمبل ( یا کتاب سنگین)

یک زیرانداز یوگا و یک اراده ی قوی برای خودباوری است.

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن

 

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن

این تمرین های مخصوص برای خوش فرم کردن باسن توسط کارشناس ورزش Angela Lee پیشنهاد شده

و شما برای دستیابی به هدفتان باید به مدت ۳۰ روز این تمارین را انجام دهید.

شما باید هر کدام از تمرین ها را در ۲-۳ دقیقه انجام دهید

و ۱ دقیقه بین هر حرکت استراحت کنید.تمرین شما نباید بیشتر از ۱۱ دقیقه در هر روز طول بکشد.

روزهایی که مخصوص استراحت هستند را نادیده نگیرید زیرا عضلات شما نیازمند زمان برای بازیابی قدرت خود هستند.

۱– تمرین پایه

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن

این حرکت فقط شامل اسکات ساده است.پاها را به عرض شانه باز کنید

و پشت خود را صاف نگه دارید پاهای خود را در قسمت زانو خم کنید

و به حالت نشسته قرار بگیرید و بازوهای خود را به سمت جلو بکشید

مهم ترین چیز در اینجا داشتن تعادل است و باید وزنتان را بر روی هر دو پایتان تقسیم کنید.

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن

۲– تمرین با دمبل

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن

برای این تمرین شما باید راست بایستید و پاهایتان را از عرض شانه بیشتر باز کنید

و سرتان را روبه جلو بگیرید.دمبل ها را در دو دستتان بگیرید و پشت

و بازوهایتان را راست نگه دارید و دقیقا همانند حرکت اسکات عمل نشستن

را انجام دهید با این تفاوت که دمبل نیز در دستانتان قرار دارد.

ابتدا با وزنه های سبک شروع کنید پس از آن میتوانید از وزنه های سنگین تر

مثل ۳ یا ۴ کیلوگرمی هم استفاده کنید.اگر شما با این وزنه ها پس از چند حرکت

اسکات خسته شدید دمبل ها را کنار گذاشته یا از دمبل سبک استفاده کنید.

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن

۳- تمرین پیچیده

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن

راست بلند شوید و پاهایتان را بیشتر از عرض شانه باز کنید.

پشتتان را صاف نگه دارید و دست هایتان را پشت سرتان بگذارید

و انگشت هایتان را به هم قفل کنید و حرکت اسکات را انجام دهید.

سعی کنید زانوهایتان از جلو کفشتان بیرون نزند یعنی پاها و زانو در هنگام

نشست در یک خط قرار نگیرند.گردنتان را با دست فشار ندهید و سرتان را به جلو خم نکنید.

شما باید تمرین عضلات باسن و پشت را حس کنید.یادتان باشد که شما نباید در هنگام

انجام این حرکت آرنج دستتان را ببینید یعنی دست ها باید به حالتی قرار بگیرند که آرنج در زاویه دید نباشد.

۳ تمرین عالی برای خوش فرم کردن باسن