روانشناسی عشق,تست در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

روانشناسی عشق,تست در مطلب زیر تست عشق بسیار جالب با جواب و تشریح آن برای شما آماده شده است.

امیدوارم از روانشناسی عشق لذت ببرید.

با ما همراه باشید در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز

روانشناسی عشق,تست

روانشناسی عشق,تست

روانشناسی عشق,تست

در ذیل شش سوال تست عشق را باید با دقت پاسخ دهید. سپس پاسخ های تست عشق را بخوانید.

روانشناسی عشق,تست

تست عشق: سوال اول:

شما به طرف خانه معشوق می روید. دو راه را می توانید انتخاب کنید:
ـ راه کوتاه و مستقیم که سریع می رسید ولی بی مزه است.
ـ اما راه دوم خیلی طولانی تر است ولی پر از مناظر زیبا و جالب است.
حال شما کدام راه را برای رسیدن انتخاب می کنید؟

روانشناسی عشق,تست

تست عشق: سوال دوم:

در راه دو بوته گل رز می بینید .یکی قرمز و دیگری سفید. شما تصمیم می گیرید ۲۰ شاخه را برای او بچینید.
چند تا را سفید و چند تا را قرمز انتخاب می کنید؟

 

تست عشق: سوال سوم:

بالاخره شما به خانه او می رسید .
یکی از افراد خانواده در را بر روی شما باز می کند.
شما می توانید از آنها بخواهید که او را صدا بزنند.
یا اینکه خودتان او را خبر کنید.
چه می کنید؟

روانشناسی عشق,تست

تست عشق: سوال چهارم:

شما وارد منزل شده به اتاق او می روید ولی کسی آنجا نیست. پس تصمیم می گیرید رزها را همان جا بگذارید.
ترجیح می دهید لب پنجره بگذارید یا روی تخت؟

 

تست عشق: سوال پنجم:

شب می شود شما و او هر کدام در اتاقهای جداگانه ای می خوابید.

صبح زمانی که بیدار شدید به اتاق او می روید: آیا خواب است یا بیدار؟

 

تست عشق: سوال ششم:

وقت برگشتن به خانه است. از راه کوتاه یا از راه بلند؟

 

روانشناسی عشق: جواب سوال اول:

جاده نشان دهنده عشق است اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید. زود و آسان عاشق می شوید.
ولی اگر راه طولانی را انتخاب کردید، آسان عاشق نمی شوید.

 

روانشناسی عشق: جواب سوال دوم:

تعداد رز های قرمز نشان دهنده ان است که چه قدر از خود مایه می دهید و تعداد رز های سفید نشان می دهد

که شما چقدر در آن رابطه از طرف انتظار محبت دارید. به طور مثال اگر ۱۸ رز قرمز و ۲ عدد رز سفید انتخاب کرده اید

به معناست که شما ۹۰% محبت می کنید و ۱۰% انتظار محبت از طرف مقابل دارید.

 

روانشناسی عشق: جواب سوال سوم:

سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما با مشکلات در یک رابطه است. اگر شما از اعضای خانواده درخواست کرده اید

که محبوبتان را صدا بزند به این معناست که شما از مواجه شدن با مشکل می ترسید و امیدوار هستید

که مشکلات به خودی خود حل شوند. ولی اگر خودتان به اتاق رفته اید که او را از حضور خود مطلع کنید

این نشان می دهد که شما با مشکلات روبرو می شوید.

 

روانشناسی عشق: جواب سوال چهارم:

محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتیاق شما برای دیدن محبوبتان است. اگر انها را بر روی تخت میگذارید نشان می دهد

که دوست دارید او را زیاد ببینید. و اگر آنها را لب پنجره قرار می دهید یعنی اگر او را زیاد هم نبینید تحمل می کنید.

 

روانشناسی عشق: جواب سوال پنجم:

سوال پنجم نشان دهنده تفکر و طرز فکر شما در کاراکتر و شخصیت فرد محبوبتان است.

اگر شما او را در حالی که خوابیده است در اتاق می بینید.این به این معنی است

که شما او را همانطور که است دوست دارید. اگر بیدار بود شما دوست دارید او مطابق میل شما شود.

 

روانشناسی عشق: جواب سوال ششم:

راه بازگشت به خانه نشان دهنده دوام عشق شماست. اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید

مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما کوتاه است.

اگر راه بلند را انتخاب کردید به این معنا است که شما عشق پایداری را خواهید داشت.

امیدوارم از زندگی عاشقانه و تست عشق لذت ببرید. (روانشناسی عشق)

امیدوارم توانسته باشید از تست عشق کمال لذت را برده باشید.

البته این را به شما بگویم که استفاده از مواردی مانند روانشناسی عشق و یا تست عشق که در بالا ملاحظه کردید

واقعا جنبه سرگرمی دارد. نباید به طور کامل به این موارد موجود در فضای مجازی اعتماد کامل داشته باشید

و فقط بیشتر به جنبه سرگرمی روانشناسی عشق توجه کنید. البته نباید تصور کنید

که این تست عشق کاملا بی اساس می باشد،

اما جواب های آن نیز کاملا مورد اعتماد و با دقت بالا و کاملا علمی نیز نمی باشد.

پس حتما قبل از انجام این گونه موارد استرس نداشته باشید.

 

روانشناسی عشق,تست در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز