خواص جوشانده پوست انار در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

خواص جوشانده پوست انار ،۱۰ مورد از خواص جوشانده پوست انار را برای شما گذاشتیم تا آن را بخوانید و استفاده کنید

خواص جوشانده پوست انار

خواص جوشانده پوست انار در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

۱- آب جوشانده پوست انار را بنوشید.

قابض و مقوى است، براى معالجه اسهال ساده و اسهالى که از مسمومیت باشد

و اسهال خونى و کنترل سلسله البول مفید است، قند ادرار را کم و خون را تصفیه مى ‏نماید،

از خونریزى‏ ها خصوصا خونریزى رحم جلوگیرى مى‏ کند.

 

۲- کوبیده خشک پوست انار

را به اندازه چهار گرم با آب گرم مخلوط کنید و بخورید. کرم‏هاى معده و روده را دفع مى‏ کند.

 

۳- مزمزه با آب جوشانده پوست انار

براى تقویت لثه مفید است، از خونروى پس از کشیدن دندان جلوگیرى مى ‏کند.

 

۴- یک تکه از پوست انار

را بصورت یک سکه کوچک قیچى کنید بعد سفیدى و پیه روى آن را بتراشید

تا نازک شود و یک ساعت روى آبسه دندان بگذارید و بعد عوض کنید و این عمل را تکرار کنید تا سرباز کند.

 

خواص جوشانده پوست انار در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 

۵- آب جوشانده پوست انار

را با گلنار ساییده مخلوط کرده و روزى شش بار قرقره کنید خونریزى گلو را بند مى‏ آورد.

 

۶- پاشیدن گرد کوبیده خشک پوست انار

براى خشک کردن زخم شانکر ساده مصرف مى‏ شود.

 

۷- پوست انار را نرم بسایید

و شب ها به وسیله پنبه در دهانه رحم قرار دهید. ترشحات غیر طبیعى را متوقف مى‏ سازد

و به عنوان شستشو براى التیام بواسیر و رفع ترشحات سفید یا لوکوره‏آ مفید است.

 

۸- در آب جوشانده پوست انار بنشینید

براى قطع کردن سیلان مفرط، ترشحات عادت ماهیانه و همچنین

در مواردى که مقعد بیرون آمده باشد و همچنین درمان بواسیر مفید است.

 

۹- پوست انار را با جفت مساوى بسایید

و روى پنبه بریزید و هر شب ضماد کنید. فیستول یا بواسیر را درمان مى‏ کند.

 

۱۰- پوست انار را بجوشانید

و روزی چند باز با آن دهان شویی کنید آفت و زخم دهان را برطرف می سازد

 

منبع: boalii.ir