آداب و رسوم ازدواج در کرمانشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

آداب و رسوم ازدواج در کرمانشاه ,آداب ورسوم ازدواج در استان کرمانشاه با خواستگارى آغاز مى‌شود

که آداب و آئین خاصى دارد.با ما همراه باشید .

آداب و رسوم ازدواج در کرمانشاه

آداب و رسوم ازدواج در کرمانشاه در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

Marriage customs in Kermanshah, the customary rules of marriage in Kermanshah province begin with sunday

 

There are certain rituals. Come with us.

آداب و رسوم ازدواج در کرمانشاه

نظام خویشاوندى در جوامع کرد بر پایهٔ پدر تبارى است.

ازدواج‌ها در گذشته درون گروهى بود.

اما امروزه پسر همسر دلخواهش را انتخاب مى‌کند

و به مادرش اطلاع مى‌دهد.

مادر به بهانه‌اى به خانه دختر مى‌رود و اگر او را پسندید،

بى‌آنکه به خانه خود برمى‌گردد و از خوبى و زیبائى دختر مى‌گوید.

 

آداب و رسوم خواستگاری

پدر پسر در یک روز خوش‌یمن (معمولاً روزهاى فرد)

همراه چند ریش‌سفید به خانه دختر مى‌روند

و او را براى پسرش خوازمنى (Xwazmani) یا خواستگارى مى‌کنند.

در صورت توافق پدر دختر،

همانجا میزان شیربهاء و مهریه مشخص مى‌شود.

قبل از مراسم عروسی، مراسم ندورانى (نامزدی)، عقدکنان و حنابندان است.

 

آداب و رسوم نامزدی

در طول مدت نامزدى خانواده داماد موظف هستند

لباس او را تهیه کنند.

مراسم عروسى بین کردها با سرنا و دهل به‌مدت ۳-۲ شبانه‌روز برگزار مى‌شود.

در این مراسم از میهمانان با ناهار و شام پذیرائى مى‌شود.

در طول مدت عروسى شرکت‌کنندگان به‌صورت دسته‌جمعى به رقص و پاى‌کوبى مى‌پردازند.

در گذشته بردن عروس،

همراه با سوارکارى و تیراندازى در اطراف بود

و به این ترتیب عروس را تا خانه داماد مشایعت مى‌کردد.

 

آداب و رسوم عروسی

با نزدیک شدن عروس به خانه داماد،

سورناچى‌ها با نواختن آهنگ (سوارسوار)،

اسب‌ها را به‌وجود آورده به استقبال عروس مى‌رفتند.

داماد نیز به پیشواز مى‌آمد

و مشتى نقل و نبات و سکه بر سر عروس مى‌ریخت

و به اتفاق به داخل منزل مى‌رفتند.