نمونه برداری از تومورهای سینه چگونه انجام می شود؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

نمونه برداری از تومورهای سینه چگونه انجام می شود؟,دقیق ترین روش تشخیص برای تومورها، نمونه برداری (بیوپسی) است

که مقداری از نسوج غیر طبیعی برداشته شده و برای بررسی به پاتولوژی فرستاده می شود.با ما همراه باشید .

نمونه برداری از تومورهای سینه چگونه انجام می شود؟

نمونه برداری از تومورهای سینه چگونه انجام می شود؟ در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز

نمونه برداری از تومورهای سینه چگونه انجام می شود؟

 

نمونه برداری از تومورهای سینه چگونه انجام می شود؟

در بخش پاتولوژی این نسوج به طریقه خاصی رنگ آمیزی شده

و توسط متخصص این رشته زیر میکروسکوپ بررسی خواهند شد.

نمونه برداری به چند روش قابل انجام است :

 

۱- نمونه برداری با عمل جراحی: در اغلب موارد با خارج کردن تمام توده همراه است

و  توده‌ای که برداشته می شود جهت بررسی به بخش پاتولوژی ارسال می گردد،

اما اگر توده خیلی بزرگ باشد فقط قسمتی  از آن برداشته شده و جهت بررسی فرستاده می شود

تا در مرحله‏ی بعد و در صورت لزوم عمل قطعی انجام شود.

۲- نمونه برداری با سوزن ظریف: در این روش با بی حسی موضعی و با استفاده از یک سرنگ معمولی

چند سلول از داخل توده برداشته شده و برروی یک قطعه شیشه (لام پاتولوژی) گذاشته می شود

و برای متخصص پاتولوژی ارسال می گردد، در این روش چون فقط سلول ها بررسی می شوند،

تشخیص بسیار حساس و مشکل است و گاهی برای تأیید نتیجه، نیاز به نمونه برداری با روش دیگر نیز هست.

۳- نمونه برداری با سوزن کلفت: این روش نیز با بی حسی موضعی قابل انجام است

و با استفاده از یک سوزن کلفت (تقریباً به اندازه یک میل بافتنی) مقدار کمی از توده را  تراشیده

و جهت پاتولوژی ارسال می کنند.

۴- نمونه برداری زیر دستگاه ماموگرافی:  توده هایی که خیلی کوچک هستند و

فقط درماموگرافی دیده می شوند، اگر مشکوک باشند، زیر دستگاه ماموگرافی

( در حالت خوابیده یا نشسته) و با بی حسی موضعی نمونه برداری می شوند.

 

 

منبع:seemorgh.com