ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند  ,خانواده که امروز نیز از مقدس‌ترین نهادهای اجتماعی به شمار می‌رود،

همواره در این سرزمین از اهمیت والایی برخوردار بوده است.

ازدواج به گفته پیامبر نصف ایمان  است و تا به امروز پا برجاست . و ایرانیان در ازدواج پیشتاز بوده اند .با ما همراه باشید .

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند

تا بدان ‌جا که در اعتقادات ایرانی تشکیل خانواده به صورت تکلیفی دینی در آمده است.
در آن زمان که زن‌ربایی و حتی خرید زن در میان بسیاری از ملل و اقوام هند و اروپایی معمول و متداول بود،

ازدواج ایرانی در سایه نظم و نسقی که آیین زرتشت آورده بود، نتیجه عقد بود.

وجود ایزد بانوانی چون آناهیتا و اشی و نقش آنان در تفکرات ایرانی اهمیت خانواده را بیشتر می‌نمایاند.
آناهیتا با صفات نیرومندی، زیبایی و خردمندی،

به صورت ایزد بانوی عشق و باروری نیز در می‌آید،

زیرا چشمه حیات از وجود او می‌جوشد و بدین گونه «مادر خدا»‌ نیز می‌شود.

و اشی نماد توانگری و بخشش، ایزد بانویی است

که پیشرفت و آسایش به خانه‌ها می‌برد و خرد و خواسته می‌بخشد.

 

به نظر ایرانیان، ازدواج نتیجه تراضی زن و مرد بود

و این ازدواج در آن واحد معنی مذهبی و اجتماعی داشت.

زندگی زناشویی و خانواده از لحاظ اجتماعی نیز از اهمیت والایی برخوردار بود

تا بدان‌جا که در زمان ساسانیان، شاهنشاهان،

به عنوان نمایندگان راستین اهورامزدا در روی زمین از ازدواج مردم حمایت می‌کردند.
دولت هر سال برای عده زیادی از دوشیزگان نیازمند جهاز فراهم می‌آورد

و دختران بی‌صاحب و بی‌جهاز را به خرج خود شوهر می‌داد

و در انجام دادن این گونه نیکوکاری‌ها خسرو انوشیروان سرآمد دیگر پادشاهان ساسانی بود.

 

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند(ادامه)

ایرانیان آن‌چنان به خانواده اهمیت می‌دادند

که از مشاغلی که مستلزم تجرد بود

یا از زندگی حادثه جویانه که مردان را مدتی دراز از کانون خانواده دور نگه می‌داشت،

مانند دریانوردی و بازرگانی، خوش‌شان نمی‌آمد.

حتی سربازان ایرانی همه زن داشتند و دلبسته اجاق‌های خانوادگی خود بودند

و هر سال، جز چند ماهی خدمت به شاه مملکت دینی به گردن نداشتند.

خانواده از چنان بنیان محکمی‌ برخوردار بود

که حتی بچه‌دار نشدن و نازایی زن دلیلی بر برهم خوردن پیمان زناشویی نبود.

زرتشتیان در این گونه موارد به راحتی بچه‌ای را به فرزندی می‌پذیرفتند.

 

اقسام ازدواج در ایران باستان

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند

در مورد انواع پیوند زناشویی در ایران باستان گفتنی است

که زن و مرد به ۵ صورت و تحت عناوین

پادشاه زن- چاکر زن- ایوک زن- ستر زن- خودسر زن پیوند زناشویی می‌بستند

که هر یک جداگانه به شرح زیر است:

 

۱- پادشاه زن :

این نوع ازدواج به حالتی گفته می‌شد

که دختری پس از رسیدن به سن بلوغ با موافقت پدر و مادر خود با پسری ازدواج می‌کرد

و پادشاه زن از کاملترین حقوق و مزایای زناشویی برخوردار بود

و کلا” همه دخترانی که برای نخستین بار و با رضایت پدر و مادر ازدواج می‌کردند،

پیوند زناشویی آنان تحت عنوان پادشاه زن ثبت می‌شد..

 

۲- چاکر زن :

این نوع ازدواج به حالتی اطلاق می‌شد

که زنی بیوه به عقد و ازدواج با مرد دیگری در می‌آمد.

این زن با زندگی در خانه شوهر دوم خود حقوق و مزایای پادشاه زن را در سراسر زندگی مشترک دارا بود،

ولی پس از مرگ آیین کفن و دفن و سایر مراسم مذهبی اش

تا سی روزه توسط شوهر دوم یا بستگانش برگزار می‌شد.

ولی هزینه های مراسم بعد از سی روزه به عهده بستگان شوهر اولش بود،

چون معتقد بودند در دنیای دیگر این زن از آن نخستین شوهر خود خواهد بود

و به همین علت پیوند دوم او تحت عنوان چاکر زن یاد می‌شد.
حال برای برخی ناآگاهان پیوند زناشویی از نوع چاکر زن را اختیار کردن

زن صیغه ای توسط پدران ما در گذشته قلمداد کرده

و پادشاه زن را زن عقدی بیان می‌کنند که صحت ندارد.

 

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 

۳- ایوک زن:

این نوع ازدواج زمانی اتفاق می‌افتاد که مردی دختر یا دخترانی داشت

و فرزند پسر نداشت و ازدواج تنها دختر یا کوچکترین دخترش تحت عنوان ایوک ثبت می‌شد

و رسم بر این بود که اولین پسر تولد یافته

از این ازدواج به فرزندی پدر دختر در می‌آمد

و به جای نام پدرش نام پدر دختر را بعد از نامش می‌آوردند

و این نوع ازدواج باعث شده

که برخی افراد غیر مطلع برچسب ازدواج با محارم را به زرتشتیان بزنند

و اظهار کنند که پدر با دختر خود ازدواج می‌کرده است.

اینک اشتباه افراد ناآگاه کاملا” مشخص شد و اتهام ازدواج با محارم کاملا” مردود است.

 

۴- ستر زن:

وقتی که فرد بالغی بدون ازدواج در می‌گذشت،

پدر و مادر یا خویشان این فرد موظف بودند

به خرج خود و به یاد فرد درگذشته دختری را به ازدواج پسری در می‌آورند.

شرط این نوع ازدواج آن بود که دختر و پسر متعهد می‌شدند

که در آینده یکی از پسران خود را به فرزند خواندگی فرد درگذشته بدون زن و فرزند درآورند.

 

۵- خودسر زن:

اگر دختری و پسری پس از رسیدن

به سن بلوغ برخلاف میل والدین خود خواستار ازدواج با یکدیگر می‌شدند

و مصر بر این امر نیز بودند،

با وجود مخالفت والدین ازدواج آنها منع قانونی نداشت

و زیر عنوان خودرای زن ثبت می‌گردید

و در این بین دختر از ارث محروم می‌شد،

مگر اینکه والدینش به خواست خود چیزی به او می‌دادند

یا وصیت می‌نمودند که بدهند.
این نوع ازدواج ها در ایران باستان انجام می‌شد

امروزه ازدواج ها تحت این عناوین ثبت نمی‌شود.

 

سفره گواه گیری (سفره عقد)در ایران باستان

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند

درگذشته ایرانیان باستان به جشن عروسی سور میگفتند

عروس لباس سبز می پوشیده و تور یا پارچه ای سبزرنگ روی سرمی انداخته،

داماد نیزعرقچین سبز بر سر و روی شانه راست او چادرشب یا دستمال سبز انداخته می شده

در پشت سرداماد برادر یا یکی ازبستگان بسیار نزدیک او می ایستاده

و دردست (یا در سینی کوچک) یک دستمال سبز،

یک انارشیرین یک تخم مرغ یک قیچی و کمی نقل و شیرینی و

آویشن همراه با نخ و سوزن سبز رابالای سرداماد نگه می داشته،

یا در داخل سفره ای به نام سفره گواه (سفره عقد) قرار می دادند.

 

سفره گواه معمولا سبز رنگ و شامل موارد زیر است:

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند

نگاره اشو زرتشت -کتاب اوستا و کُشتی باز نشده-

شمع یا لاله یا چراغ روشن- قند سبز- گلدان گل و سرو –

نقل وشیرینی – انارشیرین – یک تخم مرغ – یک عدد قیچی –

یک ظرف کوچک آویشن مخلوط با برنج وسنجد –

نخ وسوزن سبز – لورک عروسی(مخلوط هفت نوع آجیل شیرین)

که روی آن نقل وشیرینی ریخته شده – گلاب و آینه.

 

۱-کتاب اوستا (کتاب آسمانی) و کشتی :

این دو نشان این است که عروس و داماد وبعدها فرزندانشان تابع قوانین دین بوده

و باید برابر دستورات آن رفتار کنند.

 

ایرانیان باستان چگونه ازدواج می کردند در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 

۲-قند سبز:

نشان سبزبختی وشیرین کامی است که بعد از گواه گیری(عقد)

به عنوان هدیه به موبدی که گواه گرفته می دهند.

 

۳-چادرشب یا شال سبز:

که بر روی شانه داماد می اندازند نشانه این است

که از این به بعد مخارج زندگی بردوش داماد است

و انداختن پارچه سبز بر روی سفره عقد به جای آن به همین مفهوم می باشد.

 

۴-تخم مرغ:

به این معنا است

که همه اختیاراتی که پدر و مادر عروس و داماد

درحق فرزندانشان داشته اند را از خود سلب کرده

و به یک تخم مرغ مصالحه کرده وآن را بیرون می اندازند

و از آن به بعد درصورتی که از آنها خواسته شود راهنمایی خواهند کرد

ولی زوج جوان را مجبورنمی کنند که مطابق میل ایشان رفتارکنند.

 

۵- انارشیرین :

نشانه شیرین کامی و فرزندان زیاد است.

 

۶- برگ آویشن مخلوط با برنج و سنجد ونقل:

نقل نشان شیرین کامی-برنج (درگذشته جو بکارمی بردند)

نشانه برکت زندگی – سنجد محرک عشق و دلدادگی

و آویشن خوش بویی و سرزندگی است

که موبد هنگام خواندن اوستای تندرستی روی شانه عروس و داماد می ریزد.

 

۷-نخ و سوزن:

نشان پیوند و دوختن است،

اگر در زندگی زناشویی رخنه ای پدید آید

یا فاصله ای ایجاد شود باید با نخ و سوزن مینوی(معنوی)

آن را بدوزند و نگذارند بزرگتر شود.

 

۸-قیچی:

از دو تیغه درست شده و زمانی که دو تیغه با هم کارکنند

برش ایجاد می شود یعنی عروس و داماد نقش دو تیغه قیچی رادارند

که با همدلی وهم اندیشی وهمکاری می توانند زندگی را پیش ببرند.

منابع :

کتاب حقوق زن در اسلام و اروپا
سیمرغ
تبیان