آداب و رسوم مردم گیلان در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

آداب و رسوم مردم گیلان ,آیینها و مراسمی که در طول زندگی یک فرد انجام می شود ومحور انجام آن، فرد انسان است.

در این بخش آیینها و مراسمی انجام می گیرد که به مقاطع مختلف زندگی یک فرد, از تولد تا مرگ مربوط می شود.با ما همراه باشید .

آداب و رسوم مردم گیلان

آداب و رسوم مردم گیلان با توضیح در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

آداب و رسوم مردم گیلان

از جمله این مراسم در گیلان: مراسم فرزند خواهی و آداب و رسم های تولد؛

گاز فروشان« دندون فروشان», ختنه سوران و آیین ازدواج؛ عقد کنان,

حنابندان ، گیشه بری و آداب ومراسم سوگواری است .

آداب و مراسم سوگواری آیین ها و مراسمی است که در انتهای عمر یک انسان برگزار می شود.

بنا براعتقاد به معاد و وجود جهانی دیگر ،در هر نقطه از ایران و جهان،

مراسم خاصی را برای فراد مرده برگزار می کنند

که ریشه در اعتقادات و دستورات دینی و مذهبی مردم آن منطقه دارد .

از برگزاری این گونه مراسم دوهدف مد نظر است: یکی طلب آمرزش و آرامش برای روح شخص

درگذشته{جنبه اعتقادی} ،و دیگری به منظور همراهی و همدردی با بازماندگان

و حفظ احترام و رعایت شئون خانواده{جنبه اعتقادی} می باشد.

آداب و رسوم مردم گیلان

۲- آیینها و مراسمی که در گردش یک سال قمری برگزار می شود

و برگزاری آنها به یک روز معین از سال بستگی دارد. از قبیل: شب اول ماه,

ماه محرم و روز عاشورا, اعتقادات و رسوم ماه رمضان(عید فطر), ماه رجب,

نیمه شعبان,عید قربان وعید قدیر.

درمراسم ماه محرم و عزاداریهای مربوط به آن،روضه خوانی ، دسته گردانی و تعزیه خوانی ،

۳ گونه عمده مراسم عزاداری است. تعزیه از مهمترین ،

پرشورترین و پر جاذبه ترین مراسم سنتی – مذهبی و درعین حال کامل ترین گونه نمایش سنتی و مردمی ایران است.

تعزیه در گیلان،هم در روزهای سوگواری امام حسین ‹ ع› و هم در برخی از ماهها برگزار می شود،

به ویژه در روستاها دو ماه آخر تابستان و فصل پایان کار و فعالیتهای زراعی ،

هنگام رواج تعزیه خوانی است که از جهت روش و شیوه اجرا و نوع تعزیه نامه زیر نفوذ و تاثیر قزوین است.

درشهرهای گیلان تعزیه خوانان محلی هستند. مکان خاصی برای اجرای تعزیه ساخته نشده است ،

بلکه در فضای باز جلوی مسجدها (تکیه)،این گونه مجالس تعزیه برگزار می شود.

مانند: تکیه سردار معتمد در سنگر و تکیه چارده.

۳-آیینها و مراسمی که در گردش یک سال خورشیدی برگزار می شود.

۴-آیینها و مراسمی که در رابطه با فعالیتهای تولیدی و معشیتی انجام می شود.

 

مراسم ازدواج

۱- گیشه بری:

بردن عروس به خانه داماد را به اصطلاح گیشه بری می گویند ،

که با هیجان ترین قسمت از مراسم عروسی و نقطه اوج این مراسم است.

در این هنگام صدای سازونقاره, ترانه خوانی و مبارکباد فضا را آکنده می کند.

اما گویی درضمیرفرهنگ جامعه نیز ، همانند عروس که دارای دلی نگران و غم اندوه

خداحفظی از دوران کودکی و نوجوانی)دختری(خود در خانه پدر است , دل نگرانی و تشویش وجود دارد

و بنا به رسم، به صورتهای مختلف برای عروس بخت و اقبال خوب آرزو می کنند.

 

آداب و رسوم مردم گیلان با توضیح در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

مراسم ازدواج

۲- نحوه اجرای گیشه بری در مناطق مختلف :

در گیلان در مناطق مختلف مراسم گیشه بری با شیوه های خاصی انجام می گیرد.

در شرق گیلان, نهالی را که از خانه پدر عروس کنده اند، همراهش می کنند

و این نهال را عروس و داماد، با هم در خانه داماد می کارند. در بعضی از روستاهای غرب و شرق گبلان،

مادر عروس پای خروسی را که از مادر داماد گرفته، با رشته های رنگین ابریشمین به پای مرغ می بندد

و آن مرغوخروس را با عروس همراه می کنند, تا در خانه داماد بند از پای آن بر گیرند

و در لانه ای که آماده کرده اند،جایشان دهند.

در خیلی از نقاط گیلان نان وآرد را در سفره ای ،

به کمر عروس می بندند تا با خود خیر و برکت به همراه داشته باشدو به این ترتیب عروس عازم خانه بخت می شود،

اما قبل از آنکه پا رااز خانه بیرون بگذارد, در هر منطقه بنا به رسم ,

برادر یا دایی عروس جلوی در را می گیرد تا چیزی از عروس بگیرد ،

و به آنچه دریفت کرده ؛ درسری(در ماسال) ودائیانه(در نومندان و شرق گیلان) می گویند .

مراسم ازدواج

اگر راه خانه داماد نزدیک باشد. عروس را پیاده می برند و اگر راه دور باشد،

مرکبش اسبی مزین و آراسته خواهد بود که البته باید نر و اخته نکرده باشد.

در مناطق شرق گیلان( روستاهای کوهستانی دیلمان )،

عروس از هر جوی آب روان که بگذرد ،بخشی از مهریه خود را به حضرت فاطمه الزهرا‹س› می بخشد

و جمع این بخششها را ازمهریه او کم می کنند. در نیمه راه ،

داماد با دو تن ساقدوس و سلدوش به پیشواز عروس می آید و یک نارنج ،

پرتقال و سیب یا یک تکه قند به طرف عروس پرتاب می کند

که مفهوم برکت خواهی و طلب نیک بختی درآن نهفته است. مراسم داماد قاپان.

 

منبع:gilane-ma1.blogfa.com

آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان آداب و رسوم مردم گیلان