مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز هر ایرانی

مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند

مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند

مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند

با استفاده از این ترفند می توانید کمتر از ۲۴ ساعت
حساب کاربری خود را از حالت مسدود خارج کنید
۱- شما باید یک حساب کاربری با شماره تلفن فرد دیگر (دوست خود) ایجاد کنید
۲- نام تلگرام خود را با نام دوست خود جابه جا کنید به عنوان مثال اگر شما X هستید
و دوستتان Y باشد ؛ بعد از تعویض کردن اسم ها ، شما Y می شوید و دوستتان X.
۳- مرحله بعدی تعویض عکسهای پروفایل است. بدین صورت که شما عکس
پروفایل خود را به دوستتان می دهید و دوستتان هم عکس پروفایل خود را
برای شما ارسال می کنید و پس از آن اقدام به تعویض آن می کنید.
۴- بعد از عوض کردن عکس ها شما باید آیدی های خود را نیز تعویض کنید.
برای مثال نام آی دی من Navid@ است و آی دی دوست شما mehdi@
پس از جابجا کردن آدرس ها یا همان آی دی؛ در مرحله آخر شما باید وارد یک گروه شوید
و هر ۵ دقیقه دو خط متن بگذارید(هر کدام دو بار).
پس از ارسال متن خود در گروه تا ۲۴ ساعت آینده یعنی یک روز کامل نباید هیچ پیامی ارسال کنید.

تبریک: اکانت شما از ریپورت خارج شد و شما می توانید اسم ،

عکس و آدرس خود را مجددا به حالت خود باز گردانید.

مشکل کسمشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند انی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند

خبری خوشحال کننده برایآموزشی

تلگرام در تازه ترین بروزرسانی خود ربات  spambot@ (اسپم بوت) را برای رفع

مشکل ریپورت اسپم کاربران راه اندازی کرده است و شما دیگر نیازی نیست

برای حل مشکل خود به تلگرام ایمیل خارج شدن از حالت ریپورت اسپم ارسال کنید.

 

مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند

پس از انتخاب گزینه start  از منوی باز شده گزینه”!this is a mistake ” را انتخاب کنید.

مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند

سپس گزینه ” yes”  را انتخاب کنید.

مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند

در صفحه جدید با انتخاب گزینه “!No i’ll never do any of this” تایید کنید

که هیچ فعالیتی که باعث اذیت دیگران شود، انجام نخواهید داد.

مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند

در پایان متن کوتاه زیر به زبان انگلیسی را برای مدیران تلگرام ارسال کنید.

Dear Telegram Support,
My Telegram account has been spammed suddenly and I cannot send message to any contacts whom I don’t have their number, if I am the chat starter.
Kindly help to fix the issue and remove the spam report.
Best Regards
مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند
ربات spambot@ دقیقا اعلام خواهد کرد به چه علتی اسپم شده اید و اگر محدودیت
شما دائمی نباشد تاریخ رفع محدودیت اعلام خواهد شد.
مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند
مشکل کسانی که نمی توانند در تلگرام پیام بفرستند
امیدواریم این پست فرانیاز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
آیا می شود نمازهای قضا را دو رکعتی خواند؟

Save