رفتن به محتوای اصلی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

روانشناسی اجتماعی مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط

روانشناسی اجتماعی وجامعه است. روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد

یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی

 

روانشناسی اجتماعی

صاحبنظران ، روان شناسی اجتماعی را در حکم تلاشی

برای درک و توضیح چگونگی تاثیر حضور واقعی

، خیالی یا ضمنی دیگران بر افکار ، احساسات و رفتار فرد می‌دانند.

اصطلاح حضور ضمنی اشاره به فعالیتهای بسیاری دارد که شخص به علت نقش خود

در یک ساختار پیچیده و یا به دلیل عضویتش در یک

گروه فرهنگی به خصوص ، درگیر آنها می‌شود.

روانشناسی اجتماعی

تاریخچه روان شناسی اجتماعی

توجه به تاثیر اجتماع بر فرد و تعامل فرد و جامعه موضوعی نیست که بشر صرفا

در قرن بیستم و با ظهور علم روان شناسی جدید به آن عنایت کرده باشد.

بسیاری از فلاسفه و حکما از زمانهای بسیار دور موضوعات روان شناسی اجتماعی

را به زبان خود و با روشهای مرسوم عصر خویش مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

از نویسندگان غربی نزدیکترین آنان به عصر ما که در این راه کوشیده‌اند،

نام دانشمندان فرانسوی تارد و لوبون از همه بیشتر دیده می‌شود.

 

اینان تحت تاثیر روان شناسی عصر خود به ویژه روان شناسی شارکو ،

رفتارهای اجتماعی را حاصل تقلید و تلقین دانسته و هر یک از دید خود کیفیت نفوذ

اجتماع بر فرد را توضیح داده‌اند. این کوششها بالاخره در دهه اول قرن حاضر به

نوشتن اولین کتابهای روان شناسی اجتماعی توسط راس و مکدوگال از انگلیس

و وونت از آلمان انجامید. از آن تاریخ این دانش اجتماعی به ویژه در امریکا ،

آهنگ رشد پرشتابی به خود گرفت و از جهات مختلف دستخوش تحول و تکامل شد.

 

به مرور روشهای دقیق تجربی در تار و پود این علم رسوخ کرد و نیازهای اجتماعی مسیر آن

را از بحثهای صرفا نظری به جانب حوزه‌های کاربردی مختلف هدایت کرد.

موضوعات اصلی این شاخه در طی صد سالی که از عمر آن می‌گذرد،

تفاوت عمده نکرده است و تغییرات مشاهده شده به منظور استوار سازی روشهای تحقیق و گسترش موضوعات قبلی بوده است.

روان شناسی اجتماعی در طول عمر خود گهگاه با بحرانهایی جدی مواجه شده است

که حملات پیاپی منتقدان در دهه ۷۰ نمونه‌ای از آن است.

در این دوره منتقدان درباره فایده و نیز علمی بودن آن سوالاتی بنیادین مطرح کردند،

اما روان شناسی اجتماعی با درگیر شدن روز افزون در روند حل معضلات اجتماعی به تثبیت موقعیت خود

در میان سایر علوم انسانی و اجتماعی پرداخته است.

روانشناسی اجتماعی

ارتباط روان شناسی اجتماعی با سایر علوم

آنچه مشخص است میان روان شناسی اجتماعی با سایر رشته‌های علوم اجتماعی مرز روشنی وجود ندارد.

روان شناسی اجتماعی با علوم سیاسی و اقتصادی و انسان شناسی فرهنگی همپوشی دارد

و در بسیاری از جنبه‌ها از روان شناسی عمومی قابل تفکیک نیست،

به همین ترتیب با جامعه شناسی نیز نزدیک است. ای. آ. راس نویسنده اولین کتابی

که با نام روان شناسی اجتماعی منتشر شد، یک جامعه شناس بود.

 

این رشته به طبیعت اجتماعی افراد علاقمندی خاصی دارد. برخلاف آن علوم سیاسی

، جامعه شناسی و انسان شناسی فرهنگی در کار خود به نظامهای سیاسی ،

اجتماعی و فرهنگی حاکم بر محیطی که فرد در آن زندگی می‌کند، می‌پردازند.

این رشته‌ها علاقمندند سیر جامعه را بدون آن که توجهی به فرد داشته باشند، پی بگیرند

در حالیکه روان شناسی اجتماعی علاقمند است بداند چگونه هر یک از اعضای جامعه از محرکهای محیط اطراف تاثیر می‌پذیرد.

 

روانشناسی اجتماعی ارتباط مستقیمی هم با روانشناسی و هم با جامعه شناسی دارد.

این رشته تاثیر متقابل فرد با گروه یا جامعه را بررسی می‌کند.

بعبارت دیگر روانشناسی اجتماعی اثری را که جامعه یا گروه بر فرد باقی می‌گذارد مورد مطالعه قرار می‌دهد.

گاه نیز در مورد بعضی از پدیده‌های اجتماعی , مرز مشخصی میان روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی دیده نمی‌شوند

ولی بطور خلاصه باید گفت که در ارتباط با گروه اجتماعی , جامعه شناسی اساساً و بالاخص به رفتار گروه توجه دارد

و روانشناسی اجتماعی به رفتار فرد در وضعیت گروهی علاقه نشان می‌دهد.

از سوی دیگر روان شناسی اجتماعی شاخه‌ای از روان شناسی عمومی است

و هر دو بر یک نکته تاکید دارند؛ طبیعت بشر آن گونه که در شخص نهفته است.

از این رو ، روان شناسی اجتماعی با روان شناسی عمومی همپوشی دارد، ولی با آن یکی نیست.

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی

روش پژوهش در روان شناسی اجتماعی

در این رشته همچون سایر علوم از روشهای معتبر علمی برای بررسی موضوعات مورد نظر استفاده می‌شود.

از آنجا که این شاخه ، از شاخه‌های علوم انسانی است و با روان شناسی و علوم اجتماعی پیوند دارد،

از روشهای رایج در این دو حوزه استفاده می‌کند. مهمترین روشهای مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها

، بسته به نوع موضوع مورد پژوهش ، مشاهده ، مصاحبه و اجرای پرسشنامه را شامل می‌شود.

روش گروه سنجشی و سنجشهای نگرش نیز مانند علوم اجتماعی کاربرد زیادی در این شاخه دارد.

 

در تحقیقات بعمل آمده مطالعه رفتارهای فردی را به روانشناسی , جامعه را به جامعه شناسی

و بالاخره فرهنگ را به مردم شناسی (انسان شناسی فرهنگی), اختصاص داده‌اند,

اکنون رفته رفته به این حقیقت وقوف حاصل گردیده است که تداخل فرد و جامعه و فرهنگ

و تاثیر متقابل آنها آنچنان دائمی و مستمر است که پژوهشگری که قصد مطالعه درباره

یکی از آنها را دارد, بدون مراجعه به دو بحث دیگر نمی‌تواند تحقیق کاملی را ارائه نماید.<

روانشناسی اجتماعی

موضوعات مورد مطالعه در روان شناسی اجتماعی

مسائلی مثل رقابت در گروه , ستیزه , همکاری , سبقت جویی , رهبری و بطور

کلی کنشهای متقابل گروهی از اهم موضوعاتی است که در روانشناسی اجتماعی مورد

بررسی واقع می‌گردد, بنابراین می‌توان حیطه تحقیق در روانشناسی اجتماعی را در موارد زیر خلاصه نمود:

 

  • اثر جامعه در فرد از طریق اجتماعی شدن
  • اثر فرد بر جامعه از طریق پدیده‌هایی مانند رهبری
  • روابط میان افراد و کنشهای متقابل آنها در پدیده‌هایی مثل ستیزه , رقابت , سازگاری و … .

 

رفتار فرد در گروه

رفتار فرد در گروه ، مساله همرنگی ، بررسی نگرش و تغییرات آن ، تاثیر عوامل اجتماعی

روی رفتار مثلا اثر تلویزیون بر خشونت و یا تاثیر جنگها بر روان افراد و … ، توجیه خود

، مساله اسنادها و ارتباطات و … عمده‌ترین مباحث مورد علاقه روان شناسان اجتماعی است.

همچنین روان شناسی اجتماعی با پدیده‌های رایج و جاری اجتماعی به صورت کاربردی درگیر است.

به عنوان مثال مساله استرس و بررسی عوامل اجتماعی موثر در بروز آن در جوامع پیشرفته بسیار

مورد توجه روان شناسان اجتماعی است که در تلاش برای رفع این عوامل مثلا عامل ازدحام

در جوامع پرجمعیت می‌باشند. همچنین در دهه‌های اخیر شاهد خدمات مهم روان شناسان

اجتماعی در زمینه‌های مهمی چون روابط پزشک و بیمار ، واکنش در برابر اطلاعات تشخیصی

، مهار بیماری و تجربه درد بر مبنای نظریه اسنادها بوده‌ایم.

روانشناسی اجتماعی

سرانجام باید به درگیری فزاینده روان شناسان اجتماعی در مطالعه مسائلی اشاره کرد

که از دستگاههای قانونی و نظامهای دادرسی سرچشمه می‌گیرد.

در این حیطه روان شناسان اجتماعی به فرایند محاکمه ، روانشناسی شهادت ،

اعتراف و … پرداخته‌اند. همچنین در فرایند طرح و اجرای مقررات اجتماعی مثلا مقررات

راهنمایی رانندگی از یاخته‌های روان شناسی اجتماعی استفاده بهینه‌ای به عمل آمده است.

روانشناسی اجتماعی مطالعه موضوعات، مشکلات و مسائل مرتبط با روانشناسی وجامعه است.

[۱] روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد

بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. روشن است که تأثیر دیگران بر فرد مستلزم وجود روابط متقابل بین خود با دیگران است،

بنابراین به یک تعریف دیگر روان‌شناسی اجتماعی به عنوان علم مطالعه

رفتار متقابل بین انسان‌ها یا علم مطالعه تعامل انسان‌ها شناخته می‌شود.

 

تعریف دیگری نیز شده است از روانشناسی اجتماعی :

روانشناسی اجتماعی روش مطالعهٔ علمی رفتار و واکنش و عملکردهای

فرد در حضور جمع یا حضور تلویحی افراد است. تفاوت روانشناسی اجتماعی

با جامعه‌شناسی در این است که جامعه‌شناسی کلیات جامعه از جمله آمار، مهاجرت،

نسبت تعداد افراد براساس جنسیت وحرکت جامعه به سوی گرایش خاص را بررسی می‌کند

اما روانشناسی اجتماعی رفتار فرد در جامعه را بررسی می‌کند و تفاوت

آن با روانشناسی عمومی تنها یک تفاوت اعلام شده است که روانشناسی عمومی

به بررسی مسائلی عمومی تر می‌پردازد. کتاب روانشناسی اجتماعی به تألیف

الیوت ارونسون یکی از کتاب‌های معتبر این رشته است. روانشناسی اجتماعی

به مطالعه تمامی حرکات، افکار، رفتارها و کنش‌ها و واکنش‌های فرد در فضای

جامعه می‌پردازد که فرد برای رفع نیازهای جنسی و غریزی خود بروز می‌دهد.

بنابر این اگر برخی رفتارهای فرد در جامعه ناشی از چیزی غیر از رفع نیاز باشد

روانشناسی اجتماعی به آن نمی‌پردازد مثل اقدام فرد به حل یک مسئله ریاضی و یا نفس کشیدن.

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی

 

امیدواریم این پست فرانیاز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
 
همراه ما باشید در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز
روانشناسی اجتماعی در پورتال جامع فرانیاز

 

 

برای این نوشته 0 نظر ثبت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برگشت به بالا