شناخت شخصیت با رنگ و حالت موها در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

شناخت شخصیت با رنگ و حالت موها

تقدیم شما همراهان عزیز مجموعه فال و طالع بینی فرانیاز .

شناخت شخصیت با رنگ و حالت موها

شناخت شخصیت با رنگ و حالت موها

شناخت شخصیت با موها

شخصیت انسان حتی در موهایش پیداست و به راحتی می توان از روی موهای انسان شخصیتش را شناخت.

 

● شناخت رفتار از چگونگی حالت موها

» خانم هایی که موهایشان را از پشت گوش هایشان محکم میبندند انسان هایی گوشه گیر هستند

که اغلب میل به عزلت و تنهایی دارند، این ها راحت به دیگران اطمینان نمیکنند.

 

» خانم هایی که با موهایشان بازی می کنند و گاهی آنها را بالا می بندند،

تا حدی که جزیی از گردنشان مشخص می شود، بیانگر آن است

که آنها از هرچه که آزادی شان را مقید میکند بیزارند و انسان هایی راحت طلب هستند و از برقراری رابطه با مردم خشنودند.

 

» خانم هایی که عادت دارند غالبا موهایشان را دور انگشتانشان بپیچند و بازی کنند،

معمولا خواستار جلب توجه دیگران هستند و دوست دارند که مردم دوستشان بدارند و از آنها تعریف کنند.

 

» خانم هایی که دائما به موهایشان دست می زنند و اسباب سرگرمی آنهاست،

کسانی هستند که نازپرورده و لوس هستند و ماجراجویی و مبارزه طلبی را دوست دارند.

 

● شناخت شخصیت از رنگ مو

» موهای سیاه :

اشخاصی که موهای سیاه دارند، دارای شخصیتی قوی و استوار و پرچذبه هستند،

دوست دارند عصبانیت خود را ظاهر کنند، بسیار ساده و زود عصبانی می شوند و در مقابل امور سخت،

صبر و استقامت زیادی از خود نشان می دهند،

بسیار صبورند و در بسیاری از امور هم خواستار نوگرایی و تجدد می باشند

در تنها چیزی که ممکن است در تغییرش تردید نشان دهند، همان تغییر رنگ موهایشان می باشد ،

چنین افرادی دارای شخصیتی آرام و رومانتیک می باشند.

 

» موهای قهوه ای تیره :

اشخاصی که دارای موهای قهوه ای تیره هستند ذاتا انسان های غریبی به شمار می روند

که گاهی گوشه گیر و گاهی اجتماعی هستند، نسبت به کودکان علاقه زیادی نشان می دهند

و حتی با آنها بازی هم می کنند ، از راه های بسیار ساده به دنبال کسب شهرت هستند

و بعضی اوقات خجالتی هستند ، گاهی هم بی باک هستند و می توان گفت انسان هایی متجدد میباشند

و بسیاری از اوقات هم به تغییر دادن رنگ موی خود علاقه نشان می دهند

زیرا احساس خستگی و تکراری بودن نسبت به هر چیز که در اطرافشان است میکنند.

 

» موهای خرمایی مایل به قرمز :

این افراد انسان هایی بسیار غریب و عاطفی بشمار می روند

و گاهی هم بدذات می شوند ، بدبین و بدچشم نسبت به هر چیزی و در تصمیمات خود عجول و شتابزده و همه شاهدند

که آنها اشخاصی هستند مغرور به علم خود و مردان ثروتمند و زیبا آنها را براحتی جذب می کنند

و با علم به اینکه زیبایی فانی و از بین رفتنی است، آنها عاشق زیبایی هستند.

 

» موی بور :

افرادی که دارای موهای بور هستند شخصیت شان به زیبایی شان وابسته است ،

انسان هایی هستند با اعتماد به نفس بالا و غالبا از آنچه می بینند دستپاچه و هول میشوند ،

انسان هایی بسیار اجتماعی هستند که دوست دارند با هر شخص غریبه ای آشنا شوند

و مردم را خیلی دوست دارند ، بعضی از آنها به زیبایی شان مینازند و به خاطر رنگ موهایشان مغرور میشوند !

 

گرد آوری : بخش فال و طالع بینی

 

منبع:falgoo.net

Save