روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها یکی از شگفتی های آفرینش، وجود تفاوت ها بین زنان و مردان است.

بیولوژیست ها و پژوهش گران، پس از بررسی و تحقیق های متعدد، به این نتیجه دست یافتند

که رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از صفت های اصلی به صورت ذاتی،

با هم فرق داشته و تحت تاثیر جنسیت، به گونه ای متفاوت از یکدیگر، عمل می کنند.

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

تفاوت های بیولوژیکی

نـه تـنـه سـاخـتـار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت می باشد، بلکه مـردان

و زنان از مغزشان بطـرز مــتفاوتی استفاده می کنند. در مغز زنان اتصالات و ارتباطات

بیشتری بین دو نیمکره چپ و راست وجود داشـته کـه بـه آنــها این توانایی را می دهد

تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند. از طرف دیگر در مردان

ارتبـاط کمتری بین دو نیمکره مغزشان وجود داشته و به آنها این قابلیت

را میدهد تا دارای مهارت بیشتری در استدلالهای انتزاعی و هوش دیداری فضایی باشند.

بیشتر عادات مردان و زنان را می توان توسط نقش آنها در روند تکامل توضیح داد.

بـا وجود آنکه شرایط زندگی تغییر کرده باز هم زنان و مردان تمایل دارند

از برنامه بیولوژیکی خـود پیـروی کننـد.

 

مـردان قـادر هستـند تــا مسیر حرکت

خود را بخاطر بسپارند. زیـرا در گذشته مردان می بـایـست شـکـار

خـود را ردیـابـی کـرده و آن را گـرفتــه و بـه خـانــه باز میگرداندند در حالی که زنان

دارای دید محیطی بهتری می باشند که بـه آنـها کمک می کند اتفاقات

پیرامون مـنـزل خـود را زیـر نـظـر گـرفـتـه و خـطـر در حـال نـزدیـک شدن

به خانه را شنـاسایی کنند. مـغز مــردان برای شکار کردن برنامه ریزی شده

که حـوزه دید محدود و بـاریـک آنـها را توجـیـه مـی کند امـا مـغـز زنـان قـادر اسـت

دامـنـه اطـلاعات وسیـعتری را رمزگشایی کند.

مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان بوده اما مردان بهتر می تـوانند

این حس را پنهان سازند. نمایان ساختن حس حسادت در زنان احتمالا به همان

روحیه ای بر می گردد که در خود احساس ضعف نموده و انتقاد

از خود داشته و به دوست داشتنی بودن خود مطمئن نیستند.

 

مـردان صداهای گوشخراش، دست دادن محکم و رنگ قرمز را ترجیح میدهند.

مـردان در حل مسائل فنی بهتر می باشند. زنان دارای گوش تیزتری میباشند و هنـگام

صحبت کردن از واژه های بیشتری استفاده می کنند و در تکمـیل

و اتـمام وظـایف بطور مستقل بهتر از مردان می باشند.

هنگامی که مردان وارد اطاق می شوند بدنبال راه خروج می گردند،

خـطـر احـتمالی را برآورد کرده و راههای گریز را می سنجد. در حالیکه زنان

به چهره میهمانان توجه می کنند تا پـی ببرند که میـهمانـان چه کسانی بوده

و چه احساسی دارند. مردان قادر می باشند تا اطلاعات را طبقه بندی کرده و

در مغزشان ذخیره کنند. زنـان تمایل دارند تا اطلاعات را بارها و بارها در مغزشان

مرور کنند. هنگامی که زنان مشکلاتشان را بـا مـردان در میان می گذارند

دنبال راه حل نمی گردند آنها تنها نیاز دارند تا فردی به حرفهایشان گوش دهد.

 روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

تفاوتهای روانشناسی

 روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

 روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

مردان موقعیتها و اوضاع را بطور کلی درک می کنند و تفکر کلی و جـامع دارند در حالی

که زنان موضعی می اندیشند و به روی جزئیات و نکات ظریف تمرکز می کنند.

مردان سازنده و خلاق می باشند. آنـهـا ریسک پذیـر بـوده و بـدنبال تجربه های

جدید می باشند در حالی که زنان با ارزشترین اطلاعات را برگزیده و آن را به نسل بـعد انتقال می دهند.

مردان در تفکرات و اعمالشان استقلال دارند در حالی که زنـان تـمـایل دارند از عقاید پیشنهادی دیگران پیروی کنند.

 

ارزیابی زنان از خودشان در سطح پایینتری از مردان می بـاشد. زنـان تـمایل دارند

از خودشان انتقاد کنند در حالی که مردان بیشتر از عملکرد خودشان رضایت دارند.

و شاید این موضوع به تربیت خانوادگی و فرهنگ رایج مرتبط باشد که سعی دارند

دختران خود را بسیار مورد رضایت دیگران و خوشایند اطرافیان رشد دهند. و بیش از

آنکه پذیرش بی قید و شرط را به آنان بیاموزند خود انتقادی و عدم رضایت از خود را آموزش می دهند.

 

مردان و زنان دارای معیارهای متفاوتی برای رضایتمندی در زندگی می باشند.

مردان برای شغل مناسب و موفقیت در کارها و زنان به خانواده و فرزندان ارزش قائل می باشند.

زنی که از نظر شوهرش پذیرفته و کورد اعتماد است نگرش های مثبتی

به خود دارد و بخش عظیمی از اهداف او را روابط خوب و دوستانه با اطرافیان تشکیل می دهد

مردان نیاز مبرمی دارند تـا بـه اهـدافشـان جـامـه عـمـل بـپـوشانـند

اما زنان رابطه با دیگران را در درجه نخست اهمیت قرار می دهند.

هنگامی که زنان مشکلاتشان را بـا مـردان در میان می گذارند

دنبال راه حل نمی گردند آنها تنها نیاز دارند تا فردی به حرفهایشان گوش دهد.

مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان نیـز بـیشتر بـه سـلامتـی خود اهمیت می دهند.

زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می کنند.

بر خلاف تصور عام مردان بیـشتر از زنـان حـرف زده و بیشـتر سـخنــان دیگران را قطع می کنند.

مردان و زنان دارای حس حسادت یکسان بوده اما مردان بهتر می تـوانند این حس را پنهان سازند.

نمایان ساختن حس حسادت در زنان احتمالا به همان روحیه ای بر می گردد که در خود

احساس ضعف نموده و انتقاد از خود داشته و به دوست داشتنی بودن خود مطمئن نیستند

 

بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود:

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

 

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها
۱- دیدگاه زنان و مردان نسبت به مسائل زناشویی کاملا متفاوت است
حتما شنیده اید که رابطه زناشویی در زنان با عواطف مثبت و احساسات

گره خورده است در حالی که در مردها، بیشتر جنبه های فیزیولوژیک دارد.

این شاید مهم ترین تفاوت زن و مرد باشد که خیلی وقت ها در زندگی مشترک نادیده می ماند و دلخوری هایی را به وجود می آورد.

 

۲ – زنان تشریفات را دوست دارند.
مردان کمتر تشریفاتی هستند.

 

۳ – استقلال برای مردان اهمیت بسیاری دارد
مردها می خواهند که در مورد مسائل مالی و معاملات و سایر موارد مشابه، مستقل عمل کنند.

مخالفت همسر یا عدم توجه او به این نکته، می تواند مشکلات و موانعی در زندگی مشترک

ایجاد کند زیرا مرد تصور می کند که به احساس استقلالش، لطمه خورده است.

 

۴ – زنان، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان می دهند.

مردان، هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، بیشتر تمایل نشان داده و استعداد بیشتری برای ارائه دلیل و منطق دارند.

 

۵ – زنان می خواهند مورد حمایت باشند و به این حمایت اهمیت می دهند
اگر زن حس کند از طرف همسرش مورد بی توجهی و بی مسئولیتی قرار گرفته، به

شدت آزرده می شود و واکنش های عاطفی شدید نشان می دهد. زیرا آنچه برای زن ها اهمیت دارد،

آن است که حس کنند همسرشان به آنان احترام می گذارد،

بی وقفه به آنها توجه دارد و سلامت، شادابی، عقاید و حتی تغییرات او برایش مهم است.

 

۶ – زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پذیرند.

مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند.

 

۷ – مدیریت خانه برای مردها بسیار مهم است
تقریبا در تمام فرهنگ ها مرد به عنوان قدرت اول خانواده شناخته شده است.

مردها می خواهند هسته و ستون اصلی خانواده باشند و در خانواده هایی که زن بدون

نظرخواهی و مشورت همسرش درباره مسائل خانوادگی تصمیم می گیرد، معمولاً

مشکلات زیادی مشاهده می شود که سرکوب شدن اعتماد به نفس مرد را می توان یکی

از این ناراحتی ها دانست. البته این که مرد، قدرت اول خانواده باشد بدان معنا نیست که

مرد، در یک نقش دیکتاتوری ظاهر شود بلکه منظور از این مسئله مدیریتی است که باید بر عهده مرد قرار بگیرد.

 

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

مهم ترین تفاوت زن و مرد تفاوت در دیدگاه آنها نسبت به مسائل زناشویی است

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

۸ – ترس زنان بیشتر است تا خشم شان.

مردان بیشتر از این که بترسند، خشمگین می شوند.

۹ – صحبت کردن و ارتباطات اجتماعی برای زنان مهم است
زن ها با دور هم جمع شدن و صحبت کردن، بسیاری از نگرانی ها، استرس ها و ناراحتی های

خود را تعدیل وتخلیه می کنند. تمایل به ارتباطات اجتماعی و حرف زدن در زنان بیشتر از مردان است.

به همین دلیل چنانچه درک و آگاهی زن و مرد، نسبت به این خصوصیت ضعیف باشد،

مطمئناً آنان را دچار سوء تفاهمات جدی در زندگی مشترک خواهد کرد.

۱۰- زنان تحمل بیشتری در برابر رنج بدنی نشان می دهند تا رنج روحی.مردان

در برابر رنج روحی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.

۱۱- نگاه مردان به مسائل، کلی تر است

مردها معمولاً وارد جزئیات و نکات ظریف نمی شوند، در حالی که زن ها به عمق

مسائل و اجزاء ریز در ارتباطات و دیگر موارد، توجه زیادی دارند. معمولا این خصوصیات

زن و مرد، موجب می شود زن تصور کند مرد در باره بسیاری از مسائل بی دقت و

بدون توجه است و مرد نیز همسرش را فردی حساس و ریزبین بداند که همیشه

ذهن خود را برای موارد و مسائل پیش پا افتاده و کم اهمیت، درگیر و مشغول می کند.

۱۲ – زنان سعی دارند فرزندانشان، همواره راضی و راحت باشند.
مردان، فرزندانشان را برای استقلال، مقابله با خطر و سختی ها آماده می سازند.۷

جذابیت های جسمی و آراستگی برای مردها بسیار اهمیت دارد.

۱۳ – جذابیت های جسمی و آراستگی برای مردها بسیار اهمیت دارد
مردها بیش از زن ها تحت تأثیر جذابیت های جسمی و آراستگی زن قرار می گیرند

که این نیز یکی دیگر از تفاوت های مهم آنهاست.

۱۴ – مادر، همه فرزندان خود را به طور تقریبی یکسان دوست دارد؛

مهر و محبت او مشروط به اطاعت و بروز استعداد نیست.
پدران، فرزندانی را که از آنان حرف شنوی داشته و در امر تحصیل،

اجتماعی و حرفه اش موفق تر باشند، بیشتر دوست دارند.

۱۵ – زن ها عاطفی تر از مردها هستند

یکی دیگر از تفاوت های عمده بین زن و مرد، عاطفی تر بودن زنان است و

این انتظاری است که زن ها، از مردها نیز دارند! مثلاً زنی که همواره تاریخ دقیق روز ازدواج ،

تاریخ تولد همسر، مکان آشنایی و … را به یاد دارد و چه بسا به مناسبت آنها، برای

همسر خود، هدیه هایی هم تهیه کند، وقتی با شوهری روبه رو می شود که نسبت

به این مسائل بی اعتنا یا فراموشکار است،

پیش از هر چیز فکر می کند که همسرش نسبت به او بی علاقه و بی اهمیت است.

۱۶ –  زنان در انتخاب همسر، مسایل بسیاری از جمله: وضع مالی، آینده، موقعیت اجتماعی، شغلی و … را در نظر می گیرند.

مردان سریع تر و راحت تر از زنان، درصدد ازدواج با همسر مورد علاقه شان برمی آیند.

۱۷ – در چهره زنان، هنگام گفت و گو حالت های ترس، خشم، تعجب، آرامش، اضطراب و لذت به خوبی قابل رویت است.
مردان در هنگام گوش دادن، خونسرد بوده و چهره شان دچار تغییرهای زیادی نمی شود.

۱۸ – زنان هنگامی که اندیشه های غم انگیز و ناراحت کننده ای دارند، واکنش های

هیجانی تر و احساسی تری را نسبت به مردان از خود بروز می دهند.
مردان در برخورد با افکار غم انگیز و رویدادهای ناراحت کننده، احساس های

خود را بروز نداده یا کمتر بروز می دهند.

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

وجود تفاوت ها در زن و مرد باعث کامل شدن آنها میشود

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

 

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

از مقایسه خصوصیات و ویژگی های زنان و مردان، می توان نتیجه های زیر را به دست آورد:

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها
۱ – زنان و مردان، مکمل یکدیگر هستند؛ ویژگی مردان، کمبودهای زنان و ویژگی های زنان، کمبودهای مردان را تکمیل می کند.

۲ – وقتی زن و مرد تفاوت های یکدیگر را بدانند و آنها را بپذیرند، ارتباط قوی

و موثری بین آنان برقرار می شود و عشق، فرصت شکوفایی پیدا می کند.

۳ – یکی از علت های اصلی ستیزه ها و کشمکش های دائمی، عذاب آور و

جان فرسا بین زن و شوهرها، این است که مردان، زنان را با “ویژگی های خود

” ارزیابی می کنند و زنان، مردان را با “مقیاس خود” می سنجند. سنجش مایعات با متر و

منسوجات با لیتر، همان قدر صحیح است که مردان و زنان، خصوصیات خود را با یکدیگر مقایسه کرده و به سنجش و ارزیابی هم بپردازند.

۴ – زنان در برخورد با مسایل و مشکلات، به جزئیات، توجه بیشتری داشته

و احساسی تر عمل می کنند، ولی مردان در مقابله با مشکلات و مسایل، کلی نگری کرده و منطقی تر عمل می کنند.

۵ – در قیاس بین ویژگی های زنان و مردان، نبایستی فکر کنیم که خصوصیات مردان،

از خصوصیات زنان بهتر است و یا برعکس.ممکن است هرکدام دریک ویژگی برتر باشد و در ویژگی دیگر اینطور نباشد.

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

تفاوت زن و مرد از نظر روانشناسی

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

گاهی از وجود تفاوت های فردی بین انسان ها، چه کودکان و چه بزرگسالان،

به اندازه خلقت انسان قدمت دارد. زیرا انسان های اولیه زمانی که در غارها یا

جنگل ها زندگی می کردند، از متفاوت بودن یکدیگر کاملاً آگاه بودند، بدین صورت که

وقتی به هم می رسیدند بلافاصله زور بازوی یکدیگر را تخمین می زدند؛ اگر طرف مقابل

را ضعیفتر از خود می یافتند فوراً طعمه اش را از دستش می گرفتند و برعکس،

اگر در می یافتند که حریف پنجه پر زورتر از آنها دارد، فوراً از سر راهش کنار می رفتند.

اگر تاریخ را ورق بزنیم در هیچ دوره ای نخواهیم دید که انسان ها خواه به صورت

رسمی و خواه به صورت غیر رسمی، اعضاء جامعه خود را گروه بندی نکنند و برای هر

گروه ویژگی های خاص قائل نشوند. در ادبیات کهن و واقعاً غنی سرزمین خود نیز می بینیم

که مسئله تفاوت های فردی مطرح بوده و از همه کس انتظارات یکسانی نداشته اند.

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند / مولوی

 

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

علاوه بر تفاوت های فردی بین انسان ها به طور کلی،

و بین زن و مرد نیز به طور اخص تفاوت های بارز چشمگیری از نظر جسمانی و روانی وجود دارد

و همین امر توجه متخصصین و صاحب نظران را به خود جلب کرد و نقطه عطفی در باب انجام مطالعات

در مورد زن ها و مقایسه آن با مردها شد. مطالعه جنسیت و تفاوت های جنسی همواره مورد

توجه و علاقه پژوهشگران بوده است. روان شناسان در بررسی تفاوت های جنسی توجه خویش

را به زنان معطوف کردند، اما چون بیشتر این پژوهشگران مرد بودند

به طور طبیعی فعالیت های پژوهشی آنان نیز متأثر از جهت گیری های جنسی آنان بود.

در این پژوهش ها دانشمندان بر این باور بودند که عالی ترین قابلیت های ذهنی در قطعه پیشانی مغز است.

در پژوهش های آن زمان نیز به این موضوع تأکید می شد که مردان قطعه پیشانی بزرگتری نسبت به زنان دارند.

اما چند سال بعد، دانشمندان به این باور رسیدند که عالی ترین قابلیت های ذهنی نه در قطعه پیشانی که در قطعه آهیانه ای مغز است.

ناگهان در نهایت شگفتی و برخلاف یافته های پژوهشی پیشین، پژوهشگران پی برده اند که قطعه پیشانی زنان بزرگتر است،

همچنین پژوهش ها نشان داد که اندازه قطعه آهیانه مغز زنان نیز بزرگتر است.

دومین جنبه تفاوت های جنسی که مورد توجه پژوهشگران پیشین قرار گرفت، مقیاس هوش بود.

آنها معتقد بودند که مردان از نظر بهره وری هوش در دو انتهای بالاتر و پائینتر منحنی زمان قرار دارند،

در حالی که تجمع زنان از نظر بهره هوشی، نزدیک به میانگین است. در صورتی که تحقیقات بسیار متعدد

و گسترده ای که بعداً انجام شد نشان داد در عملکرد کلی هوش،

تفاوتی بین زن و مرد نیست ولی در عملکردهای اختصاصی تفاوت وجود دارد.

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان

باورهای قالبی، همانا ذهنیت های ایستا و ثابتی هستند که پایه های عملی ندارند و مردم به مردان یا زنان نسبت می دهند،

به عبارت دیگر مردم پیشاپیش ویژگی های خاصی را به دو جنس نسبت می دهند.

امروزه در دانشگاه های برخی کشورها این باور رواج دارد که زنان با مردان از لحاظ روان شناختی و فیزیولوژیکی تفاوت دارند.

به علاوه تحقیقات امروزی نشان می دهد که این باورهای قالبی از سال ۱۹۷۲ تاکنون تغییرات محسوسی نداشته است.

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

اکثریت مردم صفات زیر را از ویژگی های جنس زن می دانند:

محافظه کار و خویشتن دار
دلواپس عواطف و احساسات دیگران
دارای گرایشات دینی عمیق
میل به امنیت خواهی فراوان
تمایل و علاقه شدید به هنر و ادبیات
به سادگی، عواطف لطیف را به زبان آوردن

 

و خصوصیات زیر را به مردان نسبت می دهند:

بسیار مستقل است.
پرخاشگر و سلطه طلب است.
به سادگی تحت تأثیر قرار نمی گیرد.
عمیقاً شیفته ریاضیات و مقولات علمی.
در برابر بحران ها، خویشتنداری خود را حفظ می کند.
در بسیاری از زمینه ها فعال بوده و تمایلات رقابت جویی عمیقی دارد.
تقریباً بسان یک رهبر عمل می کند.
معتمد به نفس بوده و بسیار جاه طلب است.
عمیقاً به آداب و شیوه های جهان آگاه است.

برخی کلیشه ها نه تنها در قیاس با سایر فرهنگ ها متفاوت است بلکه این موضوع در میان نژادها و طبقات اجتماعی نیز تفاوت دارد.

مثلاًً کلیشه هایی سفید پوستان و رنگین پوستان متفاوت هستند. روان شناسانی چون «لاندرین»، با توجه به تحقیقاتی که انجام داده اند

به نتایجی نیز دست یافته اند. مثلاً وی زمانی که زنان سفید پوست را با زنان سیاه پوست مقایسه می کرد

به کلیشه های چون وابستگی بیشتر، احساساتی بودن بیشتر و هوشمندی بیشتر دست یافت

در صورتی که زنان سیاه پوست را خرافاتی و ستیزه جو یافت.

 

دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان

همانطور که در مورد زنان کلیشه هایی رواج دارد، این مسئله در مورد مردان نیز صدق می کند.

ویژگی های ایده آل اجتماعی مردان باید شامل صفاتی چون پرخاشگری،

استقلال و خودکفایی، غیر احساسی بودن و اعتماد به نفس باشد.

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که چهار عامل اصلی در پایداری باورهای قالبی در مورد مردان نمود آشکار دارند:
۱) مردانگی طلب می کند که هرگونه خصوصیات زنانه از مردان دور باشد.
۲) مردان باید نماد «چرخ بزرگ» باشند. مرد باید کامیاب شود و همگان به دیده احترام به او بنگرند و نان آوری بزرگ باشد.
۳) مرد باید نماد اعتماد به نفس، نیرومندی و خود اتکایی باشد.
۴) مرد باید پرخاشگر و قدرتمند باشد و از ابراز خشونت و جسارت ابایی نداشته باشد.

 

تغییرات نقش های مردان

القائات گذشته با هنجارهای امروزی مردان متفاوت است.

در گذشته مرد ایده آل کسی بود که قدرت پرخاشگری داشته باشد.

لیکن امروز این صفت سرزنش می شود، به علاوه در گذشته مرد می بایست

در فضای کاری، قاطعیت و خشونت از خود نشان دهد،

لیکن امروزه هنر در این است که شخص هر چه بیشتر با همکاران خویش هماهنگ و همسو باشد.

نقش های سنتی مردان توسط جامعه شناسان و انسان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است.

امروزه اوضاع دگرگون شده است،

زیرا کار کردن در کارخانجات و شرکت ها و موفق شدن، مستلزم ویژگی هایی می باشد

که به جای زورمندی محتاج ظرافت و هوشمندی است.

مرد امروزی باید به طور مطلوب با همکاران خویش تعامل داشته باشد

و با مساعدت آنان به اهداف عالیه خویش برسد.

به علاوه مردان امروزی باید خویشتن دار باشند

، لیکن باید حساسیت های عاطفی خویش را نیز ابراز نمایند.

 

مقایسه روان شناسی زن و مرد

گوهر وجودی زن و مرد یکی است، هر دو انسانند و طبیعتاً با یکدیگر شباهت های بسیار دارند،

ضمن آنکه در مواردی با یکیگر تفاوت دارند. متأسفانه پژوهش ها و گرایش های علمی بیشتر

به تفاوت های زن و مرد، و نه بر شباهت های آنها تکیه دارد.

افزون بر آن جنس زن و مرد در پاره ای از ویژگی ها همپوشی های زیادی را نشان می دهند

که در این مورد باید به توزیع فراوانی این ویژگی ها در دو جنس توجه کرد و دریافت

که میانگین نمره های هر گروه در مقایسه با دیگری در آزمون های مربوطه چه میزانی است.

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها

روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها
امیدواریم این پست فرانیاز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
 
همراه ما باشید در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز
 
روانشناسی زنان و مردان وتفاوتهای انها