مشاوره روانشناختی  در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

مشاوره روانشناختی , همکاری کردن و رأی و نظر تخصصی دیگران را برای انجام دادن کاری خواستن است.

مشاوره روانشناختی

مشاوره روانشناختی

مشاوره روانشناختی:معنای لغوی مشاوره روانشناختی،

 

مشاوره روانشناختی اقدامی حمایتی بر پایهٔ علوم روان‌شناسی در حمایت از فردی است

که آسیب دیده یا در معرض آسیب قرار دارد.مشاوره روانشناختی  کاری تخصصی است.

 

برخی ابعاد مشاوره عبارتند از:

مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده، مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی، مشاوره ژنتیک، و…

که در این میان مشاوره ژنتیک از زیر مجموعه های علم روانشناسی نمی‌باشد.

 

مشاوره روانشناختی

مشاوره رونشناختی اقدامی

حمایتی بر پایهٔ علوم روان‌شناسی در حمایت از فردی است که آسیب دیده یا در معرض آسیب قرار دارد.

مشاوره، کمک مشورتی، فکری و اطلاعاتی همراه با آزادی دادن در گزینش راه حل و احترام،

با استفاده از دانش روان‌شناسی به فردی است که در شرایط انتخاب راه حل و تصمیم‌گیری

قرار دارد یا در سازگاری با محیط اطراف خود دچار مشکل است.

مشاوران با بهره‌گیری از مهارت‌های گوناگون روان‌شناختی، مانند روانکاوی، می‌کوشند

به مراجع، در جهت تخلیهٔ هیجانی، غلبه بر هیجانات منفی، سازگاری و گزیدن راهکار برای مسائل، یاری رسانند.

مشاوران، با استفاده از مهارت‌های کلامی و روان‌شناختی خود،

از راه سعی در تقویت عزت نفس، تفکر مثبت و احساس سلامتی روان، تقویت قدرت روحی و آگاهی‌بخشی،

به حل مشکل مددجو توسط خود او و با توجه به تفاوت‌های فردی و شرایط وی، کمک می‌کنند.

مشاوره دارای ابعاد و انواع بسیار و گسترده‌ای است؛

به طور عمومی‌مشاوره تخصصی از رشته‌ها و مهارت‌های زیر مجموعهٔ روانشناسی است.

برخی ابعاد مشاورهٔ روانی عبارتند از:مشاوره تحصیلی، مشاوره خانواده،

مشاوره شغلی، مشاوره توانبخشی، مشاوره ژنتیک، و… که در این میان مشاوره ژنتیک

از زیر مجموعه‌های علم روانشناسی نمی‌باشد.در این مقاله، به مشاورهٔ روان‌شناختیپرداخته می‌شود.

وظیفهٔ مشاور به عنوان شخصی که داری مهارتهای علمی روان‌درمانی (البته به جز دارودرمانی) است،

یاری رساندن و ارائهٔ راه حل به مراجع دربارهٔ مشکلاتی است که مراجع در شغل،

روابط، احساسات و دیگر امور خود مطرح می‌کند. رشتهٔ دانشگاهی مشاوره،

در ایران، دارای مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

مشاوره روانشناختی:معنای لغوی مشاوره روانشناختی، همکاری کردن

و رأی و نظر تخصصی دیگران را برای انجام دادن کاری خواستن است