عکس پروفایل خداحافظی تلگرام و اینستاگرام

عکس پروفایل خداحافظی یکی از غمگین ترین حالت برای پروفایل خداحافظی هست

بعضی وقت ها راهی جز قرار دادن عکس خداحافظی نیست به زبان اوردن این امر خیلی دشوار هست

عکس پروفایل خداحافظی را می توانید از اینجا دانلود کنید

عکس پروفایل خداحافظی

عکس پروفایل خدانگهدار

 

عکس پروفایل خداحافظی

پروفایل خداحافظی

عکس پروفایل خداحافظی

عکس پروفایل خداحافظی

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل خداحافظی

 

چه زیبا ! گفتم دوستت دارم ! چه صادقانه پذیرفتی !
چه فریبنده ! آغوشم برایت باز شد ! چه ابلهانه ! با تو خوش بودم !
چه کودکانه ! همه چیزم شدی ! چه زود ! به خاطره یک کلمه مرا ترک کردی !
چه ناجوانمردانه ! نیازمندت شدم ! چه حقیرانه! واژه غریبه خداحافظی به من آمد !
چه بیرحمانه ! من سوختم

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز

پروفایل خداحافظی

 

التماس مال دیروز بود ! مال وقتی که ساده بودم !
امروز . . .
می خواهی بروی ؟
هیس !
فقط خداحافظ . . . !

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

پروفایل خداحافظی

 

عکس پروفایل خداحافظی

و من از تو جدا ماندم ولی ای کاش میمردم !
برو دیگر که دل از غم رها کردم . . .
خداحافظ ، که دیگر بر نمیگردم . . .

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

پروفایل خداحافظی

 

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم
و کابوس خداحافظی را می دیدم اکنون شد آنچه نباید می شد
خداحافظ دلیل بودنم خداحافظ…

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

پروفایل خداحافظی

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

پروفایل خداحافظی

 

ببین مرا چه گونه جادو کردی ؟ هنوز هم نمی توانم آن گونه که بودم ، باشم .

هنوز هم نمی توانم ، روزها بعد از نبودنت انسان دیگری را آنگونه که تو را ساختم برای خود بسازم

سخت ست اما خداحافظ . . .

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

پروفایل خداحافظی

عکس پروفایل خداحافظی

تو که می دانستی با چه اشتیاقی خودم را قسمت می کنم
پس چرا زودتر از تکه تکه شدنم جوابم نکردی
برای خداحافظی خیلی دیر بود خیلی !

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

استیکرز خداحافظی

 

زیر آوار آخرین حرفت جا مانده ام !
لعنتی ! نمی دانی “خداحافظت” چند ریشتر بود…

 

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

خداحافظ عشقم

 

حالا که رفتنی شده ای !
باشد قبول لااقل این نکته را بدان
آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید دلم بود
نا مهربان خداحافظ

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

خداحافظ برای همیشه

 

می رم ولی این و بدون
چشم انتظارت می شینم
می رم ولی گریه نکن
نذار از عشقت بمیرم
می رم تو اوج بی کسی
با عکست آروم بگیرم
::
::
خداحافظ ای قصه ی عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن دل
خداحافظ ای عطر شعر شبانه
خداحافظ ای همنشین همیشه
خداحافظ ای داغ بر دل نشسته
تو تنها نمی مانی ای مانده بی من
تو را می سپارم به دل های خسته

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل خداحافظ رقیق

 

عکس پروفایل خداحافظی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

خدانگهدار یا همون خداحافظ