عکس پروفایل متولدین اسفنددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین اسفند را برای شما عزیزان در فرانیاز گذاشتیم،همراه فرانیاز باشید.

عکس پروفایل متولدین اسفند

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند

زن متولد اسفند

ظرف عسلی است که قدری فلفل به داخل آن ریخته شده است. از بسیاری جهات بی‌نظیر است.

ناراحت‌‌ترین مردها در جوار زن اسفند احساس آرامش می‌کنند.

سخت رویائی و خیالباف است، به کودکان خویش عشق می‌ورزد.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند

مرد متولد اسفند

به هیچ عنوان حد وسط ندارد، یا منفی کامل است یا مثبت کامل، از کم کاری و خونسردی او نرنجید،

هفته‌ای دو سه بار به او بگوئید دوستش دارید. متعصب نیست و هرگز به قضاوت نمینشیند

و تا زمانیکه به مطلبی پی نبرده باشد نظریه‌ای ابراز نمی‌دارد.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

خصوصیات کلی متولدین اسفند ماه

بسیار حسّاس و رؤیایی ، دارای حسّ ششم ، خیلی ظریف و نرم عمل میکند ، اهل آرامش و ملایمت ، همیشه موافق ،

سازش‌کار و دارای تخیّلات شدید ، اصلاْ واقع بین نیست ، سازگار ، زود رنگ عوض می کند ،

احساساتی ، قابل انعطاف ، دارای افکار غیر واقعی و غیر منطقی ، بسیار متین و آرام ، کم عصبانی می شود ،

مهربان ، علاقه مند به موسیقی ، عاشق صلح و آرامش ، کم انرژی ، ساده‌لوح ، پول دوست ، مرموز ، داستان‌پرداز قوی

، نیکوکار خجالتی ، خواستار تشویق و حمایت ، زود رنج ،

از نظر جسمی ضعیف ، دو دل ، ترسو ، خیلی حسود

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

خصوصیات کلی متولدین اسفند ماه

باریک بین و دقیق ، خیالباف ، نا امید ، اهل نامه نگاری ، علاقه زیادی به جشن ‌تولّد ، یا منفی کامل است یا مثبت کامل ،

دارای صبر ایّوب است ، گاهی اوقات واهی و پوچ گرا ، نازنین ولی ‌ناقلا ، اهل معنویّات ، به دخترانش علاقه زیادی دارد

، غم‌گرا ، خواستار نوازش ، احساس آرامش می‌دهد

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.

عکس پروفایل متولدین اسفند درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی.