عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن را برای شما عزیزان در فرانیاز گذاشتیم،همراه فرانیاز باشید.

عکس پروفایل متولدین بهمن

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

زن متولد بهمن

بسیار غافلگیر کننده، سزیع الانتقال، دارادی حس پیش بینی،

کنجکاو، رفیق باز و کم علاقه به آداب و رسوم،

در عشق خود بسیار جدی و وفادار است اما قادر به ابراز آن نیست. او متعلق به همه جا همه کس است

اما د رعین حال از آن هیچکس نمی‌باشد.

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

مرد متولد بهمن

دارا دوستان زیادی است، از اقرار به نقطه ضعف‌های خود منزجر است.

حسود و سوظنی نیست، هارت و پورت و هیاهو دارد.

دیر ازدواج می‌کند و در بیماری وسواس است. ذاتآ اجتماعی است

و افکاری را در سر می‌پروراند که اصلآ عملی نیستند.

عشق اول خود را برای تمام عمر در خاطر نگه می‌دارد.

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

خصوصیات کلی متولدین بهمن ماه:

بسیار حسّاس ،  استوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و تودار ، بدون ریا و تزویر ،

انسان واقعاْ خوب ، دانا ، خونسرد ، رک گو ،

روی خودش بیش از دیگران حساب می کند ، مستقل ، منطقی ، عاشق بشریّت و انسانیّت ، فکر دیگران را می‌خواند ، ثابت قدم ،

آرامش دوست ، کمک رسان ، آسان زندگی می کند ، پرسه زدن را دوست دارد ، دارای حسّ ششم قوی ، علاقه مند به دوستان

، آزادیخواه ، بلند پرواز ، رام نشدنی ، هر جا برود بر می گردد ، جاه طلب ، از اقرار به گناه منزجر است ،

دوستان بسیار زیادی دارد ، رازدار و تو دار ، اجتماعی ،

تا حدودی خودخواه و مغرور ، انتقاد را قبول ندارد

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

خصوصیات کلی متولدین بهمن ماه:

فرشته خو ، از تعریف لذّت می برد ، راه و روش خود را به طور دائم تغییر میدهد ،

منافع خود را به خاطر دیگران به خطر می اندازد ،

سخاوتمند مخصوصاْ در دوستی ، دوستی او عمیق و شکوهمند است ،

ولخرجیش از روی عقل است ، خوش قلب و مهربان ،

کم‌حافظه ، بهترین مشاور ، پرحرکت و بی‌قرار ، کم علاقه به اصول سنتّی و قدرشناس .

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل متولدین بهمن درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی