عکس پروفایل طبیعت  درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس پروفایل طبیعت را برای شما عزیزان در فرانیاز گذاشتیم،همراه فرانیاز باشید.

عکس پروفایل طبیعت

عکس پروفایل زیبای طبیعت

عکس پروفایل زیبای طبیعت

عکس پروفایل زیبای طبیعت

عکس پروفایل زیبای طبیعت

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت

از شعر
و استعاره و تشبیه برتری
با هیچ کس جز تو ،
نسنجیده ام تو را

قیصر ﺍﻣﯿﻦ ﭘﻮﺭ

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

خوشبختی یعنی
در خاطر کسی ماندگاری
که لحظه های نبودنت را
با تمام
دنیا معامله نمیکند

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

در “اردیبهشت” تا میتوان
دچار باید شد به یکدیگر
هوایش جان میدهد براى دلدادگى

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

یک نفر باشد
که تمامش فقط سهم من باشد
و تمام من، فقط سهم او »
تنها توقع‌ ام از زندگی همین بود

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

هوای سرد تنهایی
فقط یک کوچ می‌خواهد!
مرا از این همه سرما
ببر قشلاق آغوشت

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

اگرچه
اسم شناسنامه‌ای‌ ات
چیز دیگری است
بگذار من
“معجزه”
صدایت بزنم

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

هوای سرد زمستان ، بهار آغوشت ؛
تناقضی‌ست که باهم عجیب می چسبد …

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

کیفیت را فدای کمیت نکنید
یک دانه نابش را داشته باشید
یک عمر به عالم و آدم پُزَش را بدهید…
رنگین کمان ها به چشم بهم زدنی ناپدید میشوند

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

کیفیت را فدای کمیت نکنید
یک دانه نابش را داشته باشید
یک عمر به عالم و آدم پُزَش را بدهید…
رنگین کمان ها به چشم بهم زدنی ناپدید میشوند

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

تو
خواستنی باش
من به خواستنت
توانستن ها نذر کرده ام …

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

یک « دوستت دارم » بگو
تا به سعدی و حافظ بگویم
شعر یعنی چه …

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

محتاجم

محتاج یک فنجان چای

که پهلویش تو باشی

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

برای دست گرمت را گرفتن
فرصت خوبی‌ست
از این رو دوست دارم
سردی فصل زمستان را!

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

باران،
شبیه توست هر جا ببارد
دوستش دارم…

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

حتما پیراهن سفید در زندگی داشته باشید
که لکه ای از یار
بر آن بماند

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

هر روز
بیشتر از دیروز دوستت دارم
گویی در قلبم
بہ روز رسانی مے شوی

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

من اینجا
درست وسط پاییز ایستاده ام
و دارم
برگ به برگ
دوبار عاشقت می شوم!

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

مپرس از من
چرا در پیله‌ی مهر تو محبوسم…

که عشق
از پیله‌های مرده پروانه می‌سازد

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل زیبای طبیعت

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل زیبای طبیعت

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

عکس پروفایل طبیعت درپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی باماهمراه باشید.

 

عکس پروفایل طبیعت