عکس نوشته متولدین دی ماه در پورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

عکس نوشته متولدین دی ماه

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

زن متولد دی

جاه طلب، کد بانو، منظم، کمی لجباز و زود رنج، همیشه آراسته و خوش لباس، هدف نهائی او همیشه تامین زندگی،

جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیتهای چشمگیر است.

از نظر اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و با نزاکت است.

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایمدی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

خصوصیات کلی متولدین دی ماه

دارای شخصیّت عالی ، خیلی لایق و کاردان ، بهترین رئیس ، انتقامجوی شدید ، ساده پوش و بی آلایش

، محتاط ، آرام و صبور ، مرد عمل ، مقتدر ، پر تحمّل ، جدّی و جاه طلب ، فعّال و کوشا ،

واقع بین ، سرکش ، پول دوست ، بیهوده انرژی تلف نمی کند ،

از تجربیّات خود و دیگران به خوبی استفاده می کند ، با‌شرف و با ‌وجدان ،

تمیز ، خودکفا و سودجو ، دارای حس مسئولیّت زیاد ،

دشمن ولخرجی و اسراف ، حسابگر ، مخالف تجمّلات ، صاحب شأن و مقام ، سازمان دهنده خوب ، تقریباْ سیاستمدار ،

کوشا و مطمئن و خونسرد ، تودار ، مالک همسر خود ،

حسود و بدبین ، متنفّر از طلاق ، دارای عدم اعتماد به نفس کافی ،

قدرت طلب ، خانواده دوست ، خشک ولی مهربان ، خشن ، دارای زبان نیش‌دار ، شاد و با نشاط ،

دارای باطن خروشان ، غیر قابل گذشت ، قدر شناس

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

 

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

مرد متولد دی

قدرت طلب، خانواده دوست، خوددار و سرد، در عرصه عشق کم حرف و کم تظاهر،

پدری جدی و خشک اما مهربان و دلسوز.

مقام را به ثروت ترجیح می‌دهد. در جوانی بسیار جدی است

ولی به تدریج که پا به سن می‌گذارد نرم می‌شود.

ابراز عشق و علاقه را باید به وی یاد بدهید.

مرد این ماه هرگز از روی هوس ازدواج نمی‌کند.

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم

دی ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین دی ماه ,در این بخش از سایت فرانیازعکس متولدین دی را برای شما آماده کرده ایم