عکس نوشته متولدین بهمن ماه

دسته: سرگرمی , عکس پروفایل , عکس و عکاسی
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۵ مرداد ۱۳۹۶

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درپورتال جامع فرانیاز فراترازنیازهرایرانی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه ,در این بخش از سایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

عکس نوشته متولدین بهمن ماه

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی میشی یه آدم خاص !
میشی کسی که حسش نابه …
عشقش نابه …
بهمن ماهی که باشی میشی یه آدم ناب !
میشی کسی که بودنش یه هدیس برای بقیه …
بهمن ماهی که باشی میشی تو …!
تویی که پر از احساسی …
بهمن ماهی که باشی میشی یه دوست …
یه همسفر …
یه عاشق …
یه عاشق واقعی ….
یه همسفر واقعی …
یه دوست واقعی …

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

فقط یه بهمن ماهی میتونه اخردیوونه بازی باشه!!!!!!!!!!!

نمیتونه ژست خشک وتانخورده ی ادم بزرگاروبگیره…
فقط یه بهمن ماهیدرعرض نیم ساعت کل حال وهواش عوض میشه

انقدناگهانی تغییرمیکنه که خودشم نمیفهمه چش شد..
فقط یه بهمن ماهی میتونه شماروبخندونه وقتی خودش میخادزاربزنه…

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

وقتی داری به یه بهمنی &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۲۹; می‌گی، ﺁﺭﻭﻡ ﺑﻬﺖ ﻟﺒﺨﻨــﺪ می‌زنه

&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۳۳; رو &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۱۳; می‌کنه ﻭ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ می‌کنی ﻛﻪ ﺑـــﺎﻭﺭ ﻛﺮﺩﻩ !

وقتی جایی هستی &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۴۸;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۶۷; نمیدی &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۴۴;&#۶۵۱۹۸; می‌کنی ﻛﻪ ﺍﻭﻥ ﻓﻜﺮ می‌کنه خوابـــی !

وقتی کلی &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۵;&#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۰۶; می‌کنی ﻭ ﺍﻭﻥ ﺑــــﺎﺯ ﻫﻢ می‌ﺑﺨﺸﺘﺖ !

آره &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۴۳;&#۶۵۲۵۸; بهمنی وقتی &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۳۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۰۶; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; خیلی &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۲۶۸;ـــ&#۶۵۲۰۰;&#۶۵۲۵۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۵۷; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; می‌کنه !

&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۶۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۳;&#۶۵۱۷۳; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۲۵۸; روزی &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۱۷۰;ـــ&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۵۷;، &#۶۵۱۹۳;&#۶۵۲۶۷;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۶۸;&#۶۴۳۷۹; &#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۴; نمی‌تونی ﺑﺮﺵ گردونی !

&#۶۴۳۴۴;&#۶۵۲۰۲; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲; &#۶۵۲۵۹;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۸;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۲۴;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۳۹;ـــ&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۰۵; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;ــ&#۶۵۱۹۴;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۵۳;

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

خصوصیات کلی متولدین بهمن ماه

بسیار حسّاس ، استوار و ثابت قدم ، واقعاْ عاقل و تودار ، بدون ریا و تزویر ، انسان واقعاْ خوب ، دانا ، خونسرد

، رک گو ، روی خودش بیش از دیگران حساب می کند ، مستقل ، منطقی ، عاشق بشریّت و انسانیّت ، فکر دیگران را می‌خواند

، ثابت قدم ، آرامش دوست ، کمک رسان ، آسان زندگی می کند ، پرسه زدن را دوست دارد ، دارای حسّ ششم قوی ،

علاقه مند به دوستان ، آزادیخواه ، بلند پرواز ، رام نشدنی ، هر جا برود بر می گردد ، جاه طلب ، از اقرار به گناه منزجر است

، دوستان بسیار زیادی دارد ، رازدار و تو دار ،

اجتماعی ، تا حدودی خودخواه و مغرور

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

بهمن ماهی که باشی

عکس نوشته متولدین بهمن ماه درسایت فرانیاز مشخصات جامع متولدین بهمن را برای شما آماده کرده ایم

 

 

بازدید: ۴۵۱


نوشته شده توسط:مرضیه مشروطه - 1822 مطلب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
برچسب ها: