ستاره شب به در چه کسانی می خورد در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

ستاره شب در میان ستارگانی که در شب ‍پدیدار می شود در بین این همه ستاره ستاره ایی هست

که از همه نورانی تر است اون ستاره داخل ایران می باشد کم کم با ها آشنا خواهیم شد .

ستاره شب

ستاره شب

ستاره شب *

ستاره  ی شب اون چیزی که شما فکر می کنید نیست نه ستاره است نه سیاره خود به تنهایی نورانی می شود .

 

این فهرستی است از روشن‌ترین ستارگان آسمان شب به ترتیب از پرنورترین به کم‌نورترین است.

این فهرست تا قدر ظاهری ۲ ادامه دارد.

قدر ظاهری همه ی ستارگان به درخشندگی و دوری آنها از ما وابسته است.

برای نمونه ستارهٔ سهیل در اصل بسیار روشن‌تر از ستارهٔ شباهنگ است

ولی بخاطر این‌که سهیل در سنجش با شباهنگ از ما خیلی دورتر است

قدر ظاهری‌شان (یعنی نورانی بودنشان) کمابیش یکسان و برابر است.

برای فهرستی از کلیه ستارگان شناخته‌شده در گذشته به فهرست

نام‌های سنتی ستارگان بازگردید.درخشندگی بسیاری از ستارگان متغیر است.

اندازه ی گفته شده یک اندازه میانگین است.

برخی از ستاره‌ها نام‌های گوناگونی در زبان پارسی دارند.

گروهی از این نام‌ها از زبان پارسی میانه به ما رسیده‌اند مانند

ونند، اپوش، تیر، تیشتر، سدویس، میخگاه، اسپور، بشن، یوغ، درفشه (درفشگ)، پسی، پها، پرک، اگست، پارند، مزده‌داد.

 

 ولی باز هم منظور ما از ستاره ی شب اینها نیست

ستاره شب

  • ستاره ی شب خدماتی هست در میان تمام ستارگان همکار تک می باشد
  • ستاره ی شب تشریفات مجالس عروسی- نامزدی-تولد و خدماتی …..
  • ستاره ی شب تنها ستاره ی درخشنده در خدمات مجالس ایران است

 

برای دیدن خدماتی که این ستاره در اختیار شما می گذارد اینجا کلیک کنید.

 

 

ستاره شب اون چیزی که شما فکر می کنید نیست نه ستاره است نه سیاره. ستاره شب نیرویی است با شعار نظم نظم تا پیروزی توسط تیم مجرب و با عشق کهه مثل ستاره می درخشد
ستاره شب اون چیزی که شما فکر می کنید نیست نه ستاره است نه سیاره. ستاره شب نیرویی است با شعار نظم نظم تا پیروزی توسط تیم مجرب و با عشق کهه مثل ستاره می درخشد