اشتباهاتی در استفاده از جاروبرقی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

اشتباهاتی در استفاده از جاروبرقی  که به جارو یا خود شما آسیب بزند.

در این مقاله شما را با این خطرات آشنا می کنیم.

اشتباهاتی در استفاده از جاروبرقی

اشتباهاتی در استفاده از جاروبرقی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

آموزشی

 

 

قرار دادن انگشت، مو و لباس بافاصله خیلی کم از دریچه یا برس سر جاروبرقی 

اگر می‌خواهید سرِ دسته جاروبرقی را عوض کنید، آن را خاموش کنید و از پریز بکشید.

برس سر جارو ممکن است موی سر شما را بکشد، به لباس شما صدمه بزند،

و باعث ایجاد جراحت در بدن شما شود. احتیاط کنید و هر چیزی را نزدیک دریچه جاروبرقی قرار ندهید.

 

استفاده از سیم رابط نامناسب   

بر روی سیم رابط مقدار وات یا آمپر نوشته شده که به شما کمک می‌کند

بدانید چه نوع دستگاه‌هایی را می‌توانید به آن ها وصل کنید. در موارد زیادی،

جاروبرقی ها با سیم های رابطی استفاده می شوند که برای آن ها طراحی نشده است.

در صورتی که سیم رابط مناسب جاروبرقی نباشد ممکن است

به آن آسیب زده و خطر آتش سوزی به همراه داشته باشد.

 

کشیدن جاروبرقی با سیم آن 

حرکت دادن جاروبرقی با سیم، یا کشیدن سیم آن، اشتباه بزرگی است

چون سیم به سرعت ممکن است خراب شود. جاروبرقی هایی که سیم شان آسیب دیده را هرگز نباید استفاده کرد.

خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی بسیار زیاد است.

باید هر ماه سیم را بررسی کرده و مطمئن شوید که استفاده از آن بی‌خطر است.

 

اشتباهاتی در استفاده از جاروبرقی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 

استفاده از جاروبرقی خانگی در بیرون یا جاروبرقی خشک برای سطوح مرطوب

از جاروبرقی خانگی در بیرون استفاده نکنید. جاروبرقی خانگی برای تمیز کردن

سطوح بیرون از منزل طراحی نشده است. همچنین هرگز از یک جاروبرقی

که برای تمیز کردن سطوح خشک است برای تمیز کردن سطوح مرطوب استفاده نکنید.

 

جارو کردن اجسام تیز یا سخت

پیش از این که بخواهید اشیاء تیز یا سخت را با جاروبرقی تمیز کنید،

خوب به این فکر کنید. این اجسام ممکن است فن جاروبرقی را بپرانند یا بشکنند.

اجسام سخت و تیز را عمداً با جاروبرقی جارو نکنید. پیش از جارو کشیدن اتاق،

همه جا را بررسی کنید و در صورت وجود این اجسام، آن ها را بردارید.

 

اشتباهاتی در استفاده از جاروبرقی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

اجسام سخت و تیز را عمداً با جاروبرقی جارو نکنید

 

 به پریز زدن یا از پریز کشیدن جاروبرقی در حالی که روشن است

برای مطمئن بودن، زمانی که جاروبرقی را به پریز می زنید یا از پریز می کشید، توجه داشته باشید که خاموش باشد.

 

عدم نگهداری مناسب جاروبرقی 

تمیز کردن برس جاروبرقی، شستن یا تعویض فیلترها، و تخلیه کیسه آن کار زیادی نمی برد،

اما اگر آن را به طور مرتب انجام ندهید جاروبرقی خراب خواهد شد.

 

منبع : wiki.5040.ir