تصاویر لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d-g در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

تصاویر لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d-g . در این قسمت از مجموعه مد فرانیاز

با تصاویری زیبا از مدل های لباس فصل پاییز برای خانمهای ایرانی .

امیدوارم از دیدن تصاویر لذت ببرید .

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-g

با تصاویری زیبا از مدل های لباس فصل پاییز برای خانمهای ایرانی .

امیدوارم از دیدن تصاویر لذت ببرید .

لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&gتصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-g

لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&gتصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-g

لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&gتصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-g

لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&gتصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-g

لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&gتصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-g

لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&gتصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-g

لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&gتصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی 2016 برند d-gلباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d&g

تصاویر لباس زنانه پاییزی ۲۰۱۶ برند d-g - فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

دنیای مد

مُد (به فرانسوی: Mode) اصطلاح کلی در حیطه هنر طراحی پوشاک است

که تحت تاثیر اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌پذیرد.

برای تعریف مد (انگلیسی Fashion) دو تعریف دیگر نیز ارائه شده است:

“شیوه رفتاری که به طور موقت توسط بخش مشخصی از اعضاء یک گروه اجتماعی اتخاذ می شود،

به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می دهند.” ”

مد نوع لباسی است که اخیراً پذیرفته شده است.

مد در یک زبان و قابل فهم درک خواص ظاهری لباس و شناخت موقعیت اجتماع نسبت به پوشش افراد است.

 

آفرینندگان مُد

به هنرمندانی در عرصه پوشاک که با طرح‌های ابداعی‌شان تاثیر به‌سزایی

در صنعت مد در یک دوره خاص زمانی بگذارند، «طراح لباس» گفته می‌شود

بامادرپورتال جامع فرانیازهمراه باشید.

 

گردآوری : فرانیاز فراتر از نیاز