عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی را برای شما عزیزان در فرانیاز گذاشتیم،همراه فرانیاز باشید.

عکس پروفایل فانتزی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

بیا باز فریب بخوریم
تو فریب حرف‌های مرا و
من فریب نگاه تو را…
مگر زندگی چه می‌خواهد به ما بدهد
که تو از من چشم برداری و
من نگویم
که دوستت دارم …

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

نه جانم
مرد و زن ندارد!
به نقطه ی عشق که رسیدی،
شورانگیز باش برای عاشقانه هایت…
میان جمع رویش را ببوس…
میان مردم فریاد بزن ” دوستت دارم “
و اگر کسی چشم غُره ای رفت
دعایش کن تا عاشق شود!
همین …

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید
نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی
بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب میکند . . .

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

شکستن دل کسی که …

عاشق توست کار ساده ایست

اگر راست می گویی

دل کسی را بشکن که عاشقش هستی …

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

مهم نیست بزرگ باشی یا کوچک !
مهم این است که آنقدر مرد باشی که پای حرفت بایستی
وگرنه دهان هر نامردی بوی گند “دوستت دارم” میده

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

ای کاش دلم اسیر و بیمار نبود

دربند نگاه او گرفتار نبود

من عاشق و او زعشق من بیخبر است

ای کاش دل و دلبرو دلدار نبود….

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

انگشت نمای هر دو عالم بشوم / دیوانه تر از همین که هستم بشوم
تا عشق تو هست و لذت خواستنت / این فرض محال است که آدم بشوم

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

سفر به فضا سفینه نمی خواهد
تو بگو دوستت دارم ، فضا با من !

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

مثل آرامش بعد از یک غم ، مثل پیدا شدن یک لبخند

مثل بوی نم بعد از باران ، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

من به آن محتاجم !

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

عکس پروفایل فانتزی در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

اگر دو نفر لبه پرتگاهی باشند کدومشون رو نجات میدی !؟

اونی که خیلی دوستش داری ؟

یا اونی که خیلی دوست داره ؟

عکس پروفایل فانتزی