کف بینی و اصول صحیح خواندن کف دست در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

کف بینی و اصول صحیح خواندن کف دست چگونه است ؟

اگر بدنبال جواب هستید با مجموعه فال و طالع بینی فرانیاز همراه باشید .

کف بینی و اصول صحیح خواندن کف دست را یاد بگیرید .

کف بینی و اصول صحیح خواندن کف دست

کف بینی و اصول صحیح خواندن کف دست

 

کف بینی و اصول صحیح خواندن کف دست

خطوط کف دست بوسیله امواج مغزی ایجاد میشود و نقطه ضمیر ناخود اگاه است .

تصور کنید که هر یک از این خطوط رودخانه در حال حرکت میباشند .

هر چه این خطوط عمیق تر و گسترده تر باشند میتوانند قدرت بیشتری به شما ببخشند .

این بدان معناست که انرژی های انها در زندگی فرد قوی تر خواهد بود .

بعنوان مثال اگر خط هوای دست شما عمیق باشد نشانگر این است که شما بیشتر وقت خود را صرف تفکر میکنید .

 

اصول صحیح کف بینی :

شما و فردی که کف بینی را روی او انجام میدهید باید در کنار هم بنشینید .

کف بینی و اصول صحیح خواندن کف دست

هر دو شما باید در وضعیت راحتی قرار داشته باشید .

از شخص مورد نظرتان بپرسید که آیا چپ دست یا راست دست است .

به هر دو دست باید نگاه کنید اما بیشتر توجه تان باشد به دست اصلی فرد باشد .

برای خواندن صحیح کف دست به نور کافی نیاز دارید

که میتوانید برای این منظور از نور خورشید یا نور چراغ قوه استفاده نمائید .

کار کف بینی را در مکانی آرام و خصوصی انجام دهید .

همیشه پس از خواندن کف دست سکوت کنید و به جز فرد مورد نظرتان به کسی چیزی نگوئید.
همیشه برای انجام کار کف بینی یک ذره بین مورد نیاز است .

در زمان کف بینی تنها بروی دست فرد تمرکز کنید و از صحبت درباره مسائل جانبی و اضافه خودداری کنید

و تنها از چیزی حرف بزنید که بروی دستان او میبینید .

هموار صادق و راستگو باشید تا مردم به شما اعتماد داشته باشند .
این کار را برای کمک و آگاهی رساندن به دیگران انجام دهید و نه برای پز دادن و خودنمایی تا در این کار شاهد پیشرفت خود باشید .

 

گرد آوری : بخش فال و طالع بینی

 

منبع:ghazalak69.blogfa.com

Save