مشاجره باکودکان ممنوع در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

مشاجره باکودکان ممنوع هر کودکی نیاز به امنیت روانی دارد و والدین موظف هستند این نیاز را برای کودک تامین کنند.

سرزنش کردن ، خجالت دادن و تحقیر کردن کودک  یا نوجوان موجب نا امنی روانی و آشفتگی عاطفی

او و در نتیجه موجب بروز نا هنجاریهای روانی می شود.با ما همراه باشید در فرانیاز

مشاجره باکودکان ممنوع

مشاجره باکودکان ممنوع

 

اصل پرهیز از مشاجره کردن

هر کودکی نیاز به امنیت روانی دارد و والدین موظف هستند این نیاز را برای کودک تامین کنند.

روش هایی از قبیل عیب جویی ،  لج بازی ،‌ سرزنش ، داد و فریاد کردن ، کتک زدن ،

بددهنی و مشاجره کردن با کودک ، موجب می شود کودک احساس نا امنی کند و دچار اضطراب شود.

همواره هدف های تعلیم و تربیت را در نظر داشته باشید و یا فرزندانتان

در فضایی مناسب و محرمانه و صمیمی به گفتگو بپردازید.

روشهایی مانند سر به سر گذاشتن ، یکی به دو کردن و مشاجره کردن

شما را به مقصود و هدفهای تربیتی نمی رساند ، پس از به کار بردن

این گونه روشها اجتناب کنید و رابطه خود با فرزندتان را مخدوش نسازید.

افزون بر این ، به کار بستن این گونه روشها موجب می شود.

احترام متقابل بین شما و فرزندتان از بین برود و  والدین اقتدار خود را از دست بدهند.

والدینی که شکایت می کنند که فرزندشان به آنان احترام نمی گذارد

یا به حرف آنها توجه نمی کند ، باید به بررسی و ارزیابی رفتار خود بپردازند

و ببینند چه کارهایی کردند یا چه رفتارهایی از خود نشان داده اند که با این وضعیت رو به رو شده اند ؟‌

بدیهی است است اگر شما می خواهید فرزندتان  رفتارش را تغییر دهد ،

شما باید رفتار خود را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهید . گاهی اوقات برادر یا

خواهر بزرگتر با خواهر یا برادر کوچکتر مشاجره می کنند و سر به سر می گذارند.

در این وضعیت چون برادر یا خواهر کوچکتر قادر نیست واکنش لازم را بروز بدهد به

او فشار روانی وارد می شود و در نتیجه دچار نا امنی روانی و اضطراب می گردد.

 

بنابراین :

برای حفظ اقتدار والدین ، رعایت احترام متقابل و تامین امنیت روانی کودک و نوجوان ، از مشاجره کردن با فرزندتان اجتناب کنید.

 

مشاجره باکودکان ممنوع

امیدواریم این پست فرانیاز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد.
 
همراه ما باشید در پورتال جامع فرانیاز فراترازنیاز
 
مشاجره باکودکان ممنوع در پورتال جامع فرانیاز