روشی برای پاک کردن لکه آدامس از روی فرش در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

روشی برای پاک کردن لکه آدامس از روی فرش ,شما با یک لکه آدامس روی فرش روبه رو هستید حالا چگونه قالیشویی وشستشو ی فرش را انجام دهید.

روشی برای پاک کردن لکه آدامس از روی فرش

روشی برای پاک کردن لکه آدامس از روی فرش در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

آموزشی

ابتدابا یک قاشق بلند آدامس را از روی فرش بردارید

تکه های یخ از بهترین وساده ترین ترفند ها هستند.

بنابراین تکه های یخ را روی آدامس بکشید وکمی نگه دارید

و هم زمان با استفاده از قاشق یا هروسیله دیگر آدامس را از فرش جدا کنید.

(یخ باعث میشود تکه های منجمد شده روی سطح را سست کند.)

روشی برای پاک کردن لکه آدامس از روی فرش در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 

روشی برای پاک کردن لکه آدامس از روی فرش در پورتال جامع فرانیاز فراتر از نیاز هر ایرانی

 

روش دوم :

الکل یمپکی از بهترین روشها برای شستشو فرش از لکه سمج میباشد.

پنبه ای نرم بردارید وبه الکل آغشته کنید وروی قسمت مورد نظر مالش دهید تا آدامس به کلی پاک شود.

با تکرار روشهای بالا وحوصله ودقت حتما نتیجه مطلوب را کسب میکنید.

 

روش سوم:

سیب زمینی میتواند به عنوان یک محافظ فرش باشد

و برای از بین بردن بوی بدلکه های قدیمی بسیار مناسب است.

سیب زمینی به عنوان یک عنصر شگفت برای لکه های قدیمی واز بین بردن بوی بد فرش عمل میکند.

 

روش چهارم:

یکی از راه های بهتر دیگر برای خلاص شدن
از لکه سفت وسخت چربی استفاده از مواد شوینده می باشد.
اسفنج را بردارید و به مواد شوینده آغشته کنید
وروی لکه بکشید مراقب حرکت دست و جهت مالش باشید
زیرا باعث فرورفتن وعمیق شدن بیشتر لکه نشوید.

روش پنجم:

استفاده از اتو جسم آهنی داغ یرای برداشتن وجدا کردن لکه سمج لازم است.
ابتدا یک پارچه نازک (جنسی باشد که نسوزد) روی لکه مورد نظر بگذارید
واتو را روی پارچه بگذارید وبرداید و سپس روی آن بکشید و تالکه سست شده وکم کم جداشود.

.

منبع :